The Ngozumpa Glacier in the Himalayas of Nepal.

Himalayas Glaciers Melting… เมื่อหิมะละลาย #FridaysForFuture

มีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่ลดน้อยลง หลายแหล่งกลายเป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่สะสมน้ำไว้ใต้แผ่นน้ำแข็งมากขึ้น จนเข้าขั้นที่อาจจะกลายเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงมากมาย โดยเฉพาะมวลน้ำมหาศาลดั่งเขื่อนแตก จากที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางหลายกิโลเมตร ซึ่งหากเกิดขึ้นวันใดก็คงกลายเป็นโศกนาฏกรรมไม่รู้ลืมอีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างแน่นอน

More »