Artificial Intelligence Business

AI กับธุรกิจ

AI หรือ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์… ชื่อนี้และแนวโน้มนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก หรือแม้แต่ปฏิเสธจะรับรู้ว่า อนาคตอันใกล้นี้ AI จะมีบทบาทอย่างยิ่งในทุกๆ กิจวัตรของมนุษย์… ซึ่งหลายอย่างเกี่ยวพันกับธุรกิจอย่างแยกกันไม่ได้

ประเด็นก็คือ AI จะกลายเป็นมันสมองของกลไกการตัดสินใจที่อ้างอิงข้อมูลมหาศาล ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้เร็วกว่าสติปัญญาของมนุษย์ อย่างเทียบกันไม่ได้… ที่เด็ดกว่านั้นก็คือ AI สอนกันเองได้โดยวิธีการคัดลอกหรือ Copy ข้อมูลส่งต่อให้กันได้ไม่จำกัด

นั่นทำให้ AI กลายเป็นทรัพย์สิน หรือทรัพยากรใหม่ที่มีประโยชน์ล้นเหลือ… แต่ก็มาพร้อมความน่าวิตกกังวล ไม่ต่างจากเมื่อครั้งมนุษย์รู้จักไฟฟ้าใหม่ๆ หรือค้นพบนิวเคลียร์ช่วงแรกๆ

หลายท่านที่รู้จักผมคงทราบว่า ผมเป็นกลุ่มรู้จัก AI ระดับน้ำจิ้ม แต่พูดถึงได้เป็นคุ้งเป็นแควมานานตั้งแต่ยุค Speech Engine สำเนียงหุ่นยนต์โบราณโน่น

วันนี้ผมก็เลยเอาคุ้งเอาแควเรื่อง AI ในมิติของการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจในบางกรณี… ระดับน้ำจิ้มมาปูพื้นแบ่งปันครับ

กรณีศึกษาจาก McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก ที่เติบโตมากับการใช้งานวิจัยทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั่วโลกมากมาย… ปัจจุบันได้นำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน… โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และทำนาย หรือ การใช้ Predictable AI ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างยิ่งของ AI… ผลก็คือ McKinsey & Company สามารถลดต้นทุนจากที่เคยใช้เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจแบบเดิม และ นำข้อมูลที่ AI คาดการณ์ต่างๆ ได้ มาใช้ตัดสินใจดำเนินนโยบาย ทั้งของ McKinsey & Company และลูกค้าของพวกเขา

กรณีของ McKinsey & Company ที่เล่ามา… ถือเป็นเพียงเสี้ยวของเศษชิ้นเล็กๆ ในเทคนิคการใช้ AI เพื่อธุรกิจมากมายเท่าที่จินตนาการจะชี้นำไป… เวบไซต์ AiBusiness.com มีกรณีศึกษาและไอเดียในการประยุกต์ใช้ AI ในแผนธุรกิจ หรือกับแง่มุมธุรกิจหลากหลายที่ผมอยากให้คนทำธุรกิจทุกท่าน ได้ลองเข้าไปศึกษาค้นคว้ากันดู… ส่วนท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนัก ก็เชิญชวนติดตามบทความจาก Reder.red ไปด้วยกันได้ครับ… หรือรีบร้อนเร่งด่วนขาดเหลือส่วนไหนเกี่ยวกับ AI ก็สามารถทัก Line เข้ามาสอบถามได้เช่นเดิมครับ… LineID: dr.thum ครับผม!

อ้างอิง

https://aibusiness.com/

Tangerine.co.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts