5 Simple Rules for Strategy… 5 กฏพื้นฐานง่ายๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

สูตรสำเร็จของการออกแบบองค์กรจะประกอบไปด้วยเป้าหมายใหญ่ที่ใช้กำหนดวิสัยทัศน์ และ ใช้เป้าหมายใหญ่มาออกแบบพันธกิจ ก่อนจะนำไปสู่การวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ที่จะทำให้แผนหลัก แผนรอง และ แผนเสริม… บรรลุเป้าหมายจนได้ภาพรวมความสำเร็จที่น่าพอใจ

ประเด็นก็คือ… ทุกองค์กรจะมีแผนที่ล้มเหลวส่วนหนึ่งเสมอโดยไม่มียกเว้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก คนมากหรือคนน้อย เงินหนาหรือขัดสน… เพราะจะมีกลยุทธ์ที่ใช้ผลักดันแผนส่วนหนึ่ง “ทำไม่ได้จริงอย่างที่คิด” และทำให้แผนการนั้นล้มเหลวทันทีเป็นส่วนใหญ่เสมอ

Graham Kenny ผู้เขียนหนังสือ Strategic Planning and Performance Management: Develop and Measure Winning Strategy กับหนังสือขายดีอีก 4 เล่ม และ นักบรรยายด้านกลยุทธ์และการจัดการผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในออสเตรเลีย และ ยังเป็นนักเขียนบทความบนเวบไซต์ Harvard Business Publishing ที่มีคนติดตามมากที่สุดคนหนึ่ง… ได้แนะนำแนวทางง่ายๆ ในการทำให้ “กลยุทธ์ที่คิดได้ สามารถทำได้” ด้วย 5 วิธีที่แนะนำไว้ ได้แก่…

  1. Narrow Your Focus หรือ จุดโฟกัสของท่านต้องแคบ… เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในการผลักดันความสำเร็จไม่ฟุ้ง หรือ ไม่กระจัดกระจายตามเป้าหมายหลัก และ เป้าหมายรองจำนวนมาก ซึ่งการกำหนดจุดโฟกัสให้แคบก็คือการเลือกโฟกัสจุดเดียว หรือ ทีละจุดให้ลุล่วงเป็นส่วนๆ โดยต้องหลีกเลี่ยงเป้าหมายใหญ่ๆ ที่แตกเป็นเป้าหมายรองแล้วก็ยังใหญ่และเยอะเกินกว่าจะเรียกว่า “ความท้าทาย” นั่นเอง
  2. Make the Statements Imperative หรือ ทำถ้อยแถลงเท่าที่จำเป็นต้องทำ… โดยควรกำหนดลำดับ หรือ ขั้นตอน และ ข้อมูลที่ต้องทำตั้งแต่แรกจนบรรลุวัตถุประสงค์ให้กระชับ เข้าใจง่าย โฟกัสถึงแต่สิ่งที่ต้องทำ หรือ สิ่งที่ต้องไม่ทำให้ชัดเจน… อะไร หรือ ใครที่ไม่เกี่ยวก็ตัดออกให้หมด ถามคำถามถึงการมีอยู่ในแผนของตัวแปรต่างๆ กับ ไม่มีตัวแปรนั้นอยู่ในแผนสร้างผลลัพธ์ต่างกันหรือไม่?
  3. Give the Statements Real Owners หรือ ทุกขั้นตอนในแผนและกลยุทธ์ต้องมีเจ้าภาพ… เพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพ หรือ คนรับผิดชอบหลักจริงๆ แล้วหล่ะก็… อย่าได้หวังว่ากลยุทธ์ และหรือ แผนขั้นตอนนั้นจะประสบความสำเร็จได้เองเพียงหวังว่า “เดี๋ยวก็คงได้คนมารับผิดชอบเอง”
  4. Separate Out Your Strategy Meetings หรือ แยกประชุมกลยุทธ์คราวละประเด็น… ซึ่งการประชุมหลายๆ แผนกลยุทธ์ต่อเนื่องกันจนมั่วไปหมด… เมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องเดินออกจากห้องประชุมก็มักจะเล่าซ้ำที่ตัวเองพูดไว้ในที่ประชุมได้ไม่ครบ และ ไม่ถูกทั้งหมด… ซึ่งการประชุมเรื่องคล้ายๆ กัน ที่มีคนรับผิดชอบกลุ่มเดียวกัน ในองค์กรที่ผู้เข้าประชุมยุ่งมากและว่างน้อย มักจะทำวาระการประชุมที่มีแผนและกลยุทธ์ยุบยับจนงงกันหมด… การประชุมสำหรับหลายๆ องค์กรจึงเสียเวลาเปล่า
  5. Appoint a Monitor หรือ กำหนดวิธีติดตามความคืบหน้า… ซึ่งในทุกๆ ลำดับ และ ขั้นตอนที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนนั้น คนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า “ควรทำแค่ไหน?” เพราะถ้าทำน้อยเกินไปก็จะได้ผลลัพธ์ที่บกพร่อง แต่ถ้าทำากเกินไปก็จะฟุ้มเฟือยเลอะเทอะเปล่าๆ 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts