vision mission value

Vision Statement… เครื่องมือสื่อสารวิสัยทัศน์ที่จำเป็นยิ่งยวด #ExtremeInsights

การประกาศวิสัยทัศน์ หรือการเอา Vision Statement ออกมาป่าวประกาศอย่างชัดเจน ถือเป็นการใช้ข้อความสำหรับบอกเล่าถึงทิศทางและเป้าหมาย เพื่อแนะนำ หรือ Introduced สิ่งที่กิจการ หรือ องค์กร หรือ เรา… กำลังทำและจะทำนั่นเอง

More »