The Latest Articles

Fortunate Son… CCR #เพลงดังฟังดี

Fortunate Son ปล่อยซิงเกิลแรกในเดือนกันยายน ปี 1969… ก่อนจะเอาลงอัลบั้ม Willy and the Poor Boys ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน… Fortunate Son กลายเป็นเพลงฮิตอย่างรวดเร็วโดยถูกตีความ และ ใช้แสดงออกถึงการต่อต้านสงคราม และ ใช้เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านบทบาทของกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนาม… โดยไต่อันดับที่ 14 ใน US Billboard ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 1969… และยังครองอันดับที่ 9 ในช่วงต้นเดือนธันวามคมปีเดียวกัน หลังจาก Billboard ใช้เกณฑ์ใหม่ในการจัดอันดับเพลงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ปี 1969… ก่อนจะขึ้นอันดับที่ 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม ปี 1969 ด้วย

More »

DEI Strategy… หลากหลายเท่าเทียมและสำคัญ #MetaStrategy

ความเชื่อและศาสนากับเชื้อชาติสีผิวและความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบัน แม้บรรยากาศจะเปิดกว้างผ่อนคลายกันมากแล้วในทางนโยบาย แต่การกระทบกระทั่ง และ ความขัดแย้งหลักๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้ก็ยังมีมูลเหตุในเรื่องของเชื้อชาติ และ ศาสนาอย่างเข้มข้น… เช่นกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างยิว–คริสต์–อิสลาม… ความขัดแย้งในประเด็นชาติพันธุ์ในแอฟริกา จีน และ เมียนมา… ความชิงชังระหว่างคนขาว–คนดำ–คนเอเชียในสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย… ซึ่งภาวะขัดแย้งกระทบกระทั่งล้วนแต่เกิดขึ้นบนความหลากหลายทางความเชื่อ และ ศาสนา กับ เชื้อชาติสีผิว และ ความหลากหลายทางเพศ โดยความขัดแย้งทั้งหมดได้ทำลายโอกาสมากมายทั้งที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตา รวมทั้งโอกาสที่ไม่คาดไม่ถึง และ โอกาสที่ไม่มีโอกาสจะคาดถึงอีกมาก

More »

Sustainable Community… ชุมชนยั่งยืน #SustainableFuture

การพูดถึงชุมชนยั่งยืนหลังวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกมีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโดยต้องพึ่งพาตนเองให้มาก และ พึ่งพิงกันเองกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีนวัตกรรม “ตู้ปันสุข” ของประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาของแนวคิดการสร้างชุมชนที่พึ่งพิงกันได้… โดยมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างของเมือง หรือ ชุมชนให้สมดุลยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น Ecovillage… EcoCommunities… Off-Grid Community… Green Cities… Livable Cities… Sustainable Cities และ Sustainable Community… และอื่นๆ อีกมากที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าเดิมทุนด้าน ภายใต้การแบ่งปันปัจจัยพื้นฐานโดยเกิดความเหลื่อมล้ำไม่มากจนกลายเป็นปัญหา… ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด “ความร่วมมือ” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

More »

Collaborative Learning Technology… เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกัน #ReDucation

การร่วมกันเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้ร่วมกันจะถูกอธิบายด้วยกระบวนการ หรือ วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ Collaborative Learning Method ซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่นักการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี ZPD หรือ The Zone of Proximal Development ของ Professor Lev Semyonovich Vygotsky หรือ Lev Vygotsky… ซึ่งอธิบายถึงพื้นที่องค์ความรู้ใหม่ที่คนๆ หนึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก และ ได้อีกเรื่อยๆ ภายใต้ความช่วยเหลือที่ถูกเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากสมาชิกกลุ่มที่มี หรือ สนใจองค์ความรู้ และหรือ ประสบการณ์ใหม่นี้ร่วมกัน… โดยพื้นที่ หรือ Zone ที่ว่านี้จะอยู่ระหว่างองค์ความรู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยง่าย กับ องค์ความรู้ที่ยากจะทำความเข้าใจ หรือ ยากจะได้เข้าไปมีประสบการณ์ร่วม

More »

Atlantic Quantum… ควอนตัมคอมพิวเตอร์บนสถาปัตยกรรมเพื่อข้ามขีดจำกัด #DeepTechInnovation

Atlantic Quantum ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควอนตัมกลุ่ม EQuS หรือ Engineering Quantum Systems ที่ MIT ภายใต้การนำของ Prof. Dr.William Oliver และ Dr.Simon Gustavsson ซึ่งทีมวิจัยจาก EQuS ได้ประสบความสำเร็จในการออกแบบ และ ทดสอบการประมวลผลทางควอนตัมอันว่าด้วย Qubit Coherence Times และ Record Gate Fidelities และ Large-Scale System Integration จนพบเทคนิคและแนวทางซึ่งถือเป็นแนวทางการก้าวข้ามข้อจำกัดทางควอนตัม และ ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ควอนตัมเดิม…

More »

Task Oriented Leadership and Relationship Oriented Leadership… ภาวะการนำเพื่อจัดการด้วยภาระงานและสายสัมพันธ์ #ExtreamLeadership

มีคำกล่าวถึงการเป็นผู้นำที่เป็นจริงที่สุดวลีหนึ่งบอกไว้ว่า… We Are The Leader Of Something หรือ เราต่างก็เป็นผู้นำของบางสิ่ง… โดยบางสิ่งที่ว่าก็คือความสัมพันธ์แบบต่างๆ อย่างครอบครัว เพื่อน ชุมชน และ ที่ทำงาน ซึ่งถ้าบทบาทในแวดวงความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม ได้ทำให้คนๆ หนึ่งต้องเข้าไปทำหน้าที่จัดการ หรือ Manage… ทั้งที่จัดการด้วย “ภาระงาน หรือ Task และ ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ด้วยความรับผิดชอบ… ผู้รับผิดชอบการจัดการทั้งหมดนั้นจะกลายเป็น “ผู้นำ” ในบริบทนั้นโดยปริยาย

More »

Amusement… สนุกสุขสันต์  #SelfInsight

การได้หัวเราะครื้นเครงซึ่งเป็นภาวะบันเทิงเริงใจของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างพวกเรา หรือ แม้แต่กับสัตว์หลายๆ ชนิด ซึ่งภาวะบันเทิงเริงใจอันสื่อถึง “ความพึงพอใจขั้นสุด” ที่มักจะกระเพื่อมขึ้นมาจากความสุขธรรมดา ซึ่งคนๆ หนึ่งได้เข้าสู่สภาวะของการประสบเหตุการณ์ และหรือ สถานการณ์อันตลกขบขัน และ สนุกสนานอย่างมาก โดยจะสัมพันธ์กับประสบการณ์แห่งความเพลิดเพลินจนปรากฏเป็นรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะโดยอัตโนมัติจากอารมณ์บวกล้นเหลือ จนเห็นเป็นกิริยาตื่นตัวทางสรีรวิทยาที่แสดงถึงความพึงพอใจขั้นสนุกสุขสันต์ หรือ Amusement ออกมา

More »

The Bridges of Madison County… สะพานรัก สะพานอดีต #หนังดีที่เคยดู

เรื่องราวความสัมพันธ์นอกสมรส และ โศกนาฏกรรมของ Robert Kincaid กับ Francesca Johnson มาจากนวนิยายชื่อ The Bridges of Madison County ของ Robert James Waller ซึ่งถูดดัดแปลงเป็นภาพยนต์โดย Clint Eastwood โดยกำกับการแสดง และ แสดงนำในบท Robert Kincaid คู่กับ Meryl Streep ในบท Francesca Johnson… ออกฉายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปี 1995 โดยใช้ทุนสร้างเพียง  22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ทำเงินถล่มทลายไปได้ถึง 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อลาโรง… แถม Meryl Streep ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลดารานำหญิงในออสการ์ ปี 1996 อีกด้วย

More »
ESG Investing

ESG Investing… ลงทุนให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม #SustainablePlanet

ESG เป็นกลยุทธ์การลงทุนใหม่ที่สหประชาชาติผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญนี้ ผ่านเงินลงทุนที่เคลื่อนย้ายในตลาดทุนทั่วโลก โดยมีธุรกิจจัดการการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดัน เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ และ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำปัจจัย ESG เข้ามาประกอบการพิจารณาการลงทุน… เพื่ออำนวยสมดุลย์ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และ สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว

More »

Gratitude Experience… ประสบการณ์ดีๆ ที่มีค่า #SelfInsight

ประเด็นก็คือ… เราสามารถรักษาความรู้สึกขอบคุณเอาไว้กับตัวได้ตลอดชีวิตในรูปของ “ความกตัญญูรู้คุณ”  ทั้งที่เป็นความกตัญญูรู้คุณต่อคน หรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่คนๆ หนึ่งจะผูกตัวเองเข้ากับประสบการณ์ “รู้สึกดี” ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต… ซึ่งจะกลายเป็นชีวิตที่มีแต่เรื่องดีๆ ให้จดจำสะสมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

More »
Green Marketing

5R for Green Marketing… #FridaysForFuture

นับถึงนาทีนี้… ประเด็นสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำลายโอกาสทางธุรกิจได้เท่าๆ

More »
respect

Respected… ให้เกียรติเขาแต่เราได้

Show Respect Even To People Who Don’t Deserve It, Not As A Reflection Of Their Character, But As A Reflection Of Yours… จงแสดงการให้เกียรติแม้กับคนที่ไม่คู่ควร สิ่งที่ทำไม่ได้สะท้อนลักษณะนิสัยของพวกเขา… แต่เป็นการสะท้อนตัวเราเอง!

More »
Design Thinking in Instructional Design Empathy

Prototype… ต้นแบบชีวิต

ทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการพูดคุยสนทนากับต้นแบบของคนอื่นที่มีลักษณะเดียวกับปีที่ 5 ของเราใน Odyssey Plan… เพื่อนำมาสร้างต้นแบบของตัวเอง จากรายละเอียดที่ชัดเจนพอให้นำมาประเมินและวางแผน 5 ปีของเรานั่นเอง

More »