Snow Storm Texas 2021

พายุหิมะถล่มสหรัฐอเมริกา และหิมะหนาใน Texas #FridaysForFuture

ภาพหิมะบนถนนใน Houston หรือเมืองฮุสตันหนาเป็นฟุตๆ ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติของคนที่นั่น การเตรียมพร้อมแบบ New York จึงมีน้อยกว่าจนมีรายงานข่าวเรื่องความอลม่านของภาวะฉุกเฉินใน Texas อย่างน่าเห็นใจ… ซ้ำร้ายยังเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ที่หมายถึงฮีตเตอร์ของคนที่นั่นจะไม่มีไออุ่นให้พึ่งพา

More »