4 ช่องทางการระดมทุนของ SMEs ยุคดิจิตอล

Digital Lending

เดิมทีเงินลงทุนของ SMEs มักจะมาจากเงินส่วนตัวเป็นเงินเริ่มต้น ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ และคำแนะนำแรกของการจะเป็นผู้ประกอบการก็คือ เก็บเงินก่อนเสมอ… แต่เมื่อกิจจการถึงจุดที่อยากขยาย เพื่อ Scale up หรือ ขยายขนาดตั้งแต่การผลิต ตลาดจนถึงบริการหลังการขาย… ซึ่งแหล่งเงินกู้ในระบบ หรือธนาคารเป็นเป้าหมายแรกที่ธุรกิจส่วนใหญ่พิจารณาก่อนเสมอ แต่การพิจารณาจากฝั่งธนาคารอาจจะทำให้ SMEs ส่วนหนึ่ง จำต้องมองหา “แหล่งทุนนอกระบบแทน”

แต่เมื่อยุค Digital Disruption มาถึง… โอกาสเรื่องทุนที่มาพร้อมกับโคร่งข่ายและวิธีการทำธุรกิจ ที่ Disrupted ระบบสินเชื่อเดิมทั้งในระบบและนอกระบบก็เกิดขึ้น… และเกิดแล้วในเมืองไทยที่รอเพียงการเติบโตเท่านั้น… วันนี้ Reder จึงทำข้อมูลช่องทาง “ทุนดิจิตอล” สำหรับธุรกิจมาฝากทุกท่านครับ

1. Equity Crowdfunding

คือแหล่งทุนที่  Startup หรือ SMEs เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับนักลงทุนภายนอก แลกกับหุ้นบางส่วนให้กับนักลงทุน เพื่อนำเงินทุนที่ได้มาใช้ขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์… ส่วนมากแล้ว เจ้าของกิจการจะตัดหุ้นออกมาเสนอขายประมาณ 10% โดยตั้งราคาขายสูงกว่าทุนจดทะเบียนของบริษัท ภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาในการเสนอขายเป็นผู้กำหนด ธุรกิจที่จะเสนอขายหุ้นระดมทุนผ่าน Equity Crowd Funding  จะต้องมีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการมีกำไรสุทธิต่อเนื่อง โดยผู้ที่จะเข้ามาช่วยในการระดมทุนคือ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Crowdfunding ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต

อย่างไรก็ตาม… ถึงแม้ว่าจะเสียหุ้นไปบางส่วน แต่สิทธิความเป็นเจ้าของและอำนาจการตัดสินใจยังคงเป็นของเจ้าของกิจการเช่นเดิม ซึ่งกลุ่มนักลงทุนมักจะมีเป้าหมายเพื่อขายหุ้นทำกำไรในภายหลังมากกว่า 

2. Debt Crowdfunding

มีรูปแบบคล้ายกับ Equity Crowdfunding แต่เสนอขายในรูปแบบหุ้นกู้เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่เป็นรูปแบบเฉพาะของ SMEs และ Startup… การระดมทุนรูปแบบนี้เจ้าของกิจการจะไม่สูญเสียหุ้นสามัญในบริษัท แต่จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แทนโดนจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายและระยะเวลาที่จ่าย เงินที่ได้มาก็จะนำไปใช้เสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการใหม่ได้ ผู้ที่สามารถให้บริการได้ก็คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Crowdfunding ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต อีกเช่นกัน

3. Corporate P2P Lending

เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับธุรกิจ SMEs หรือ Startup  โดยผู้ที่ทำหน้าที่ตัวกลางจะเป็นผู้ที่จัดหาผู้ให้กู้ซึ่งจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินสดเหลือและเจ้าของธุรกิจซึ่งต้องการแหล่งเงินทุน กล่าวคือ แทนที่จะขอกู้เงินกับธนาคารก็ไปขอกู้กับบุคคลธรรมดาแทน… แม้จะเป็นการปล่อยกู้ระหว่างบุคคลแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้วยเช่นกัน โดยผู้ให้บริการจะพิจารณาความน่าเชื่อถือและประวัติการเป็นหนี้ว่ามีความสามารถพอที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่… ปัจจุบันมี Startup จำนวนหนึ่งกำลังพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อทำธุรกิจแบบ P2P… แต่ในทางปฏิบัติก็ยังถือว่าเกือบทั้งหมดยังไม่ใช่ P2P Lending

4. Digital Lending

คือการปล่อยกู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยผู้ที่ขอกู้จะมีประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ อยู่แล้ว เช่นขายของผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หรือเป็นพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มดิจิตอล… ซึ่งมีผู้ที่ให้บริการนี้ที่เริ่มดำเนินการไปแล้วในประเทศไทย เช่น Lazada ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้ที่เปิดร้านขายของภายในเวบไซต์ เพราะแพลตฟอร์มจะเห็นประวัติทางการเงินทั้งหมดอยู่แล้วทำให้การพิจารณาปล่อยกู้ทำได้อย่างรวดเร็ว… หรือแพลตฟอร์ม Grab ที่มีนโยบายปล่อยกู้ผู้ขับขี่เป็นต้น… หรือแม้แต่ธนาคารเองก็มีความพยายามที่จะพัฒนาช่องทาง Digital Lending เช่นกัน… แต่เท่าที่ผมได้ทดสอบระบบของบางธนาคารแบบ Blind Test ก็ยังเป็นเพียงการยื่นสมัครสินเชื่อแบบเดิมๆ ที่รับเป็นใบสมัครดิจิตอลอยู่… ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นครับ

คร่าวๆ ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ… ท่านที่สนใจช่องทางไหน อยากแลกเปลี่ยนพูดคุยก็ยินดีที่ Line: @reder ครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Growth graph and arrows.

Strategic Investment… การลงทุนเชิงกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ธุรกิจที่กำไรงามกำไรดีไม่เคยมีอยู่นาน… เพราะสุดท้ายก็จะมีคู่แข่งหาทางเข้ามาปันส่วนแบ่งออกไปจนเหลือกำไรน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการดึงลูกค้าจากผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในทุกสัดส่วน ให้ถูกเฉลี่ยกันไป พร้อมๆ กับการแข่งขันทางธุรกิจก็จะดุเดือดเข้มข้นจนถึงจุดที่ทุกฝ่าย เหลือส่วนต่างเอาไว้ทำกำไรเพียงน้อยนิด…

Impostor Syndrome

Impostor Syndrome… คับข้องสงสัยในตนเอง #SelfInsight

The Impostor Phenomenon ในวารสาร The International Journal of Behavioral Science ได้เปิดประเด็นเรื่อง “ผลกระทบทางจิตใจ” จากทัศนคติและมุมมองต่อตนเองของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อเบื้องลึกต่อตัวเองว่า… ฉันไม่เก่งพอ ไม่ดีพอ ไม่ฉลาดพอ ความรู้น้อย ทักษะต่ำ ขี้เหร่ อ้วนดำต่ำจน และอะไรอื่นอีกสารพัด ที่ทำลายความเชื่อมั่นส่วนตนจนกลายเป็นทุกข์ร้อนเคร่งเครียดในชีวิต

Learning Management Systems

CMS / LMS… โรงเรียนออนไลน์

ในวิกฤต COVID คราวนี้… เมื่อมองจากมุมของการผลักดันให้เกิด eLearning ผมคิดว่า… ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ไม่เตะถ่วงรั้งรอและปล่อยให้เกิดดับตามธรรมชาติ… ส่วนหลังจบวิกฤตคราวนี้ยังมีเหตุอะไรให้ต้องกลับไปเหมือนเดิมอีกนั้น ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกท่านที่เกี่ยวข้องคงคิดและไตร่ตรองอย่างดีแล้ว…

Ferrari F40

Ferrari F40

Ferrari F40 ถูกผลิตจากโรงงาน Ferrari S.P.A ระหว่างปี 1987–1992 เพียง 1,315 คันเท่านั้น และงานผลิตทุกชิ้นส่วนยังถือเป็นงานแฮนด์เมดเกือบทั้งคัน โดยเฉพาะการขึ้นรูปตัวถังด้วยไฟเบอร์กลาส เพื่อครอบทับโครงสร้างที่ดูเหมือนจะยกมาจากรถล้อเปิดที่ใช้แข่ง F1 ทั้งคัน… F40 มี Nicola Materazzi เป็นหัวหน้าวิศวกร โดยมี Leonardo Fioravanti และ Pietro Camardella แห่งสำนักออกแบบ Pininfarina ช่วยดูแลเรื่องรูปทรงเส้นสายและความสวยงาม