Robo Teacher

Intelligent Tutoring Systems และ AI Enables Teachers #Reducation

ดูเหมือนคีย์เวิร์ดคำว่า ITS หรือ Intelligent Tutoring Systems จะถูกพูดถึงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยความถี่มากขึ้นมาก โดยเฉพาะการทำ Headhunter ด้วยการเสนอค่าจ้างสูงลิบลิ่วสำหรับโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญ AI Enables Teachers… ซึ่งมีบทบาทในการสร้างสรรค์ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้ ITS Platform มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็น “สถาบันการศึกษา” ทดแทน Brick and Mortar School หรือสถานศึกษาที่เป็นอิฐเป็นปูน เหมือนที่เราเติบโตและสัมผัสมา

More »