cannabis food

งานสัมมนาออนไลน์ รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค #RederSMEs

กระแสกัญชงและกัญชาในอาหารมาแรงมากครับพี่น้อง SMEs… แต่การจะออกแบบสินค้ามีกัญชงและกัญชาอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าครับ… ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank จึงจับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรีในหัวข้อ “รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค”

More »