AI Marketing… การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ #SaturdayStratege

AI Marketing หรือ การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำธุรกิจโดยตรงไปที่การใช้ “ข้อมูล” เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยหลักๆ ก็จะเริ่มต้นที่ข้อมูลลูกค้า… ข้อมูลคู่แข่ง… ข้อมูลระบบนิเวศของธุรกิจและอุตสาหกรรม… ซึ่ง AI และ Machine Learning จะทำข้อมูลสุดท้ายออกมาให้นักการตลาดนำไปใช้… หรือไม่ก็ AI อีกระบบหนึ่งเอาไปใช้ต่อ

ในทางเทคนิค… AI Marketing ยังคงเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก โดยเฉพาะการวิเคราะห์เพื่อสกัดเอาข้อมูลที่ต้องการใช้เท่านั้นออกมาจากกลุ่มข้อมูลที่มีตัวแปรจำนวนมาก รวมทั้งข้อมูลจาก Big Data… ซึ่งต้องคัดกรอง และ ตัดแต่งเอาแต่ตัวแปรที่ต้องการออกมา โดยมีโมเดลข้อมูลอย่าง Principal Component Analysis หรือ PCA ได้รับความนิยมในการนำใช้เพื่อเตรียม และ ทำความสะอาดข้อมูลก่อนจะถูกส่งไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำตอบที่ต้องการด้วยโมเดล หรือ แบบจำลองข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น Monte Carlo Method และ RFM Segmentation หรือ Recency, Frequency, Monetary Value เป็นต้น

ส่วนกรณีศึกษาในการใช้ AI Marketing เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการตลาดก็คงต้องยกกรณีศึกษาของแบรนด์ร้านอาหาร Subway ที่จับมือกับ IBM Watson นำ AI ชื่อ WEATHERfx Footfall with Watson โดยให้ AI ปรับแต่งการซื้อโฆษณาออนไลน์ตามข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลยอดขาย และ ลูกค้าเข้าร้านในแต่ละเวลา และ ผลที่ได้คือ… ลูกค้าร้าน Subway เพิ่มขึ้น 30% ในขณะที่ใช้จ่ายงบประมาณทำโฆษณาลดลง 53%

ประเด็นก็คือ… AI Marketing ในปี 2023 ดูเหมือนจะกลายเป็นกลยุทธ์ธุรกิจพื้นฐานที่ถูกแนะนำโดยนักวางแผนการตลาดชั้นแนวหน้าไปแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการจ้างเอเจนซี่ทำการตลาดให้นับจากนี้… เหล่าเอเจนซี่มักจะเสนอแผนโฆษณาที่มาพร้อมข้อมูลทางการตลาดที่น่าทึ่งกว่าแต่ก่อนมาก

อย่างไรก็ตาม… AI Marketing แม้จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด แต่ AI Marketing ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Digital Marketing ที่ AI ถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ทำงานกับข้อมูลซับซ้อนใหญ่โตได้ดีกว่าเดิม… ท่านที่สนใจ AI Marketing จึงทำเพียงแค่กลับไปดูโมเดล Digital Marketing Strategy ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าส่วนไหนที่ข้อมูลยังไม่มากพอ และ อ่อนด้อยอยู่… แล้วก็หาทางนำ AI เข้าไปยกระดับข้อมูลเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมา… ต้องได้ลงมือลุยทำครับ เล่ายังไงก็ไม่เห็นภาพทั้งหมด โดยเฉพาะภาพที่อยากเห็นซึ่งเป็นรายละเอียดเฉพาะเป็นรายกรณีจริงๆ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts