Benz Patent Motorwagen

A Brief History of Car

รถยนต์ หรือ Car ถือเป็นสิงประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ หรือ Vehicle เพื่อการเดินทางและขนส่งที่มีพัฒนาการต่อมาจากรถม้า รถยนต์โดยนัยจึงหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน และถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่พาอารยธรรมมนุษย์ มาไกลกว่าสิ่งมีชิวิตสายพันธ์อื่นบนโลกใบนี้

ในระหว่างที่โลกยังใช้สัตว์เทียมรถเทียมเกวียน หรือขี่หลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายตรงๆ เลย… ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำขึ้นตั้งแต่ปี 1672 โดยบาทหลวง Ferdinand Verbiest ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวเบลเยี่ยมในแผ่นดินราชวงศ์ชิง… ซึ่งบาทหลวงเวอบิแอสท์ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างขึ้นที่แผ่นดินจีนโดยมีฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงเป็นผู้สนับสนุนทุน… และถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ล้อหมุนได้แต่ยังไม่ใช่ยานพาหนะสำหรับเดินทางหรือขนส่งอะไร

Steam Car, Designed by Father Ferdinand Verbiest, 1672

กระทั่งปี 1769 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษชื่อ Nicolas-Joseph Cugnot ก็ได้สร้างพาหนะที่นั่งได้และมีคนขับ เป็นพาหนะแบบสามล้อและขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ… ซึ่งข้อมูลบางส่วนชี้ว่า สิ่งประดิษฐ์ของคูก์โนท์สร้างขึ้นด้วยงบวิจัยทางทหารเพื่อขนส่งปืนใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ… แต่เหตุการณ์ปฏิวัตฝรั่งเศษในปี 1789 ทำให้ Nicolas-Joseph Cugnot เดินทางไปอยู่กรุงบลัสเซลประเทศเบลเยี่ยมและเสียชีวิตที่นั่น… พาหนะของคูก์โนท์ได้รับการบันทึกให้เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรกของโลก ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1770 ที่มีรถยนต์ไอน้ำและคนขับเป็นครั้งแรก… แต่เหตุการณ์ถูกบันทึกขึ้นในปี 1804 ทำให้รายละเอียดของอุบัติเหตุไม่ได้มีการบันทึกไว้ด้วย

Cugnot’s 1769 Fardier à Vapeur
ภาพจำลองอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรก

จากสิ่งประดิษฐ์ของ Nicolas Cugnot ยุค 1770 เป็นต้นมา พัฒนาการของรถยนต์ไอน้ำหรือ Steam Car ก็พัฒนามาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20… ซึ่งย้อนกลับไปปี 1807 ก็ได้เกิดสิ่งประดิษฐ์สำคัญอย่าง เครื่องยนต์สันดาบภายใน หรือ Internal Combustion Engine ขึ้น… ซึ่งเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษนาม Joseph Nicéphore Niépce ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่ใช้กลไกลูกสูบ ไอดีไอเสีย วาล์วและเชื้อเพลิงเหลว… แต่กว่าจะมีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงจังก็ล่วงมาอีกเกือบ 50 ปีจากนั้นที่ Jean Joseph Étienne Lenoir หรือ Jean Lenoir วิศวกรชาวเบลเยี่ยมประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาบภายในมาใช้กับยานพาหนะต้นแบบ หรือ Concept Car ของตัวเองในโครงการ Lenoir’s Hippomobile

Lenoir’s Hippomobile

เครื่องยนต์ของเลอนัวร์ ในรถต้นแบบอย่าง Lenoir’s Hippomobile ยังบกพร่องมากมายกระทั่ง Nikolaus Otto หรือ Nikolaus August Otto วิศวกรชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาบภายในแบบ 4 จังหว่ะ หรือ Four-stroke engine ที่เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันขึ้นครั้งแรก… ซึ่ง Nikolaus August Otto ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและการยกย่องเชิดชูของเยอรมันจนถึงปัจจุบัน… Nikolaus Otto มีหน้าอยู่บนแสตมป์ของเยอรมันที่นักสะสมแสตมป์ตามหากันไม่น้อยทีเดียว

An Otto Engine สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาปี 1880
Four-stroke Cycle หรือเครื่องยนต์ 4 จังหว่ะ [ ดูด | อัด | ระเบิด | คาย ]

ในระหว่างที่เครื่องกลสันดาปภายในกำลังพัฒนาตามแนวคิดของ Nikolaus Otto… ปี 1881 ก็ปรากฏพาหนะแบบสามล้อชื่อ Gustave Trouvé’s Tricycle เกิดขึ้นในฝรั่งเศษ… สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ Gustave Trouvé หรือ Gustave Pierre Trouvé ชาวฝรั่งเศษเจ้าของสิ่งประดิษฐ์มากถึง 67 รายการ ที่สร้างสรรค์ผลงานตลอดช่วงอายุของเขา ที่เริ่มสร้างงานมาตั้งแต่ปี 1864 จนถึงปี 1902 ที่ผลงานหลายอย่างของ Gustave Pierre Trouvé เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ไฟฟ้าในยุคต่อมามากมายรวมทั้ง… Electric Vehicle หรือ EV หรือรถไฟฟ้าจากต้นแบบ Gustave Trouvé’s Tricycle ซึ่งถือเป็น EV คันแรกของโลก

Gustave Trouvé’s Tricycle, World’s First Electric Car

แต่แล้วในปี 1886 Karl Friedrich Benz หรือ Karl Benz วิศวกรชาวเยอรมันก็ได้สร้างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหวะขึ้น และได้สิทธ์บัตรเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 1885 ที่รู้จักกันดีในชื่อ The Benz Patent-Motorwagen หรือ Patent Motorcar ซึ่ง Karl Benz ถือเป็นบิดาหรือผู้ให้กำเนิดยานยนต์สมัยใหม่ และได้รับการยกย่องจนถึงปัจจุบัน… และที่ลืมไม่ได้คือนักขับผู้พารถยนต์ต้นแบบวิ่งทางไกลถึง 65 ไมล์หรือราว 105 กิโลเมตร เพื่อทดสอบสมรรถนะรถยนต์ให้โลกตะลึงในยุคนั้น… เธอผู้นี้ก็คือ Bertha Benz ภรรยาของ  Karl Benz แถมยังมีส่วนร่วมในการออกแบบผ้าเบรคและเป็นนักธุรกิจผู้ทุ่มเงินผลิตรถยนต์อย่างจริงจังร่วมกับพันธมิตรอย่าง Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, และ Siegfried Marcus ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรชาวเยอรมันระดับตำนานในวงการยานยนต์ทุกคน

Karl Friedrich Benz หรือ Karl Benz
Bertha Benz
The Benz Patent-Motorwagen
Bertha Benz และ Karl Benz บนรถยนต์ Benz Viktoria, 1894

หลังจาก 65 Miles Road Trip ของ Bertha Benz… พัฒนาการของยานยนต์ก็เติบโตมากับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหว่ะ… ซึ่ง Disrupted ทั้ง EV ของ Gustave Trouvé และรถเครื่องจักรไอน้ำไว้ข้างหลัง โดยมี Ransom Olds ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Olds Motor Vehicle Company หรือ Oldsmobile ในปี 1897 นำแนวคิดการผลิตรถยนต์จำนวนมากออกขาย และมี Henry Ford ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Ford Motor กับตำนานรถยนต์ Ford Model T ที่ผลิตออกขายได้มากถึง 14,689,525 คัน พร้อมเรื่องราวความสำเร็จล้มเหลวที่โลกจารึกและจดจำในหลายแง่มุมจนทุกวันนี้

ซึ่งทั้งหมด… ก็จะกลายเป็นตำนานที่ถูกกลืน หรือ Disrupted เมื่อยุคของรถไฟฟ้า หรือ EV กลับมาทวงคืนท้องถนนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่พัฒนาต่อเนื่องมาจนเครื่องกลกับคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกันรับใช้ผู้คน… และทั้งหมดคือประวัติย่อของยานพาหนะยอดนิยมที่เรียกว่า… รถยนต์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts