Agile Marketing

Agile Marketing… ภาพรวมและที่มา #SaturdaysMarketing

Agile Concept หรือ Agile หรือ อาไจล์ หรือ เอจายล์… เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นใช้โดยโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องพัฒนาซอฟท์แวร์เป็นทีม ซึ่งแต่เดิมถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานแบบ “หน้าที่ใคร หน้าที่มัน” จนกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์มีความล่าช้าจากการรอคิวงานต่อกันเป็นลำดับ และ ถ้างานส่วนใดส่วนหนึ่งต้องแก้ไขเพิ่มเติมแม้เพียงเล็กน้อย… รายการแก้ไขก็ยังจำเป็นต้อง “รอคิว หรือ เข้าคิวรอ” จนกว่าจะถึงคิวจึงจะได้แก้ไข

ความพยายามในการหาเครื่องมือ และ แนวคิดมาจัดการขั้นตอนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เร็ว ให้ลื่น จึงมีมาตลอด โดยเฉพาะในยุค 90 ที่คอมพิวเตอร์ราคาถูกลงมาก และ ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆ จนมีใช้กันอย่างกว้างขวาง… ท่านที่เป็นโปรแกรมเมอร์ในยุค 90 คงจะเคยเจอ Framework ชื่อเท่ห์ๆ เพื่อให้คิวงานและการแบ่งงานราบรื่นอย่าง RAD หรือ Rapid Application Development… DSDM หรือ Dynamic Systems Development Method และ UP หรือ Unified Process และ อีกหลากหลายเฟรมเวิร์คซึ่งหาที่เรียนที่อบรมกันไม่หวาดไม่ไหว… 

จนกระทั่งงานสัมนาของ 17 โปรแกรมเมอร์ที่ Snowbird Resort ในรัฐ Utah ซึ่งจบลงด้วยการประกาศ… Agile Manifesto หรือ Manifesto for Agile Software Development ซึ่งประกาศเป็นหลักการ หรือ Principles ทั้งหมด 12 ข้อ หรือที่เรียกกันว่า… The 12 Agile Principles หรือ บัญญัติเอจายล์ 12 ประการ… โดยมี Agile Software Development Values หรือ คุณค่าแห่งเอจายล์เพื่อการพัฒนาซอฟแวร์ อีก 4 คุณค่า… ที่ต้องยึดเป็นเหมือน “ธรรมนูญ” ในการทำงานร่วมกันแบบเอจายล์

ประเด็นก็คือ… เอจายล์ 4 คุณค่า 12 บัญญัติ ถูกตราขึ้นเพื่อให้การพัฒนาซอฟแวร์ หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ Product Development หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์… ซึ่งหลักๆ ทั้ง “ทีมพัฒนา และ ลูกค้า” ก็หวังให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ดี และ ค่าใช้จ่ายต่ำ… เพื่อให้ผู้ใช้ซอฟแวร์ หรือ ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด… ซึ่งสูงสุดถึงขั้นบัญญัติไว้เป็นบัญญัติข้อแรกใน 12 บัญญัติ… โดยระบุชัดเจนเลยว่า 

Customer Satisfaction by early and continuous delivery of valuable software. หรือ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยส่งมอบซอฟท์แวร์ที่ทรงคุณค่า หรือ เป็นที่ต้องการแต่เนิ่นๆ และต่อเนื่อง… โดยบัญญัติข้อต่อๆ มาก็เป็นแนวทาง หรือ ข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริม Customer Satisfaction ในท้ายที่สุดทั้งสิ้น… 

ข้ามมาที่ Agile Marketing ซึ่งในเบื้องต้น… โดยส่วนตัวจะยึดตาม The 4 Values and 12 Principles of the Agile Manifesto หรือ ถ้อยแถลงเอจายล์ 4 คุณค่า 12 บัญญัติ… โดยเปลี่ยนคำว่า Software ไปเป็น Customers ก่อน แล้วค่อยปรับปรุงบางวลี หรือ บางประโยคใหม่นิดหน่อยเพื่อให้สละสลวยเท่านั้น… เพราะโดยส่วนตัวถือว่า Agile Manifesto หรือ ถ้อยแถลงเอจายล์เป็นกลไกการจัดการเพื่อส่งมอบ “สิ่งที่ลูกค้าต้องการ” ซึ่งเป็นการตลาดล้วนๆ อยู่แล้ว

ในเบื้องต้นนี้ ผมขอข้ามที่จะลงรายละเอียดของ The 4 Values and 12 Principles of the Agile Manifesto หรือ ถ้อยแถลงเอจายล์ 4 คุณค่า 12 บัญญัติ… โดยเฉพาะในแบบต้นตำฉบับ หรือ แบบพัฒนาซอฟท์แวร์ไปก่อน เพื่อไม่ให้สับสนกับการใช้ในแนวทาง Agile Marketing โดยตรง… ซึ่งผมเห็นข้อมูลหลายแหล่งคลุมเครือ และ สับสนจนคิดหนักเหมือนกันที่จะเขียนถึง Agile Marketing ในแบบที่ผมรู้มา และ เรียนมา… ซึ่งมีทั้งที่เหมือน และ ที่แตกต่างในบางประเด็นและแง่มุม… และ Agile Marketing แบบจัดเต็มทั้งหลักการ วิธีการ และ กระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ จะมีรายละเอียดสามารถเขียนตำราได้หลายร้อยหน้าทีเดียว

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… แนวคิด Agile Marketing โดยหลักๆ จะเป็นแนวคิดแบบ หาทางทำทุกอย่างเพื่อส่งมอบสินค้า หรือ บริการอันยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบ ให้ลูกค้าโดยเร็ว ในราคาที่เหมาะสม… ส่วนกลไกการจัดการทางเทคนิค โดยประสบการณ์ผมคิดว่ามีบริบทมากมายเกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างหลากหลายเชิงการจัดการค่อนข้างมาก… มากถึงขั้น Implementing An Agile Marketing ในองค์กร 10 แห่ง ยังไม่มีรายละเอียดซ้ำกันจนสามารถใช้เครื่องมือ หรือ เอกสารเหมือนกันได้เลย…

ธุรกิจที่ใช้ฝ่ายการตลาดทำงานแบบเอจายล์ก็มีรายละเอียดแบบหนึ่ง… ธุรกิจที่ใช้เอเจนซี่ทำงานร่วมกันแบบเอจายล์ก็มีรายละเอียดอีกแบบหนึ่ง… การตลาดแบบเอจายล์ของ SMEs รายเล็กและรายย่อยยิ่งมีรายละเอียดเฉพาะปลีกย่อยมากมาย… เบื้องต้นผมจึงแนะนำเพียง “งานเร็ว งานดี งานต่อเนื่อง และ อย่าแพง” เอาไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น… ส่วนทำยังไง และ ใช้เครื่องมืออะไร ประยุกต์กันอย่างไร… ต้องคุยกันยาว… Line ID: dr.thum เลยครับถ้าอยากคุย

ตัวอย่าง Agile Marketing Process
ตัวอย่าง Agile Marketing Driven Team Design
ตัวอย่าง Agile Marketing Environment ในการทำ Digital Marketing/Funnel

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts