Hart's War

Hart’s War #หนังดีที่เคยดู

Thomas Hart ถูกสอบสวนให้บอกที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของฐานทัพสัมพันธมิตร… และไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพสัมพันธมิตร และ คลังน้ำมันจนแนวรุกของฝ่ายสัมพันธมิตรต้องหยุดการรุกคืบไปจนกว่าเสบียงและน้ำมันจะมาถึงหลังปีใหม่… และ Thomas Hart ถูกส่งตัวเข้าค่ายกักกันของนาซี

More »