A Brief History of Car

Benz Patent Motorwagen

รถยนต์ หรือ Car ถือเป็นสิงประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ หรือ Vehicle เพื่อการเดินทางและขนส่งที่มีพัฒนาการต่อมาจากรถม้า รถยนต์โดยนัยจึงหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน และถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่พาอารยธรรมมนุษย์ มาไกลกว่าสิ่งมีชิวิตสายพันธ์อื่นบนโลกใบนี้

ในระหว่างที่โลกยังใช้สัตว์เทียมรถเทียมเกวียน หรือขี่หลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายตรงๆ เลย… ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำขึ้นตั้งแต่ปี 1672 โดยบาทหลวง Ferdinand Verbiest ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวเบลเยี่ยมในแผ่นดินราชวงศ์ชิง… ซึ่งบาทหลวงเวอบิแอสท์ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างขึ้นที่แผ่นดินจีนโดยมีฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงเป็นผู้สนับสนุนทุน… และถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ล้อหมุนได้แต่ยังไม่ใช่ยานพาหนะสำหรับเดินทางหรือขนส่งอะไร

Steam Car, Designed by Father Ferdinand Verbiest, 1672

กระทั่งปี 1769 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษชื่อ Nicolas-Joseph Cugnot ก็ได้สร้างพาหนะที่นั่งได้และมีคนขับ เป็นพาหนะแบบสามล้อและขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ… ซึ่งข้อมูลบางส่วนชี้ว่า สิ่งประดิษฐ์ของคูก์โนท์สร้างขึ้นด้วยงบวิจัยทางทหารเพื่อขนส่งปืนใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ… แต่เหตุการณ์ปฏิวัตฝรั่งเศษในปี 1789 ทำให้ Nicolas-Joseph Cugnot เดินทางไปอยู่กรุงบลัสเซลประเทศเบลเยี่ยมและเสียชีวิตที่นั่น… พาหนะของคูก์โนท์ได้รับการบันทึกให้เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรกของโลก ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1770 ที่มีรถยนต์ไอน้ำและคนขับเป็นครั้งแรก… แต่เหตุการณ์ถูกบันทึกขึ้นในปี 1804 ทำให้รายละเอียดของอุบัติเหตุไม่ได้มีการบันทึกไว้ด้วย

Cugnot’s 1769 Fardier à Vapeur
ภาพจำลองอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรก

จากสิ่งประดิษฐ์ของ Nicolas Cugnot ยุค 1770 เป็นต้นมา พัฒนาการของรถยนต์ไอน้ำหรือ Steam Car ก็พัฒนามาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20… ซึ่งย้อนกลับไปปี 1807 ก็ได้เกิดสิ่งประดิษฐ์สำคัญอย่าง เครื่องยนต์สันดาบภายใน หรือ Internal Combustion Engine ขึ้น… ซึ่งเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษนาม Joseph Nicéphore Niépce ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่ใช้กลไกลูกสูบ ไอดีไอเสีย วาล์วและเชื้อเพลิงเหลว… แต่กว่าจะมีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงจังก็ล่วงมาอีกเกือบ 50 ปีจากนั้นที่ Jean Joseph Étienne Lenoir หรือ Jean Lenoir วิศวกรชาวเบลเยี่ยมประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาบภายในมาใช้กับยานพาหนะต้นแบบ หรือ Concept Car ของตัวเองในโครงการ Lenoir’s Hippomobile

Lenoir’s Hippomobile

เครื่องยนต์ของเลอนัวร์ ในรถต้นแบบอย่าง Lenoir’s Hippomobile ยังบกพร่องมากมายกระทั่ง Nikolaus Otto หรือ Nikolaus August Otto วิศวกรชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาบภายในแบบ 4 จังหว่ะ หรือ Four-stroke engine ที่เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันขึ้นครั้งแรก… ซึ่ง Nikolaus August Otto ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและการยกย่องเชิดชูของเยอรมันจนถึงปัจจุบัน… Nikolaus Otto มีหน้าอยู่บนแสตมป์ของเยอรมันที่นักสะสมแสตมป์ตามหากันไม่น้อยทีเดียว

An Otto Engine สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาปี 1880
Four-stroke Cycle หรือเครื่องยนต์ 4 จังหว่ะ [ ดูด | อัด | ระเบิด | คาย ]

ในระหว่างที่เครื่องกลสันดาปภายในกำลังพัฒนาตามแนวคิดของ Nikolaus Otto… ปี 1881 ก็ปรากฏพาหนะแบบสามล้อชื่อ Gustave Trouvé’s Tricycle เกิดขึ้นในฝรั่งเศษ… สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ Gustave Trouvé หรือ Gustave Pierre Trouvé ชาวฝรั่งเศษเจ้าของสิ่งประดิษฐ์มากถึง 67 รายการ ที่สร้างสรรค์ผลงานตลอดช่วงอายุของเขา ที่เริ่มสร้างงานมาตั้งแต่ปี 1864 จนถึงปี 1902 ที่ผลงานหลายอย่างของ Gustave Pierre Trouvé เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ไฟฟ้าในยุคต่อมามากมายรวมทั้ง… Electric Vehicle หรือ EV หรือรถไฟฟ้าจากต้นแบบ Gustave Trouvé’s Tricycle ซึ่งถือเป็น EV คันแรกของโลก

Gustave Trouvé’s Tricycle, World’s First Electric Car

แต่แล้วในปี 1886 Karl Friedrich Benz หรือ Karl Benz วิศวกรชาวเยอรมันก็ได้สร้างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหวะขึ้น และได้สิทธ์บัตรเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 1885 ที่รู้จักกันดีในชื่อ The Benz Patent-Motorwagen หรือ Patent Motorcar ซึ่ง Karl Benz ถือเป็นบิดาหรือผู้ให้กำเนิดยานยนต์สมัยใหม่ และได้รับการยกย่องจนถึงปัจจุบัน… และที่ลืมไม่ได้คือนักขับผู้พารถยนต์ต้นแบบวิ่งทางไกลถึง 65 ไมล์หรือราว 105 กิโลเมตร เพื่อทดสอบสมรรถนะรถยนต์ให้โลกตะลึงในยุคนั้น… เธอผู้นี้ก็คือ Bertha Benz ภรรยาของ  Karl Benz แถมยังมีส่วนร่วมในการออกแบบผ้าเบรคและเป็นนักธุรกิจผู้ทุ่มเงินผลิตรถยนต์อย่างจริงจังร่วมกับพันธมิตรอย่าง Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, และ Siegfried Marcus ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรชาวเยอรมันระดับตำนานในวงการยานยนต์ทุกคน

Karl Friedrich Benz หรือ Karl Benz
Bertha Benz
The Benz Patent-Motorwagen
Bertha Benz และ Karl Benz บนรถยนต์ Benz Viktoria, 1894

หลังจาก 65 Miles Road Trip ของ Bertha Benz… พัฒนาการของยานยนต์ก็เติบโตมากับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหว่ะ… ซึ่ง Disrupted ทั้ง EV ของ Gustave Trouvé และรถเครื่องจักรไอน้ำไว้ข้างหลัง โดยมี Ransom Olds ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Olds Motor Vehicle Company หรือ Oldsmobile ในปี 1897 นำแนวคิดการผลิตรถยนต์จำนวนมากออกขาย และมี Henry Ford ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Ford Motor กับตำนานรถยนต์ Ford Model T ที่ผลิตออกขายได้มากถึง 14,689,525 คัน พร้อมเรื่องราวความสำเร็จล้มเหลวที่โลกจารึกและจดจำในหลายแง่มุมจนทุกวันนี้

ซึ่งทั้งหมด… ก็จะกลายเป็นตำนานที่ถูกกลืน หรือ Disrupted เมื่อยุคของรถไฟฟ้า หรือ EV กลับมาทวงคืนท้องถนนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่พัฒนาต่อเนื่องมาจนเครื่องกลกับคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกันรับใช้ผู้คน… และทั้งหมดคือประวัติย่อของยานพาหนะยอดนิยมที่เรียกว่า… รถยนต์

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

clean cube

Ecube’s Solution… Smart Waste Management Solution #FridaysForFuture

ECube Labs เป็นอีก Tech Startup อีกหนึ่งรายที่สนใจเรื่องขยะ โดยพัฒนาระบบจัดการถังขยะอัจฉริยะโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์และระบบ IoT ควบคุมการทำงาน โดยจะคอยตรวจสอบปริมาณขยะในถัง บีบอัดขยะในถัง และเรียกรถขยะมารับเมื่อขยะเต็มถังแล้ว ซึ่งทั้งหมดถูกสร้างเป็นแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบ ทำงานประสานกันจนเกือบจะเป็นกลไกอัตโนมัติสมบูรณ์แบบทีเดียว… ขาดก็แต่รถขนขยะที่เป็น Autonomous Level 4 เข้ามาเสริมทดแทนรถขนขยะเท่านั้นเอง

Self Learning kids

VESPA Mindset… Education Mindset

ระบบการศึกษาที่เราท่านได้สัมผัสและรับรู้กันมา จนพาพวกเรามาถึงวันที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้นั้น ระบบการศึกษาทุกรูปแบบล้วนมี “การเรียน กับ การสอน” เป็นกลไกสำคัญในระบบเสมอ ซึ่งความงามของระบบการศึกษาทุกระบบและรูปแบบ คือการสร้างผลลัพธ์ร่วมกันของขั้วการเรียนและขั้วการสอน จนเห็นพัฒนาการเป็นภูมิรู้และประสบการณ์ทั้งในตัวผู้เรียนและในตัวผู้สอนไปพร้อมกัน

วิสาหกิจชุมชน…. หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง

โมเดลฝ่าวิกฤตที่รัฐบาลไทยสนับสนุนมากที่สุดโมเดลหนึ่งก็คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการผลิตอันเป็นทุนตั้งต้นอย่างดีที่การประกอบการจะไม่ต้องเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยในวันแรกเริ่ม

อคติส่วนตัว… สนิมทุกข์ที่ใครก็เคาะออกได้

การตัดสินคนอื่นโดยทัศนคติส่วนตัวที่ไม่ชัดเจน หรือ การมีอคติต่อผู้อื่นนั้น จะหมายถึงการด่วนตัดสินไปก่อนโดยไม่ตรวจสอบอย่างรอบด้าน เหมือนศาลตัดสินจำเลยโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงแต่ใช้วิจารณญาณของผู้พิพากษาชี้ถูกผิดไปตามความเชื่อส่วนตนเพียงลำพัง… ซึ่งในชีวิตจริงย่อมสร้างปัญหาความสัมพันธ์มากมายในทุกๆ ความสัมพันธ์ และหลายกรณีลุกลามจากความเชื่อผิดๆ เล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นเรียกเต็มปากว่าโศกนาฏกรรมอันน่าสลดหดหู่ก็มี