The Latest Articles

Toxic Positivity… หน้าชื่นอกตรม #SelfInsight

การเป็นคนคิดบวก และหรือ ถูกสอนให้เป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี เข้าอกเข้าใจข้อจำกัดของปรากฏการณ์เลวร้าย และ “ทำใจ” กับความยากลำบากนานาที่เกิดกับตน โดยให้รักษา “ความรู้สึกดี” ผ่านมุมมองเฉพาะเจาะจงแต่ด้านที่ดี โดยข้ามผ่านละวางอารมณ์ความรู้สึกแท้จริงที่กรุ่นโกรธ เศร้าซึม และ เสียใจ… ซึ่งทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกต่อคนอื่นขัดแย้งกับอารมณ์แท้จริงอย่างสิ้นเชิงให้อยู่ในสภาพ “หน้าชื่นอกตรม” กลายเป็นคนสะสมอารมณ์ความรู้สึกด้านลบเอาไว้ใต้หน้าฉากร่าเริงยิ้มแย้ม สุขสงบ และ ทำใจให้เรื่องราวผ่านไปได้… ทั้งๆ ที่มันไม่จริง

More »

NIO EP9… HyperEV 1,341 แรงม้า #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ผลผลิตของ NIO ในปัจจุบันมี EV พร้อมจำหน่ายอยู่มากกว่า 7 โมเดล ซึ่งแต่ละโมเดลล้วนออกแบบเพื่อเข้าแข่งขันในตลาดยานพาหนะหรูหรา สมรรถนะสูง และ มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดในทุกรายละเอียด… โดยแบรนด์ NIO ถูกพูดถึงอย่างยิ่งใหญ่จากความสำเร็จในการทดสอบสมรรถนะของ NIO EP9 ในสนามนูร์เบิร์กริง หรือ Nürburgring ในปี 2017… ซึ่งทำลายสถิติในการวิ่งหนึ่งรอบสนามระยะทาง 20.832 กิโลเมตร ด้วยเวลา 6 นาที 45.90 วินาที 

More »

Future Readiness… ความพร้อมสำหรับอนาคต #ChangeManagement

Future Readiness หรือ Future Readiness Organization หรือ ความพร้อมขององค์กรสำหรับอนาคตที่จะถึง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์องค์กรที่ผู้นำ ทีมนำ และ แกนนำล้วนต้องออกแบบอนาคตขององค์กรภายใต้บริบทที่จะเกิดขึ้นจริงของฉากทัศน์ในอนาคต… อันหมายถึงการตระหนักถึงเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไป ซึ่งหลายอย่าง หรือ ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยตัวแปรและบริบทในปัจจุบันส่วนหนึ่งจำเป็นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเวทีของการแข่งขันทางธุรกิจบนตลาดไร้พรมแดนได้เปิดทางให้เกิด “ผู้ชนะจะได้ไปทั้งหมด หรือ Winner Takes All” ซึ่งไม่มีช่องว่างสำหรับองค์กรธุรกิจที่ขาดความพร้อมในอันที่จะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กลืนกินทั้งบริบท และ ตัวแปรความสำเร็จเดิมๆ ไปจนหมดในที่สุด

More »

PFAS… สารเคมีตลอดกาล และ น้ำฝนปนเปื้อน #FridaysForFuture

งานวิจัยตีพิมพ์ล่าสุดในหัวข้อ Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) โดย Professor Ian T. Cousins และ คณะ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำฝนมาทดสอบหาการปนเปื้อนของ PFOS หรือ Perfluorooctanesulfonic Acid หรือ กรดเปอร์ฟลูออโรออคเทนซัลโฟนิก… PFOA หรือ Perfluorooctanoic Acid หรือ กรดเปอร์ฟลูออโรออคทาโนอิก… PFHxS หรือ Perfluorohexanesulfonic Acid หรือ กรดเพอร์ฟลูออโรเฮกเซนซัลโฟนิก และ PFNA หรือ Perfluorononanoic Acid หรือ กรดเพอร์ฟลูออโรโนนาโนอิก ซึ่งมาจากสารเคมีกลุ่ม Per- and Polyfluoroalkyl Substances หรือ PFAS หรือ สารพิษตลอดกาล โดยพบการปนเปื้อนของ PFOA และ PFOS ในน้ำฝน…เกินค่ามาตรฐาน EPA หรือ US Environmental Protection Agency อย่างมาก และ ค่า Σ4 PFAS หรือ ผลรวมของค่าการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายทั้ง 4 ตัว… อยู่ในเกณฑ์เป็นพิษที่ไม่อาจดื่มกิน หรือ ใช้สอยได้โดยตรง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกประกาศว่า น้ำฝนทุกที่บนโลกไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค 

More »

Decentralized Education… การศึกษาแบบกระจายศูนย์กลางสู่ความยั่งยืน #ReDucation

แนวทาง Decentralized Education หรือ DeEd… จะเป็นครั้งแรกที่ความต้องการความรู้ และ ทักษะ จะมาจากผู้เรียนโดยตรง แทนที่จะเป็นความต้องการของรัฐ และหรือ ความต้องการของนักการศึกษาที่อยู่ในอำนาจกลุ่มหนึ่ง… มาตัดสินว่าใครควรเรียนอะไรเมื่อไหร่ และ ต้องจ่ายเท่าไหร่โดยใครบ้าง

More »

DeepTech… ปฐมบท #DeepTechInnovation

คำว่า DeepTech หรือ Deep Technology ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนั้น นิยามศัพท์โดยนัยจะหมายถึงองค์กร หรือ หน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ขั้นลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นสูงประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก และหรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยกฏหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage เมื่อนำ DeepTech เข้าสู่กลไกเชิงพาณิชย์ 

More »

Behaviors Sabotaging Leadership… พฤติกรรมบ่อนทำลายภาวะผู้นำ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำในทางเทคนิคจะหมายถึง… การมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในทีม หรือ องค์กร หรือ กลุ่มคน ซึ่งเป็นอิทธิพลที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบยิ่งกว่าคนอื่นๆ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อ “พฤติกรรมของผู้นำ” ที่แสดงออกกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ตั้งใจ และ เป็นไปโดยสัญชาตญาณ รวมทั้งปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เป็นไปเอง… โดยความสำเร็จ และ ความล้มเหลวของผู้นำส่วนใหญ่ล้วนมาจากพฤติกรรมที่แสดงออกต่อคนอื่นๆ ซึ่งคนอื่นๆ จะตีความการแสดงออกในแต่ละกรณีผ่านการรับรู้ของพวกเขา และ ให้คุณค่ากับภาวะผู้นำด้วยค่าเฉลี่ยจากการรับรู้พฤติกรรมของผู้นำเองว่า… สร้างการยอมรับนับถือต่อพวกเขาได้แค่ไหน หรือ ทำลายความเชื่อมั่นและการยอมรับไปแค่ไหนอย่างไร

More »

Self Compassion And Selfish… เห็นใจตัวเองและเห็นแก่ตัวเอง #SelfInsight

Self Compassion หรือ การเห็นอกเห็นใจตนเอง อันเป็นหลักการทำความเข้าใจตนเองเมื่อคนๆ หนึ่งต้องเจอกับความล้มเหลว… ความผิดพลาด… ความผิดหวัง และ ความทุกข์จากหลายๆ สาเหตุที่จัดการ หรือ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้อย่างยากลำบาก ซึ่งคนๆ นั้นต้องหาทางยอมรับตนเองเพื่อให้ความเครียดลดลงเหลือน้อยที่สุดหรือหายไป เพื่อให้ตนเองเป็นอยู่ได้ดีกว่าเดิม และ เพื่อให้กลับมามีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เท่าเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม… ซึ่งเกือบทุกกรณีของการมองกลับมาเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้น ก็มักจะมีความย้อนแย้งเรื่องความเห็นแก่ตัว หรือ Selfish อันเป็นรูปแบบของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองทั้งที่ต้องเสียไป หรือ ควรจะได้และอยากจะได้…

More »
Hurt

น้อยใจ… ไม่ใช่น้อย #SelfInsight

เมื่อเกิดน้อยใจขึ้นกับใครก็ตาม คนๆ นั้นก็มักจะแสดงพฤติกรรมสะท้อนความน้อยใจ หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือความผิดหวังออกมาให้เห็นตามพื้นอารมณ์ของแต่ละคน… บางคนใช้ความเงียบ และ หลบเร้น… บางคนร้องไห้… บางคนโวยวาย และ ประท้วงด้วยเงื่อนไขสารพัด ตั้งแต่งอนเงียบๆ หรือไม่ก็ตามด่าจนเงิบก็มี… โชคร้ายหน่อยก็จะเกรี้ยวกราดคุกคามก็มีได้

More »
Snow Storm Texas 2021

พายุหิมะถล่มสหรัฐอเมริกา และหิมะหนาใน Texas #FridaysForFuture

ภาพหิมะบนถนนใน Houston หรือเมืองฮุสตันหนาเป็นฟุตๆ ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติของคนที่นั่น การเตรียมพร้อมแบบ New York จึงมีน้อยกว่าจนมีรายงานข่าวเรื่องความอลม่านของภาวะฉุกเฉินใน Texas อย่างน่าเห็นใจ… ซ้ำร้ายยังเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ที่หมายถึงฮีตเตอร์ของคนที่นั่นจะไม่มีไออุ่นให้พึ่งพา

More »
Data Driven Culture

Data Driven Culture #ExtremeLeadership

การปรับเปลี่ยน หรือ Transform องค์กรจาก Command And Control Culture ไปเป็น Data Driven Culture ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรส่วนใหญ่… ซึ่งล้วนแต่คิดได้ แต่ทำไม่ง่าย หรือ ไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็มีมาก ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ “เป็นเหมือนเดิม” จนกว่าจะไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกค่อยว่ากัน

More »
Trevor Milton

How to Parlay An Ocean of Lies Into a Partnership… วิธีชักมหาสมุทรมาตุ๋นหุ้นส่วนให้ย่อยยับไปด้วยกัน

Hindenburg Research ก็ออกรายงานชื่อ Nikola: How to Parlay An Ocean of Lies Into a Partnership With the Largest Auto OEM in America เปิดโปงการตุ๋นนักลงทุนครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 กันยายน ปี 2020… ในรายงานกล่าวหา Trevor Milton ให้ข้อมูลเท็จหลายครั้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทต่อนักลงทุนและสาธารณะ

More »

10 Hard Bargaining Tactics… 10 แทคติกการเจรจาต่อรองที่ยากลำบาก #WorldclassTactics

การเจรจาต่อรองมักจะสิ้นสุดลงได้ทั้งแบบ Integrative Bargaining หรือ Win–Win หรือ ได้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน… หรือไม่ก็จบลงแบบ Distributive Bargaining หรือ Win-Lose หรือ มีฝ่ายได้มีฝ่ายเสีย ซึ่งกรณี Win–Win ที่ “วัดจากความพอใจ” ของทั้งสองฝ่ายมักไม่ใช่ปัญหาของคนที่สนใจศาสตร์ และ ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง… แต่คนส่วนใหญ่มักจะเคยอยู่ในฐานะ “ฝ่ายเสีย” ในสถานการณ์ต่อรองที่จบลงแบบ Win-Lose มาบ้าง รวมทั้งการต่อรองที่จบลงแบบหายนะขั้น Lose-Lose หรือ ฉิบหายไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย… ซึ่งก็มีเกิดขึ้นให้เห็นได้บ่อยเหมือนกัน

More »
Cofin – Fintech Cooperation

Cashless Society… ePayment… PromptPay… สินเชื่อออนไลน์ และ SMEs

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ค่อนข้างชัดเจนแล้ว… ท่านที่ทำธุรกิจรับจ่ายเงินสดอยู่ ควรจะรีบปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสต่างๆ ที่มีมากกว่าการรับจ่ายเงินมากมาย

More »