12 Types Video for Digital Marketing

Video Contents

ปีนี้เป็นปีที่นักการตลาดให้ความสำคัญกับ Contents Marketing อย่างยิ่งอีกปีหนึ่ง และดูเหมือนจะไม่มีเสียงไหนไม่ให้ความสำคัญ… การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะที่เกี่ยวกับ Contents Marketing จนกลายเป็นกระแสหลักกระแสหนึ่งในสังคมธุรกิจที่หมุนรอบเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างทุกวันนี้

Content Marketing เป็นเทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่ายสื่อบันเทิงและเนื้อหาสาระหรือ Contents ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ยังเห็นสินค้าและบริการ หรือแบรนด์อยู่ในการรับรู้ในทุกๆ ขั้นของ Customer Journey

หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ… Contents เป็น Media หรือสื่อที่เอาไว้สานสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย กับสินค้าหรือบริการและแบรนด์ จะมีประเด็นให้จดจำและคิดถึง

โดยทั่วไป… ตัว Contents หรือเนื้อหาสาระ หรือสารที่ใช้ จะถูกทำให้อยู่ในรูปของบทความสำหรับอ่านบ้าง… ทำให้อยู่ในรูปของภาพบ้าง… หรือไม่ก็สุดทางที่ Multimedia ที่มีทั้งเสียงล้วนอย่าง Podcast หรือทั้งภาพและเสียงอย่างวิดีโอ

แหละปีนี้เป็นปีที่หลายฝ่ายเชื่อว่า Video Contents จะกลายเป็นกระแสหลักใน Contents Marketing… ประเด็นก็คือ เวบไซต์ให้บริการ Video on cloud ชื่อ VidYard.com ได้จัดหมวดหมู่ Video Contents ตามรูปแบบการใช้งานสำหรับ Digital Marketing ไว้มากถึง 12 แบบให้เลือกใช้…  เข้าเรื่องไปรู้จักกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

1. Explain Video หรือคลิปบรรยาย สอนหรือชี้แนะต่างๆ

2. Promotional and Awareness Video หรือคลิปโฆษณาและเพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้สินค้าหรือบริการและแบรนด์

3. YouTube หรือคลิปที่ผลิตขึ้นเพื่อปล่อยบน YouTube.com

4. Vlogs หรือ Video Based Blog ที่หมายถึงการทำ Blog ด้วยข้อมูลเป็นคลิปวิดีโอ ทั้งเพื่อทำ SEO และ Contents Marketing โดยตรง

5. Social Video หรือคลิปสำหรับ Social Media อย่าง Facebook, Facebook Story, IG Story, Twitter และ LinkedIn

6. Webinar หรือการสัมนาออนไลน์ที่ให้ผลเป็นอย่างดีกับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. Chalk Talk หรือคลิป Whiteboard ที่ใช้เทคนิคการเขียนกระดานไวท์บอร์ดประกอบคำบรรยาย และถือเป็น Explain Video แบบหนึ่งที่สามารถใช้เทคนิคซอฟท์แวร์ผลิตได้

8. Product Demo หรือคลิปริวิวสินค้า

9. Customer Story หรือคลิปวิดีโอเรื่องราวจากลูกค้าหรือของลูกค้า

10. Culture Capture หรือคลิปโปรโมทวัฒนธรรมองค์กร บุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าภายในองค์กร

11. How to Video หรือคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นเพื่อตอบข้อคำถามที่น่าสนใจต่างๆ และอาจรวมถึง Explain Video ที่ใช้วิธีนำเสนอแบบ How to ด้วย

12. One on One Video หรือ Video Call รวมทั้ง Video Message ที่ส่งตรงถึงปลายทางคนเดียว

ทั้งหมดมีประมาณนี้ครับ… ธุรกิจของท่านเหมาะกับ Contents Video แบบไหนอย่างไรไปหาคำตอบได้จากลูกค้าและทีมของท่านเลยครับ… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… Contents Video จะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจ ที่ใช้ได้ทั้งกับการตลาด การขายและการบริการ… ที่สำคัญกว่านั้นคือ Contents Video จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน และใช้สื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องมือหนึ่งไปแล้ว

จริงจังเรื่อง Contents Video กันได้แล้วครับ!

อ้างอิง

https://www.vidyard.com/

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Experience Learning

Pre-creation Learning…

การเข้าถึง Insight ของผู้เรียนผ่านรูปแบบ Co-creation “น่าจะ” ทำให้ผู้เรียน แบ่งปัน Personality กับ Experience ที่ผู้เรียนมีและเป็น อย่างตรงไปตรงมาจนทำให้สามารถทำ Personalized Learning ได้แม่นยำขึ้น

Porsche Taycan

Porsche Taycan… Top Gear Best EV 2020

Porsche Taycan จึงถือเป็น EV บ้าพลังอีกโมเดลหนึ่งที่คนเสพติดอะดรีนาลีนในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง… อาจจะต้องลืมเรื่องเสียงท่อไอเสียกับกลิ่นน้ำมันบ้างแล้ว… The Top Gear Car Review บนเวบไซต์ ToGear.com จึงยกให้ Porsche Taycan เป็นสุดยอด TOP EV 2020

Life Satisfaction

Life Satisfaction… ความพึงพอใจในชีวิต #SelfInsight

วิธีวัดความสุขมีเพียงการใช้ข้อมูลจาก ความคิดเห็น หรือ Openion ของแต่ละคนมานับรวมกันก่อนจะอธิบายด้วยกลไกเชิงสถิติเท่านั้นเอง… ซึ่งก็ดีงามยอมรับได้ เพราะความสุขความทุกข์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติ และ ความคิดเห็นของแต่ละคน อันอยู่ในรูปของระดับความพึงพอใจ หรือ Satisfaction Scale

Astronaut Plan

Independent Effort Activity Design… ออกแบบกิจกรรมที่ต้องพากเพียรเรียนรู้และฝึกฝน

Steve Oakes และ Martin Griffin ผู้เขียนหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ได้ทำการสำรวจนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่เข้าใจเป้าหมายของตนเองและรู้จักวางแผนการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเอง รวมทั้งสามารถระบุอุปสรรคปัญหาและวิธีแก้ไขข้ามผ่าน ที่เรียนรู้และตระเตรียมเอาไว้ในแผนอย่างดี