AI กับธุรกิจ

Artificial Intelligence Business

AI หรือ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์… ชื่อนี้และแนวโน้มนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก หรือแม้แต่ปฏิเสธจะรับรู้ว่า อนาคตอันใกล้นี้ AI จะมีบทบาทอย่างยิ่งในทุกๆ กิจวัตรของมนุษย์… ซึ่งหลายอย่างเกี่ยวพันกับธุรกิจอย่างแยกกันไม่ได้

ประเด็นก็คือ AI จะกลายเป็นมันสมองของกลไกการตัดสินใจที่อ้างอิงข้อมูลมหาศาล ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้เร็วกว่าสติปัญญาของมนุษย์ อย่างเทียบกันไม่ได้… ที่เด็ดกว่านั้นก็คือ AI สอนกันเองได้โดยวิธีการคัดลอกหรือ Copy ข้อมูลส่งต่อให้กันได้ไม่จำกัด

นั่นทำให้ AI กลายเป็นทรัพย์สิน หรือทรัพยากรใหม่ที่มีประโยชน์ล้นเหลือ… แต่ก็มาพร้อมความน่าวิตกกังวล ไม่ต่างจากเมื่อครั้งมนุษย์รู้จักไฟฟ้าใหม่ๆ หรือค้นพบนิวเคลียร์ช่วงแรกๆ

หลายท่านที่รู้จักผมคงทราบว่า ผมเป็นกลุ่มรู้จัก AI ระดับน้ำจิ้ม แต่พูดถึงได้เป็นคุ้งเป็นแควมานานตั้งแต่ยุค Speech Engine สำเนียงหุ่นยนต์โบราณโน่น

วันนี้ผมก็เลยเอาคุ้งเอาแควเรื่อง AI ในมิติของการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจในบางกรณี… ระดับน้ำจิ้มมาปูพื้นแบ่งปันครับ

กรณีศึกษาจาก McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก ที่เติบโตมากับการใช้งานวิจัยทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั่วโลกมากมาย… ปัจจุบันได้นำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน… โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และทำนาย หรือ การใช้ Predictable AI ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างยิ่งของ AI… ผลก็คือ McKinsey & Company สามารถลดต้นทุนจากที่เคยใช้เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจแบบเดิม และ นำข้อมูลที่ AI คาดการณ์ต่างๆ ได้ มาใช้ตัดสินใจดำเนินนโยบาย ทั้งของ McKinsey & Company และลูกค้าของพวกเขา

กรณีของ McKinsey & Company ที่เล่ามา… ถือเป็นเพียงเสี้ยวของเศษชิ้นเล็กๆ ในเทคนิคการใช้ AI เพื่อธุรกิจมากมายเท่าที่จินตนาการจะชี้นำไป… เวบไซต์ AiBusiness.com มีกรณีศึกษาและไอเดียในการประยุกต์ใช้ AI ในแผนธุรกิจ หรือกับแง่มุมธุรกิจหลากหลายที่ผมอยากให้คนทำธุรกิจทุกท่าน ได้ลองเข้าไปศึกษาค้นคว้ากันดู… ส่วนท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนัก ก็เชิญชวนติดตามบทความจาก Reder.red ไปด้วยกันได้ครับ… หรือรีบร้อนเร่งด่วนขาดเหลือส่วนไหนเกี่ยวกับ AI ก็สามารถทัก Line เข้ามาสอบถามได้เช่นเดิมครับ… LineID: dr.thum ครับผม!

อ้างอิง

https://aibusiness.com/

Tangerine.co.th

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

น้ำโขง

เขื่อนตามลำน้ำโขง… #FridaysForFuture

กรณีการสร้างเขื่อนและแผนการสร้างเขื่อนมากมายตามลำน้ำโขง หรือ แม่น้ำล้านช้าง… ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นเขตพรมแดนตลอดแนว โดยไม่ได้ครอบครองพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อประเทศต้นน้ำอย่างจีนและลาวกั้นเขื่อนและวางแผนสร้างเขื่อนมากมายเพื่อกักเก็บและใช้ประโยชน์จากสายน้ำแห่งนี้… ประเทศไทยคงได้แต่ยืนชมหาดทรายกลางท้องแม่น้ำไปพลางๆ จนกว่าจะถึงฤดูน้ำหลาก

School Bus

แหล่งทำลายความคิดสร้างสรรค์เด็กชื่อ… โรงเรียน

Sir Ken Robinson สรุปว่า เด็กๆ ทุกคนต่างเกิดมามีพรสวรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงล้น และมีความกระหายอยากจะเรียนรู้ แต่น่าเสียดายที่เมื่อเด็กๆ เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว สิ่งเหล่านั้นกลับเหือดหายไป ทั้งที่สังคมให้ค่ากับมันเสมือนว่าเป็นของที่หายาก

Lead Generation… เปลี่ยนคนแปลกหน้าเป็นลูกค้าใหม่

ในแวดวงการตลาดแต่ไหนแต่ไรมา… การหาลูกค้าใหม่เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับทุกธุรกิจมาช้านาน เพราะถ้าธุรกิจไหนที่ไม่มีลูกค้าใหม่เกิดขึ้นเลย ไม่ช้าไม่นานธุรกิจที่เชื่อว่ามั่นคงจนไม่ต้องพึ่งลูกค้าใหม่ก็ไหวอยู่… ย่อมกลายเป็นธุรกิจที่ลูกค้าที่มีอยู่ในมือรอวันหดหายหรือตายจากเช่นเดียวกัน