Na-ion Battery

Sodium Based Batteries… แบตเตอรี่พลังเกลือ #GreenEconomy

การศึกษาผ่านแบบจำลองด้วยโมเดลทางควอนตัมพบว่า… หากใช้ฟอสฟอรัสมาเป็นขั้วไฟฟ้าแทนคาร์บอน จะทำให้แบตเตอรี่แบบโซเดียม-ไอออน หรือ Sodium-Ion แสดงคุณสมบัติในการชาร์จประจุซ้ำได้เหมือนกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แต่มีราคาในกระบวนการผลิตต่ำกว่า… ที่สำคัญก็คือ การใช้ฟอสฟอรัสจะสามารถทำให้แบตเตอรี่มีความจุมากกว่าเดิมถึง 7 เท่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของแบตเตอรี่ความจุสูงแบบโซเดียม-ไอออนที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต

More »