The Latest Articles

Sustainable Development Goals 4… กรอบการพัฒนาความยั่งยืนด้านการศึกษา #ReDucation

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals อันเป็นโครงการระดับโลก 17 เป้าหมายโดยสมัชชาสหประชาชาติตั้งขึ้นในปี 2015 โดยมุ่งบรรลุทุกเป้าหมายภายในปี 2030 ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศต่างก็เห็นพ้องต้องกันในทุกเป้าหมาย และ รายละเอียด… กล่าวเฉพาะเป้าหมายที่ 4 หรือ Goal 4 ที่ว่าด้วย Quality Education อันเป็นสาระสำคัญเพื่อผลักดันกลไกคุณภาพทางการศึกษาเข้าสู่แนวทางยั่งยืน… ซึ่งท้าทายระบบนิเวศทางการศึกษาบนความเหลื่อมล้ำอย่างในปัจจุบันอย่างมาก

More »
ข้าวดอย

แนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง… ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม #RederSMEs

คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พาคณะเข้าพบแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจากจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะทำงานจากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเข้าร่วมหารืออย่างใกล้ชิด…

More »

Lead Without Experience… มือใหม่หัดเป็นผู้นำ #ExtremeLeader

ไม่ว่าจะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งจบใหม่ หรือ เป็นใครสักคนที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือไปไกลถึงขั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารครั้งแรกด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่… บทบาทหน้าที่ใหม่ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในชั้นนี้ มักจะถูกท้าทายจากเพื่อนร่วมงานที่ยัง “ไม่สามารถมอบความไว้วางใจ” ให้ได้ง่ายๆ ซึ่งความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานนี้เองที่จะบ่งบอกสถานะการนำ และ เชื่อมโยงกับความสามารถในการทำหน้าที่ใหม่อย่างสำคัญ

More »

Burnout Syndrome… หมดไฟจนไม่เหลือใจจะทำงาน #SelfInsight

Burnout หรือ Burnout Syndrome จะเป็นภาวะของการอ่อนล้าทางอารมณ์อันเป็นผลกระทบของความเครียดจากทำงานที่ไม่สมดุลย์ ทั้งงานที่หนักเกินไป และ มากเกินไป รวมทั้งงานที่ยากเกินไ และ งานที่นำความล้มเหลวมาให้ ซึ่งจะทำให้คนๆ นั้นมีความรู้สึกว่างานนั้นเกินกำลังที่จะทำได้จนอารมณ์อยากมีส่วนร่วมกับงานลดลงมาก และ ไม่สามารถตอบสนองเป็นความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังได้…

More »

A Groovy Kind Of Love ~ Phil Collins #เพลงดังฟังประจำ

A Groovy Kind of Love เป็นเพลงเนื้อหาหวานหยดย้อยอีกเพลงหนึ่งที่นักฟังเพลงสากลต้องเคยรู้จัก และ เคยตกหลุมรักเพลงนี้กันไม่น้อย โดยเฉพาะ A Groovy Kind of Love ในเวอร์ชั่นของ Phil Collins หรือ Philip David Charles Collins อดีตมือกลองและนักร้องนำประจำวง Genesis ก่อนจะแยกมาทำอัลบั้มเดี่ยวในปี 1981 ซึ่งผลงานของเดี่ยว Phil Collins หลายเพลงถือว่าเป็นเพลงฮิตประจำยุค 80’s โดยไร้ข้อโต้แย้ง โดยเฉพาะเพลง In the Air Tonight… Against All Odds…  One More Night… Another Day in Paradise และ A Groovy Kind of Love 

More »

Strategic Mindset and Design Strategy… กรอบคิดเชิงกลยุทธ์ และ การออกแบบกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

การนำกลยุทธ์มาสู่การขับเคลื่อนจึงสำคัญว่า “ได้ผลจริง หรือ Effective” ต่อเป้าหมายสูงสุดที่กลยุทธ์นั้นกำลังขับเคลื่อน… ซึ่งความล้มเหลวของกลยุทธ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องเป้าหมาย หรือแม้แต่กรอบแนวทางเชิงยุทธวิธีในการดำเนินการและผลักดัน… แต่ความล้มเหลวส่วนใหญมาจาก “การออกแบบกลยุทธ์ และ การนำกลยุทธ์ไปออกแบบ” เป็นส่วนใหญ่

More »

Clean Energy ETFs… กองทุนพลังงานสะอาด #SustainableSociety

กองทุน ETFs ที่เจาะจงลงทุนกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งเติบโตดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ทั้งจากแนวโน้มการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่เด่นชัดทั่วโลก รวมทั้งวิกฤตพลังงานที่กระทบจากสงครามรัสเซีย–ยูเครนที่ส่งผลต่อโครงสร้างการบริโภคพลังงานแบบเดิม โดยกระตุ้นให้หลายๆ ประเทศเร่งรีบกับนโยบายพลังงานสะอาด ซึ่งราคาน้ำมันและพลังงานฟอสซิลแปรรูปแบบต่างๆ ได้แพงขึ้นจนต้นทุนพลังงานสะอาดดูดีขึ้นมากในแง่ของการลงทุน

More »

ปัญหาอ่านออกเขียนได้แต่ไม่เข้าใจ… #ReDucation

PISA วัดแล้วว่าเด็กไทยอ่านไม่ดี เพราะเก็บความคิดรวบยอดไม่ได้ ข้อความที่เด็กอ่านจากงานที่ผู้เขียนเรียบเรียงเป็นจินตนาการ ข้อเสนอ หรือ ข้อเท็จจริง ที่เด็กของเราอ่านออก แต่ก็ยังแยกแยะไม่ได้… บ้านเราเด็กจึงมีปัญหา “อ่านออกเขียนได้ แต่ไม่เข้าใจ” ซึ่งเด็กๆ ต้องการทักษะคิดวิเคราะห์เสริมการอ่านอย่างชัดเจน

More »

Strategy Implementation… การดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ในแผนดำเนินการ หรือ Action Plan ทั้งที่ร่างขึ้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ และ ร่างขึ้นอ้างอิงเป้าหมาย… ซึ่งทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็มักจะถูกกำหนดขึ้นอ้างอิงวิสัยทัศน์อีกชั้นหนึ่ง… โดยมี “รายละเอียดทางเทคนิค” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อการพิชิตเป้าหมาย… ถูกกำหนดเป็นรายละเอียดให้สอดคล้องไปตามข้อเท็จจริง หรือ สภาพที่เป็นจริงของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อน… ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการประกอบทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้จะถูกเรียกว่า “กลยุทธ์”

More »
TedED

TED-ED #ReDucation

ฟังก์ชั่นการใช้งาน TED-ED ที่น่าสนุกที่สุดก็คือ… สมาชิกที่เป็น Educator สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก YouTube มาทำบทเรียนได้ทันที หรือ จะ Search ด้วย Keyword เพื่อเลือกหาคลิปมาทำบทเรียนก็ได้…

More »

Self Control… คุมตัวเองไม่ให้สูญเสียตนเอง #SelfInsight

มนุษย์มีวิธีการควบคุมตนเองในบริบทต่างๆ มากมาย เช่น ในบริบทของความอดทนอดกลั้น… ความมุ่งมั่นตั้งใจ… การมีวินัย หรือแม้แต่พฤติกรรมมุ่งเป้าด้วยความพยายาม… ซึ่งเป็นพฤติกรรมการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงทางเลือกที่จะนำตนเองไปสู่ปัญหา โดยมักจะเห็นการตัดสินใจโดยต้องควบคุมจิตใจ หรือ ควบคุมความต้องการที่ชักนำเข้าหาทางเลือกอันไม่พึงปราถนา…

More »
iLab

MIT iLab… ฝึกปฏิบัติผ่านอินเตอร์เน็ต #ReDucation

วิสัยทัศน์ MIT OCW ยังมีการก่อตั้ง Web-Based Laboratories ขึ้นภายใต้โครงการ iLab Project หรือ iLabs ซึ่งริเริ่มโดย Professor Jesus del Alamo โดยวางสถาปัตยกรรมระบบ iLabs ภายใต้แนวคิด Online Laboratories – Real Laboratories Accessed Through The Internet… ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเสริมสร้างการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการขยายขอบเขตการทดลอง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ในระหว่างการศึกษามากกว่าเดิมมาก ต่างจากห้องปฏิบัติการทั่วไปซึ่งคับแคบ และ จำกัดการเข้าใช้…

More »
Personel Branding

Personal Branding…

เป็นข้อเท็จจริงนานมาแล้วว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกๆ

More »
Open Education Resources

Open Education Resources

OER เป็นแพล็ตฟอร์มการแบ่งปันไฟล์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ ที่แจกจ่ายแบ่งปันอ้างอิงสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons หรือ CC licenses หรือ CC BY ซึ่งหมายความว่า การ Revise และ Remix ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะอ้างอิงกลับไปที่ไฟล์หรือ Project ต้นฉบับได้อยู่เสมอ…

More »
plastic bag natural

Bioplastic… ปฐมบท #FridaysForFuture

ยุคของ Bioplastic มาถึงช้ากว่าที่หลายฝ่ายเข้าใจมาก ซึ่งถ้านับจากวันเปิดตัว Parkesine ต้นแบบพลาสติกชีวภาพที่ทำจากไนโตรเซลลูโลส หรือ Nitrocellulose โดย Alexander Parkes ในงาน Great London Exhibition ปี 1862 หรือกว่า 150 ปีมาแล้ว… ย่อมถือว่าพัฒนาการกว่าร้อยปีที่มีมา “ยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่เลย”

More »