Onshore Wind Farms

Gansu Wind Farm และ Vortex Bladeless… จากแรงลมสู่พลังงานไฟฟ้า #FridaysForFuture

การบริหารพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมืองต่างๆ ในจีนส่วนใหญ่ ยังเห็นชอบที่จะซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินอยู่ โดยเฉพาะเขตมณฑลทางเหนือของจีนที่มีเหมืองถ่านหินของตัวเอง รวมทั้งมณฑลก่านซูด้วย… ความพยายามในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนจากรัฐบาลกลางของจีน จึงถูกถ่วง และ บิดเบือนสารพัดลูกเล่น จนนักสิ่งแวดล้อมบางส่วนมองว่า… รัฐบาลกลางของจีนเองก็สร้างภาพไปตามน้ำเหมือนกัน และ ไม่ได้จริงจังจะจัดการอะไรกับถ่านหินที่ขุดขาย และ เผาใช้กันอยู่ทั่วแผ่นดินจีน จนค่าฝุ่นละอองทั่วประเทศจีนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

More »