Advanced Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง #DeepTechInnovation 

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต… ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือ พัฒนาขั้นตอนการผลิต… โดยตัดสินด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Advanced หรือ สูงขึ้น หรือ ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น… Innovative หรือ นวัตกรรม และหรือ Cutting Edge หรือ ล้ำสมัยสุดขั้ว… ซึ่งต้องอัดแน่นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต จนได้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน และหรือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อย่างสำคัญ

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. Product Technologies หรือ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์… โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย Advanced Manufacturing จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบด้วยความซับซ้อนทางเทคโนโลยี… ต้องใช้เทคนิคนวัตกรรมในการออกแบบ หรือ ออกแบบให้นวัตกรรมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน และ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาที่ไม่เคยแก้ได้ดีเท่านั้นมาก่อน รวมทั้งการใช้วัตถุดิบ และหรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์จากการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี และหรือ Advanced Materials Technologies ซึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมักจะนิยามกันว่า… ดี–ง่าย–ไม่ใจร้ายกับยูสเซอร์

2. Process Technologies หรือ เทคโนโลยีกระบวนการ… โดยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ถูกปรับปรุงการผลิตใหม่ด้วยกระบวนการที่ใช้นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ หรือ Fully Automated… ใช้เทคโนโลยี HPC หรือ High-Performance Computing… พัฒนาต้นแบบด้วยเทคนิค Rapid Prototyping… รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการผลิตอย่างยืดหยุ่นทั้ง Custom Manufacture และ Volume Scalability

ความจริง!… การผลิตสินค้า และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะเห็นพัฒนาการทั้งที่เป็น Product Technologies และ Process Technologies ที่นักอุตสาหกรรมต่างก็ต้องนำธุรกิจเข้าสู่การแข่งขัน ซึ่งโลกใบนี้ไม่เคยมีพรมแดนของอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษแล้ว… รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม และ ผลิตภัณฑ์ขั้น Advanced Manufacturing ด้วยแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการจัดการชั้นสูง เช่น Lean Production… Supply Chain Integration… Advanced Planning And Scheduling รวมทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยแนวคิด Green and Sustainable Technologies… ซึ่งนักอุตสาหกรรมรู้ดีว่าไม่สามารถหยุดนิ่ง และ เมินเฉยต่อการพัฒนาได้

นั่นแปลว่า… Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง สามารถนำไปยกระดับอุตสาหกรรมได้เกือบทุกประเภทที่มนุษย์สร้างสรรขึ้นบนโลกใบนี้… โดยในหลายกรณีที่มีการพูดถึง “การผลิต” ในยุคปฏิวัตอุตสาหกรรมครั้งที่ 4th หรือ The Fourth Industrial Revolution ก็มักจะมีนัยยะของการตีความเป็น “การผลิต” ด้วยแนวคิด Advanced Manufacturing อยู่ด้วย

รายละเอียดทางเทคนิค… เครื่องจักร และ เทคโนโลยีการผลิตแบบระบุเจาะจงขอข้ามทั้งหมด… เพราะรายละเอียดเยอะมากจริงๆ ส่วนท่านที่สนใจเป็นการเฉพาะ ทักทาง Line ID: dr.thum ครับ!

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *