4 Types of Business Growth… 4 รูปแบบการเติบโตของธุรกิจ #SaturdayStrategy

เทคนิคการทำธุรกิจให้รวยตั้งแต่ลงทุนหลักร้อยไปจนถึงหลักแสนล้านจะเหมือนๆ กันหมดคือ ต้องทำธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไปนานๆ เพื่อจะได้สะสมความมั่งคั่งให้ถึงขั้นที่เจ้าของกิจการได้เป็นเจ้าของความรวยให้ได้นั่นเอง… การทำให้ธุรกิจเติบโตจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของเจ้าของกิจการทุกคนโดยไม่มียกเว้น และ เจ้าของกิจการทุกคนจะรู้จัก “ปัจจัยการเติบโตของธุรกิจ” ในมือตนเองเหมือนๆ กันหมดเสมอ… โดยเฉพาะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและทำให้เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ถือหุ้นได้เป็นเจ้าของความร่ำรวยอย่างชัดเจน

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… ธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่ถึงช่วงเติบโตก็มักจะล้มเลิก หรือ ปิดตัวไปเสียก่อน ซึ่งถ้าวิพากษ์ในมุมมองปัจจัยความสำเร็จ และ ค้นลึกลงไปดูในรายละเอียดของปัจจัยความสำเร็จแต่ละตัวด้วยแล้ว… เกือบทั้งหมดของธุรกิจที่ล้มเหลวเหล่านั้นจะมี “ปัจจัยความสำเร็จ ที่ทำไม่สำเร็จ” อยู่มากกว่าหนึ่งหรือสองปัจจัยหรือมากกว่านั้นเสมอ… โดยเฉพาะปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเดียวที่ต้องการ “รูปแบบการเติบโต” จนถึงขั้นประสบความสำเร็จหลายรูปแบบไปพร้อมกัน ซึ่งบ่อยครั้งได้ทำให้เจ้าของธุรกิจและทีมทำงานขับเคลื่อนตัวแปรความสำเร็จผ่านรูปแบบการเติบโตด้านต่างได้ไม่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์แบบ… โดยจะเห็นเป็นงานล้นมือ และ ข้อผิดพลาดให้เห็นมากมายก่อนเสมอ

การออกแบบธุรกิจ และ การกำหนดกลยุทธ์ความสำเร็จจึงต้องเข้าใจ “รูปแบบการเติบโต” ของธุรกิจในมือให้ชัดพอๆ กับการเข้าใจ “ปัจจัยการเติบโตของธุรกิจ” ที่ต้องจัดการตามรูปแบบของแต่ละปัจจัยอย่างที่ควรจะเป็น… ซึ่ง “รูปแบบการเติบโต” ของธุรกิจจะมีอยู่ทั้งหมด 4 รูปแบบหลักคือ…

  1. Organic Growth หรือ การเติบโตตามธรรมชาติ… ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้วยความสามารถของนักบริหารที่ทำให้ตลาดและยอดขายเติบโตขึ้น และ มีกำไรขยายตัวตามไปด้วยโดยไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษจากรูปแบบการเติบโตทางธุรกิจแบบอื่นๆ เข้าไปช่วย
  2. Strategic Growth หรือ การเติบโตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ… โดยเป็นการเติบโตด้วยการ “ต้องทำอะไรเพิ่ม” มากกว่าปกติ ครอบคลุมกลยุทธ์ด้านการผลิต การตลาด และ การจัดการ เช่น ธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังก่อตั้งและเติบโตแบบ Organic Growth จนถึงขั้นที่กล้าคิดเรื่องขยายตลาดให้กว้างกว่าเดิม 10 เท่าของยอดขายเดิม ผู้บริหารธุรกิจจึงลงทุนทำโรงงานผลิตขวดและฝาของตัวเองก่อนจะทุ่มโฆษณาและวางแผนด้านโลจิสติกส์ให้การเติบโต 10X เป็นไปได้
  3. Internal Growth หรือ การเติบโตจากภายใน… ซึ่งจะเป็นการ “ปรับปรุงการดำเนินงาน” ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของทุกปัจจัยภายในให้เหลือเวลามากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนยุ่งยากกว่าเดิมให้ได้
  4. Partnership Growth หรือ การเติบโตด้วยพันธมิตร… โดยจะเป็นการขยายธุรกิจด้วยการแสวงพันธมิตรทุกรูปแบบความร่วมมือ รวมทั้งการควบรวม หรือ Mergers รวมทั้งการเข้าซื้อกิจการ หรือ Acquisitions เพื่อควบคุม “ความสามารถในการแข่งขัน” ให้ธุรกิจอยู่เหนือตลาดจนเหลือความเสี่ยงไม่มาก

ที่จะบอกก็คือ… การเข้าใจ“รูปแบบการเติบโต” ของธุรกิจ และ ใช้รูปแบบการเติบโตมากำหนด “ปัจจัยการเติบโต” ให้ธุรกิจในมือจะทำให้เห็น Road Map การเติบโตได้ชัดกว่าการลุยขับเคลื่อนธุรกิจทุกรูปแบบที่ถนัด หรือ แย่กว่านั้นคือการใช้รูปแบบของคู่แข่งมาพัฒนาปัจจัยการเติบโตอย่างมืดบอด… ซึ่งเลอะเทอะจนเละเทะไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *