17 Sustainable Development Goals… การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย

มีคำสำคัญ หรือ Key Words ดูดีอยู่สองสามคำที่มักจะมีคนเอาไปพูดถึงพร่ำเพรื่อโดยหวังโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าดูดีจนน่ายกย่องชมเชยอย่างชัดเจน แต่ถ้าไม่ใช่… คำอย่าง “นวัตกรรม… ยั่งยืน หรือ โปร่งใส” ก็สามารถเรียกความฮาในบรรดาคนฟัง และ เพิ่มความพังให้บรรดาคนกล่าวได้เสมอ โดยเฉพาะคำว่า “ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นคำที่กินความหมายกว้างขวางลึกซึ้งอย่างมาก

ความยั่งยืนเป็นประเด็นพูดกันมานานใน UN หรือ องค์การสหประชาชาติ จนกระทั่งปี 2015 จึงได้เห็นชอบในกรอบความยั่งยืนจนก้าวไปถึงขั้นกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals หรือ SDGs เอาไว้มากถึง 17 เป้าหมาย… ซึ่งไปไกลกว่าการเก็บขยะปลูกต้นไม้มาก… ก่อนอื่นไปดูกันก่อนว่าเป้าหมายความยั่งยืนแบบสากลที่ทั่วโลกกำหนดไว้ทั้ง 17 เป้าหมายมีอะไรบ้าง

จะเห็นว่า… กรอบเป้าหมายความยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งระบบนิเวศบนห่วงโซ่เพื่อให้ “ผู้คน” มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… กรอบเป้าหมายความยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายที่มุ่งขับเคลื่อนโดยองค์การสหประชาชาตินี้ ถือเป็นโครงร่างสำหรับออกแบบ และ พัฒนาหลายสิ่งอย่างนับจากนี้ที่สามารถข้ามการคิดและพิจารณาเรื่องการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณค่าไปได้เลย ภายใต้เงื่อนไขของการยิบยกเอากรอบ SDGs มาใช้เป็นแนว… โดยไม่ลืมที่จะอ้างถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือ ความยั่งยืนที่มี “ผู้คน” เป็นส่วนสำคัญที่ต้องพูดถึง

ที่น่าดีใจก็คือ… ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ตามกรอบขององค์การสหประชาชาตินั้น ถูกดูแลโดย สภาพัฒน์ หรือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ NESDC โดยกำหนดอยู่ในแผนแม่บทแห่งชาติไว้แล้ว… ซึ่งองค์กร หรือ ท่านใดที่อยากใช้ Key Words คำว่าความยั่งยืนสามารถหาเอกสารอ้างอิง และ เรื่องเล่าได้บนเวบไซต์ https://sdgs.nesdc.go.th ได้ตลอดเวลาครับ

Reference…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts