Scale up Data Warehouse

Economies of Scale… ขนาดสัดส่วนความคุ้มทุน #SaturdayStrategy

การปรับขนาดกำลังผลิตให้มาก… จึงเป็นกลยุทธ์การเพิ่มกำไรให้ธุรกิจน้ำดื่มอย่างชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นทั้งกำไรต่อหน่วย และ กำไรรวมจากปริมาณที่มากกว่า… เพียงแต่ในโลกความจริงของการค้าการลงทุนไม่ได้มีอะไรตรงไปตรงมาแบบ “มีสินค้ามาก ก็ขายได้มาก กำไรก็ยิ่งได้มาก” อยู่ในโมเดลการค้าในโลกความจริงเท่าไหร่

More »