12 Types Video for Digital Marketing

Video Contents

ปีนี้เป็นปีที่นักการตลาดให้ความสำคัญกับ Contents Marketing อย่างยิ่งอีกปีหนึ่ง และดูเหมือนจะไม่มีเสียงไหนไม่ให้ความสำคัญ… การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะที่เกี่ยวกับ Contents Marketing จนกลายเป็นกระแสหลักกระแสหนึ่งในสังคมธุรกิจที่หมุนรอบเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างทุกวันนี้

Content Marketing เป็นเทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่ายสื่อบันเทิงและเนื้อหาสาระหรือ Contents ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ยังเห็นสินค้าและบริการ หรือแบรนด์อยู่ในการรับรู้ในทุกๆ ขั้นของ Customer Journey

หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ… Contents เป็น Media หรือสื่อที่เอาไว้สานสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย กับสินค้าหรือบริการและแบรนด์ จะมีประเด็นให้จดจำและคิดถึง

โดยทั่วไป… ตัว Contents หรือเนื้อหาสาระ หรือสารที่ใช้ จะถูกทำให้อยู่ในรูปของบทความสำหรับอ่านบ้าง… ทำให้อยู่ในรูปของภาพบ้าง… หรือไม่ก็สุดทางที่ Multimedia ที่มีทั้งเสียงล้วนอย่าง Podcast หรือทั้งภาพและเสียงอย่างวิดีโอ

แหละปีนี้เป็นปีที่หลายฝ่ายเชื่อว่า Video Contents จะกลายเป็นกระแสหลักใน Contents Marketing… ประเด็นก็คือ เวบไซต์ให้บริการ Video on cloud ชื่อ VidYard.com ได้จัดหมวดหมู่ Video Contents ตามรูปแบบการใช้งานสำหรับ Digital Marketing ไว้มากถึง 12 แบบให้เลือกใช้…  เข้าเรื่องไปรู้จักกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

1. Explain Video หรือคลิปบรรยาย สอนหรือชี้แนะต่างๆ

2. Promotional and Awareness Video หรือคลิปโฆษณาและเพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้สินค้าหรือบริการและแบรนด์

3. YouTube หรือคลิปที่ผลิตขึ้นเพื่อปล่อยบน YouTube.com

4. Vlogs หรือ Video Based Blog ที่หมายถึงการทำ Blog ด้วยข้อมูลเป็นคลิปวิดีโอ ทั้งเพื่อทำ SEO และ Contents Marketing โดยตรง

5. Social Video หรือคลิปสำหรับ Social Media อย่าง Facebook, Facebook Story, IG Story, Twitter และ LinkedIn

6. Webinar หรือการสัมนาออนไลน์ที่ให้ผลเป็นอย่างดีกับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. Chalk Talk หรือคลิป Whiteboard ที่ใช้เทคนิคการเขียนกระดานไวท์บอร์ดประกอบคำบรรยาย และถือเป็น Explain Video แบบหนึ่งที่สามารถใช้เทคนิคซอฟท์แวร์ผลิตได้

8. Product Demo หรือคลิปริวิวสินค้า

9. Customer Story หรือคลิปวิดีโอเรื่องราวจากลูกค้าหรือของลูกค้า

10. Culture Capture หรือคลิปโปรโมทวัฒนธรรมองค์กร บุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าภายในองค์กร

11. How to Video หรือคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นเพื่อตอบข้อคำถามที่น่าสนใจต่างๆ และอาจรวมถึง Explain Video ที่ใช้วิธีนำเสนอแบบ How to ด้วย

12. One on One Video หรือ Video Call รวมทั้ง Video Message ที่ส่งตรงถึงปลายทางคนเดียว

ทั้งหมดมีประมาณนี้ครับ… ธุรกิจของท่านเหมาะกับ Contents Video แบบไหนอย่างไรไปหาคำตอบได้จากลูกค้าและทีมของท่านเลยครับ… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… Contents Video จะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจ ที่ใช้ได้ทั้งกับการตลาด การขายและการบริการ… ที่สำคัญกว่านั้นคือ Contents Video จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน และใช้สื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องมือหนึ่งไปแล้ว

จริงจังเรื่อง Contents Video กันได้แล้วครับ!

อ้างอิง

https://www.vidyard.com/

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Business Idea

แนวทางการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ… ฉบับย่อ #Saturday SME

การทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน “จุดแข็ง” ของธุรกิจและต้องไม่คาดเดาตัวเลขหรือข้อมูลโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง… โดยส่วนตัวเคยเห็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ติดต่อขอปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME ที่เดินบัญชีกับธนาคารอย่างมีวินัยมามาก ซึ่งหลายกรณีธนาคารจะทำแผนธุรกิจ โดยคิดค่าใช้จ่ายเหมาๆ รวมๆ หลายอย่าง และหักเงินจากยอดอนุมัติก็มีบ่อย

Optimism Bias

Optimism Bias… โลกสวยด้วยมโน #SelfInsight

มนุษย์ไม่ได้ป้อนข้อมูลล่าสุดอย่างตรงไปตรงมาให้สมองเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี “อารมณ์ กับ ความรู้สึก และ ความเชื่อ กับ ประสบการณ์เดิม” อันหลากหลายปนอยู่กับทุกๆ อิริยาบทเสมอ เราจึงใช้อารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อและประสบการณ์เดิมนี่เองมาปรับแต่ง หรือ ปรุงแต่งข้อมูลต้น หรือ Input ใส่สมองให้ต่างไปจากข้อเท็จจริง… ข้อมูลต้นที่ถูกปรุงแต่งก่อนการตัดสินใจจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ “ผลการตัดสินใจ” คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน… หรือที่แย่กว่านั้นก็คือ เราอาจจะไม่รู้อะไรจริงอะไรลวง จนกว่าจะตรวจสอบทบทวนอย่างดี เหมือนกรณี Adelson’s Checker-Shadow Illusion ก็ได้

Gut Feeling

Gut Feeling… กึ๋นใหญ่ ใครว่าไม่สำคัญ

สังหรณ์กับกึ๋นเป็นสิ่งที่คนๆ หนึ่งมีอยู่ในตัวและเป็นปฏิกิริยาการตัดสินใจอัตโนมัติ… ในสังคมไทยเอง คำว่า “กึ๋น” ถือเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ให้ภาพและความรู้สึกใกล้เคียงกับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด ส่วนคำว่า “สังหรณ์” ยิ่งเป็นอะไรที่ลึกลับเหลือเชื่อเข้าขั้นศักดิ์สิทธิ์และนิพพานก็มีในหลายกรณี

P–I Matrix กับการสะสางงานให้สำเร็จ

ในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ “เลือกทำและเลือกทิ้ง” อะไรจะทำได้ไม่ยาก… แต่โดยประสบการณ์ส่วนตัว ที่ผมเจอการเสนอจ้างงานบ้างหรือขอคำชี้แนะหารือทั่วไปบ้าง… ส่วนใหญ่จะมีประเด็นซับซ้อนเกี่ยวพันจนยากที่จะระบุความสำคัญเพื่อ “เลือกทำ หรือ เลือกทิ้ง” ส่วนไหนอย่างไร