A Brief History of Car

Benz Patent Motorwagen

รถยนต์ หรือ Car ถือเป็นสิงประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ หรือ Vehicle เพื่อการเดินทางและขนส่งที่มีพัฒนาการต่อมาจากรถม้า รถยนต์โดยนัยจึงหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน และถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่พาอารยธรรมมนุษย์ มาไกลกว่าสิ่งมีชิวิตสายพันธ์อื่นบนโลกใบนี้

ในระหว่างที่โลกยังใช้สัตว์เทียมรถเทียมเกวียน หรือขี่หลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายตรงๆ เลย… ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำขึ้นตั้งแต่ปี 1672 โดยบาทหลวง Ferdinand Verbiest ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวเบลเยี่ยมในแผ่นดินราชวงศ์ชิง… ซึ่งบาทหลวงเวอบิแอสท์ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างขึ้นที่แผ่นดินจีนโดยมีฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงเป็นผู้สนับสนุนทุน… และถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ล้อหมุนได้แต่ยังไม่ใช่ยานพาหนะสำหรับเดินทางหรือขนส่งอะไร

Steam Car, Designed by Father Ferdinand Verbiest, 1672

กระทั่งปี 1769 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษชื่อ Nicolas-Joseph Cugnot ก็ได้สร้างพาหนะที่นั่งได้และมีคนขับ เป็นพาหนะแบบสามล้อและขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ… ซึ่งข้อมูลบางส่วนชี้ว่า สิ่งประดิษฐ์ของคูก์โนท์สร้างขึ้นด้วยงบวิจัยทางทหารเพื่อขนส่งปืนใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ… แต่เหตุการณ์ปฏิวัตฝรั่งเศษในปี 1789 ทำให้ Nicolas-Joseph Cugnot เดินทางไปอยู่กรุงบลัสเซลประเทศเบลเยี่ยมและเสียชีวิตที่นั่น… พาหนะของคูก์โนท์ได้รับการบันทึกให้เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรกของโลก ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1770 ที่มีรถยนต์ไอน้ำและคนขับเป็นครั้งแรก… แต่เหตุการณ์ถูกบันทึกขึ้นในปี 1804 ทำให้รายละเอียดของอุบัติเหตุไม่ได้มีการบันทึกไว้ด้วย

Cugnot’s 1769 Fardier à Vapeur
ภาพจำลองอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรก

จากสิ่งประดิษฐ์ของ Nicolas Cugnot ยุค 1770 เป็นต้นมา พัฒนาการของรถยนต์ไอน้ำหรือ Steam Car ก็พัฒนามาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20… ซึ่งย้อนกลับไปปี 1807 ก็ได้เกิดสิ่งประดิษฐ์สำคัญอย่าง เครื่องยนต์สันดาบภายใน หรือ Internal Combustion Engine ขึ้น… ซึ่งเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษนาม Joseph Nicéphore Niépce ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่ใช้กลไกลูกสูบ ไอดีไอเสีย วาล์วและเชื้อเพลิงเหลว… แต่กว่าจะมีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงจังก็ล่วงมาอีกเกือบ 50 ปีจากนั้นที่ Jean Joseph Étienne Lenoir หรือ Jean Lenoir วิศวกรชาวเบลเยี่ยมประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาบภายในมาใช้กับยานพาหนะต้นแบบ หรือ Concept Car ของตัวเองในโครงการ Lenoir’s Hippomobile

Lenoir’s Hippomobile

เครื่องยนต์ของเลอนัวร์ ในรถต้นแบบอย่าง Lenoir’s Hippomobile ยังบกพร่องมากมายกระทั่ง Nikolaus Otto หรือ Nikolaus August Otto วิศวกรชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาบภายในแบบ 4 จังหว่ะ หรือ Four-stroke engine ที่เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันขึ้นครั้งแรก… ซึ่ง Nikolaus August Otto ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและการยกย่องเชิดชูของเยอรมันจนถึงปัจจุบัน… Nikolaus Otto มีหน้าอยู่บนแสตมป์ของเยอรมันที่นักสะสมแสตมป์ตามหากันไม่น้อยทีเดียว

An Otto Engine สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาปี 1880
Four-stroke Cycle หรือเครื่องยนต์ 4 จังหว่ะ [ ดูด | อัด | ระเบิด | คาย ]

ในระหว่างที่เครื่องกลสันดาปภายในกำลังพัฒนาตามแนวคิดของ Nikolaus Otto… ปี 1881 ก็ปรากฏพาหนะแบบสามล้อชื่อ Gustave Trouvé’s Tricycle เกิดขึ้นในฝรั่งเศษ… สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ Gustave Trouvé หรือ Gustave Pierre Trouvé ชาวฝรั่งเศษเจ้าของสิ่งประดิษฐ์มากถึง 67 รายการ ที่สร้างสรรค์ผลงานตลอดช่วงอายุของเขา ที่เริ่มสร้างงานมาตั้งแต่ปี 1864 จนถึงปี 1902 ที่ผลงานหลายอย่างของ Gustave Pierre Trouvé เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ไฟฟ้าในยุคต่อมามากมายรวมทั้ง… Electric Vehicle หรือ EV หรือรถไฟฟ้าจากต้นแบบ Gustave Trouvé’s Tricycle ซึ่งถือเป็น EV คันแรกของโลก

Gustave Trouvé’s Tricycle, World’s First Electric Car

แต่แล้วในปี 1886 Karl Friedrich Benz หรือ Karl Benz วิศวกรชาวเยอรมันก็ได้สร้างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหวะขึ้น และได้สิทธ์บัตรเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 1885 ที่รู้จักกันดีในชื่อ The Benz Patent-Motorwagen หรือ Patent Motorcar ซึ่ง Karl Benz ถือเป็นบิดาหรือผู้ให้กำเนิดยานยนต์สมัยใหม่ และได้รับการยกย่องจนถึงปัจจุบัน… และที่ลืมไม่ได้คือนักขับผู้พารถยนต์ต้นแบบวิ่งทางไกลถึง 65 ไมล์หรือราว 105 กิโลเมตร เพื่อทดสอบสมรรถนะรถยนต์ให้โลกตะลึงในยุคนั้น… เธอผู้นี้ก็คือ Bertha Benz ภรรยาของ  Karl Benz แถมยังมีส่วนร่วมในการออกแบบผ้าเบรคและเป็นนักธุรกิจผู้ทุ่มเงินผลิตรถยนต์อย่างจริงจังร่วมกับพันธมิตรอย่าง Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, และ Siegfried Marcus ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรชาวเยอรมันระดับตำนานในวงการยานยนต์ทุกคน

Karl Friedrich Benz หรือ Karl Benz
Bertha Benz
The Benz Patent-Motorwagen
Bertha Benz และ Karl Benz บนรถยนต์ Benz Viktoria, 1894

หลังจาก 65 Miles Road Trip ของ Bertha Benz… พัฒนาการของยานยนต์ก็เติบโตมากับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหว่ะ… ซึ่ง Disrupted ทั้ง EV ของ Gustave Trouvé และรถเครื่องจักรไอน้ำไว้ข้างหลัง โดยมี Ransom Olds ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Olds Motor Vehicle Company หรือ Oldsmobile ในปี 1897 นำแนวคิดการผลิตรถยนต์จำนวนมากออกขาย และมี Henry Ford ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Ford Motor กับตำนานรถยนต์ Ford Model T ที่ผลิตออกขายได้มากถึง 14,689,525 คัน พร้อมเรื่องราวความสำเร็จล้มเหลวที่โลกจารึกและจดจำในหลายแง่มุมจนทุกวันนี้

ซึ่งทั้งหมด… ก็จะกลายเป็นตำนานที่ถูกกลืน หรือ Disrupted เมื่อยุคของรถไฟฟ้า หรือ EV กลับมาทวงคืนท้องถนนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่พัฒนาต่อเนื่องมาจนเครื่องกลกับคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกันรับใช้ผู้คน… และทั้งหมดคือประวัติย่อของยานพาหนะยอดนิยมที่เรียกว่า… รถยนต์

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

นวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาสาธารณะกรณีการรณรงค์ลดโลกร้อน… #FridaysForFuture

ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ที่คนบนโลกรับรู้และสัมผัสได้ด้วยสัญชาติญาณ และสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ถมซ้อนปัญหาอื่นๆ เข้าไปอีก… ที่จริงโลกใบนี้มีปัญหาสาธารณะหลายอย่าง ที่มนุษย์เจอด้วยกันโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงและแก้ไข… โลกร้อน รถติด ฝุ่นพิษ นักการเมืองเขลา และอะไรอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่ โยงโซ่ปัญหาวนไปมาก็เจอมนุษย์คนเดิมที่เป็นทั้งผู้ได้รับผลกระทบและผู้สร้างปัญหานั้นเอง

Esan Textile

สินค้าท้องถิ่นไทย… ทำไมติดหล่ม!

เมื่อทดลองซื้อมาใช้หรือบริโภค และเมื่อใช้แล้วหรือบริโภคแล้ว… รู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าท้องถิ่นนั้นๆ อยากกลับไปซื้อซ้ำ แต่ปรากฏว่า… สินค้าหาซื้อไม่ได้ หรือแม้แต่จำชื่อแบรนด์ก็ไม่ได้… นั่นเท่ากับว่า สินค้าท้องถิ่นนั้นๆ พลาดโอกาสการขาย และการรักษาฐานลูกค้าไปแล้ว!

airbus future city

CityAirbus… แท็กซี่ลอยฟ้า

3 พฤษภาคม ปี 2019… AirBus ได้นำยานบินขึ้นลงทางดิ่งโมเดลใหม่ ขึ้นทดสอบบินเป็นครั้งแรก และมีเป้าหมายที่จะนำมาใช้ทำ Air Taxi เพื่อช่วยผู้โดยสารหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร ซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในชื่ออื่นอีกบ้างเช่น Drone Taxi ที่มีผู้เล่นนับร้อยรายทั่วโลกในตลาดแท็กซี่บิน

โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด

ความกังวลเกี่ยวกับมลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ส่งเสริม EEC หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่ย่อมมองว่าเนื้อในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คงมีปัญหายิ่งกว่าพื้นที่ไหนๆ ที่ไม่มีโรงงานและการขนส่งแออัดพลุกพล่านระดับนี้… จนทำให้การขยายแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจไปพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ สร้างความขัดแย้งไปทั่ว