Pyrolysis Bio-Oil

Pyrolysis Bio-Oil Technology #GreenEconomy

การทำงานของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสเพื่อผลิตน้ำมันโดยหลักการพื้นฐาน จะเป็นการนำขยะพลาสติกมาเผาในเตาปฏิกรณ์จนระเหยกลายเป็นไอที่ระดับอุณหภูมิ 350-400 องศาเซลเซียส ก่อนจะกลั่นไอเป็นของเหลว ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบทั้งน้ำมันดีเซล เนปทา และ น้ำมันเตา ซึ่งต้องนำไปกลั่นอีกรอบให้ได้น้ำมันที่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องยนต์ หรือ เครื่องจักรได้… ไอระเหยส่วนเกินซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติยังสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลงในเตาปฏิกรณ์ได้ทั้งหมด… และกากคาร์บอน หรือ ถ่านที่เหลือจากการเผาเป็นไอก็ สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในงานอุตสาหกรรมได้

More »