Video Contents

12 Types Video for Digital Marketing

ปีนี้เป็นปีที่นักการตลาดให้ความสำคัญกับ Contents Marketing อย่างยิ่งอีกปีหนึ่ง และดูเหมือนจะไม่มีเสียงไหนไม่ให้ความสำคัญ… การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะที่เกี่ยวกับ Contents Marketing จนกลายเป็นกระแสหลักกระแสหนึ่งในสังคมธุรกิจที่หมุนรอบเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างทุกวันนี้

Content Marketing เป็นเทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่ายสื่อบันเทิงและเนื้อหาสาระหรือ Contents ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ยังเห็นสินค้าและบริการ หรือแบรนด์อยู่ในการรับรู้ในทุกๆ ขั้นของ Customer Journey

หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ… Contents เป็น Media หรือสื่อที่เอาไว้สานสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย กับสินค้าหรือบริการและแบรนด์ จะมีประเด็นให้จดจำและคิดถึง

โดยทั่วไป… ตัว Contents หรือเนื้อหาสาระ หรือสารที่ใช้ จะถูกทำให้อยู่ในรูปของบทความสำหรับอ่านบ้าง… ทำให้อยู่ในรูปของภาพบ้าง… หรือไม่ก็สุดทางที่ Multimedia ที่มีทั้งเสียงล้วนอย่าง Podcast หรือทั้งภาพและเสียงอย่างวิดีโอ

แหละปีนี้เป็นปีที่หลายฝ่ายเชื่อว่า Video Contents จะกลายเป็นกระแสหลักใน Contents Marketing… ประเด็นก็คือ เวบไซต์ให้บริการ Video on cloud ชื่อ VidYard.com ได้จัดหมวดหมู่ Video Contents ตามรูปแบบการใช้งานสำหรับ Digital Marketing ไว้มากถึง 12 แบบให้เลือกใช้…  เข้าเรื่องไปรู้จักกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

1. Explain Video หรือคลิปบรรยาย สอนหรือชี้แนะต่างๆ

2. Promotional and Awareness Video หรือคลิปโฆษณาและเพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้สินค้าหรือบริการและแบรนด์

3. YouTube หรือคลิปที่ผลิตขึ้นเพื่อปล่อยบน YouTube.com

4. Vlogs หรือ Video Based Blog ที่หมายถึงการทำ Blog ด้วยข้อมูลเป็นคลิปวิดีโอ ทั้งเพื่อทำ SEO และ Contents Marketing โดยตรง

5. Social Video หรือคลิปสำหรับ Social Media อย่าง Facebook, Facebook Story, IG Story, Twitter และ LinkedIn

6. Webinar หรือการสัมนาออนไลน์ที่ให้ผลเป็นอย่างดีกับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. Chalk Talk หรือคลิป Whiteboard ที่ใช้เทคนิคการเขียนกระดานไวท์บอร์ดประกอบคำบรรยาย และถือเป็น Explain Video แบบหนึ่งที่สามารถใช้เทคนิคซอฟท์แวร์ผลิตได้

8. Product Demo หรือคลิปริวิวสินค้า

9. Customer Story หรือคลิปวิดีโอเรื่องราวจากลูกค้าหรือของลูกค้า

10. Culture Capture หรือคลิปโปรโมทวัฒนธรรมองค์กร บุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าภายในองค์กร

11. How to Video หรือคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นเพื่อตอบข้อคำถามที่น่าสนใจต่างๆ และอาจรวมถึง Explain Video ที่ใช้วิธีนำเสนอแบบ How to ด้วย

12. One on One Video หรือ Video Call รวมทั้ง Video Message ที่ส่งตรงถึงปลายทางคนเดียว

ทั้งหมดมีประมาณนี้ครับ… ธุรกิจของท่านเหมาะกับ Contents Video แบบไหนอย่างไรไปหาคำตอบได้จากลูกค้าและทีมของท่านเลยครับ… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… Contents Video จะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจ ที่ใช้ได้ทั้งกับการตลาด การขายและการบริการ… ที่สำคัญกว่านั้นคือ Contents Video จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน และใช้สื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องมือหนึ่งไปแล้ว

จริงจังเรื่อง Contents Video กันได้แล้วครับ!

อ้างอิง

https://www.vidyard.com/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts