The Latest Articles

The Human Right To A Clean, Healthy And Sustainable… สิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2022… สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations General Assembly หรือ UNGA ได้ลงมติเห็นชอบและประกาศว่า… การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน หรือ Clean, Healthy And Sustainable Environment ให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากล… เนื่องจากประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเห็นตรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนที่สุดต่ออนาคตของมนุษยชาติ และ เรียกร้องให้รัฐชาติสมาชิก เร่งความพยายามในการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนในรัฐของตนสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน 

More »

STEM Education in Metaverse Environment… ชั้นเรียน STEM ในโลกเสมือน #ReDucation

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ถูกแนะนำให้จับตามองมากที่สุดสาขาหนึ่งนับตั้งแต่ปีหน้า 2023 เป็นต้นไป… นอกจากจะแนะนำและพูดถึง Education 3.0 ที่ผูกเอาเทคโนโลยี WEB 3.0 มาขับเคลื่อน eLearning แล้ว… การจับคู่ STEM Education เข้ากับสภาพแวดล้อม Metaverse ก็ดูเหมือนจะถูกแนะนำอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางสื่อสารของนักเทคโนโลยีการศึกษาหลักๆ ทั่วโลก… รวมทั้งงานวิจัยอีกหลายร้อยหัวข้อได้ถูกตีพิมพ์แบ่งปัน

More »

Insight Analytics… ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก #DataDrivenEra

ศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Science อันเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” เพื่อใช้ในการตัดสินใจ กับ ใช้เป็นหลักอ้างอิงเพื่อประกอบเป็นตัวแปรใหม่ รวมทั้งการประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งสำคัญกับพัฒนาการของมนุษย์ชาติจนคนรุ่นเราไม่ต้องย้อนไปคิดเรื่องพัฒนาล้อ และ วิธีทอผ้า หรือ ประดิษฐ์หลอดไฟกันใหม่…

More »

3D Leadership Model… ภาวะผู้นำ 3 มิติ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากภายนอกองค์กร และ ทั้งกับสมาชิกทีมภายใต้การนำ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทำให้ตัวแปรการตัดสินใจส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น… รูปแบบการนำ และ ภาวะผู้นำที่ถูกใช้ก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นในขณะนั้น ซึ่งเอกลักษณ์ตัวตนของผู้นำ และ รูปแบบการนำอันโดดเด่นเป็นตัวเองอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้ทุกเมื่อ

More »

Building Confidence… การสร้างความมั่นใจ #SelfInsight

ความมั่นใจ หรือ Confidence ของคนที่เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีทักษะ และ มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะบรรลุเป้าหมายอันท้าทายที่กำลังเผชิญหน้า คนๆ นั้นจะสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีเสมอ โดยเฉพาะการจัดการ “อารมณ์กลัว” ด้วยปัจจัยสนับสนุนความมั่นใจในตนเองจนสามารถเปลี่ยนกลัวเป็นกล้า และยังทำให้คนๆ นั้นกลายเป็นคนคิดบวก… กล้าเผชิญหน้ากับเป้าหมายอันท้าทายต่อความล้มเหลวได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสม่ำเสมอ

More »

Space Cowboys… ผนึกพลังระห่ำกู้โลก #หนังดีที่เคยดู

คนแก่ขึ้นอวกาศได้มั๊ย… ดาราใหญ่ระดับตำนานอย่าง Clint Eastwood ตอบคำถามเรื่องคนวัยเกษียณก็สามารถไปอวกาศได้ถ้าพร้อมทั้งร่างกาย และ จิตใจ เอาไว้ในหนังเรื่อง Space Cowboys ซึ่งออกฉายต้นสิงหาคม ปี 2000 โดย Clint Eastwood อำนายการสร้าง กำกับการแสดง และ แสดงนำในบท Francis D. Corvin หรือ Frank อดีตนักบินทดสอบวัยเกษียณจากกองทัพอาศยศพันเอกผู้ถูกร้องขอจาก NASA เพื่อให้นำภารกิจกู้ดาวเทียมเก่าของสหภาพโซเวียตที่กำลังเสียวงโคจร และ มีโอกาสจะตกใส่พื้นโลกพร้อมความเสียหายมากมายเกินจะรับไหว… เพราะดันเป็นดาวเทียมเก่าที่ค้างมาจากยุคสงครามเย็น ซึ่งเป็นดาวเทียมแฝงภารกิจสงครามนิงเคียร์ของ KGB โดยบรรทุกจรวดนิวเคลียร์เอาไว้ด้วย

More »

Technology Based Strategy… กลยุทธ์ฐานเทคโนโลยี #SaturdayStrategy

การนำใช้เทคโนโลยีในองค์กรจำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ Corporate Level Strategy… กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือ Business Level Strategy… และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติ หรือ Functional Level Strategy ให้สอดคล้องกัน… เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิม… มีประสิทธิภาพกว่าเดิม… เติบโตเร็วกว่าเดิม และ สามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม

More »

The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Adult Capabilities… ความสามารถในการเป็นผู้ใหญ่ #SelfInsight

คนปกติในวัยผู้ใหญ่ หรือ วัยทำงานล้วนต้องการความสามารถบางอย่างเพื่อ “ประสบความสำเร็จในชีวิต และ ให้การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถให้คนรุ่นต่อไป” ซึ่ง “ความสามารถ หรือ Capabilities” ด้านต่างๆ ของแต่ละคน จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกหลาน และ จัดการครอบครัวได้ดี… การพัฒนาทักษะให้มีความสามารถบางอย่างจึงสำคัญ และ สัมพันธ์กับความสำเร็จ–ล้มเหลวของทุกคนเสมอ

More »
Open Book

Questions Based on Bloom’s Taxonomy

Bloom’s Taxonomy บอกได้ว่า เรียนแค่ไหนได้อะไรระดับไหน และบอกได้ว่าผู้สอนควรเตรียมสอนแบบไหนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึงขั้นไหนและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

More »
Education Management Platform

Education Management Platform… พื้นฐานระบบการศึกษาดิจิทัล #ReDucation

การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลืนกินสังคมโลกในทุกบริบทอย่างในปัจจุบันนั้น การออกแบบการเปลี่ยนแปลงระดับปฏิรูปทั้งหมด จำเป็นต้องเชื่อมโยงบริบททางการศึกษาเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ถึงขั้นที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของดิจิทัล ไปสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ดีกว่าเป้าหมายเดิมอย่างที่เคยเป็นมา

More »
value price

Customer Value Creation… การสร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้า #SaturdayStrategy

เมื่อการวิเคราะห์คุณค่าจบลง… โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ควรจะพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น Value Customers หรือ ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อกิจการ… งานลำดับถัดไปของการสร้างสรรค์จึงเหลือเพียง “การลงทุนกับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มที่เป็น Value Customers” ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมของกิจการ และ ลูกค้าที่มี Persona เดียวกันกับ Value Customers… ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดในลำดับต่อจากนั้น โดยทั่วไปก็จะแม่นยำ และ แหลมคมขึ้นมากอย่างแน่นอน

More »
NONG PIM PM 2.5

PM 2.5 และ NONG PIM กับ สถาบันนวัตกรรม ปตท. #FridaysForFuture

ปตท. ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบ และ ความเดือดร้อนมากมายของประชาชน ซึ่งนอกจากการส่งเสริมการให้ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในโรงงานแล้ว ปตท. ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามสถานการณ์ โดยได้ต่อยอดนำนวัตกรรมเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 “NONG PIM” ที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาติดตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV… รวมถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วกว่า 100 จุด

More »

Student Hybrid Experience และ Learning Experience Platforms #ReDucation

การพูดกันเรื่องปฏิรูปการศึกษาด้วยการโอบอุ้มแนวทางเก่า แล้วเติมเทคโนโลยีใหม่ไปเพิ่มศักยภาพให้ระบบ โดยยังคงความเป็น Top-Down Management… สอนให้เท่าเทียมมากๆ สอบให้เข้มข้นเยอะๆ ก่อนจะออกใบรับประกันให้ถือเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ… มันใช่แล้วจริงหรือที่จะพัฒนาคนกันแบบนี้?

More »
Self-blend

Hybrid School

การเตรียมเปิดเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษา หลังวิกฤตโรคระบาดที่สร้างหลักคิดและประสบการณ์แบบ “ถูกบังคับให้เปลี่ยน” และต้องคิดใหม่เรื่อง “ไปโรงเรียน” หลายประเด็น

More »