AMP Robotics กับเทคโนโลยี MRFs และ AI ในกระบวนการคัดแยกขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ #FridaysForFuture

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ว่าด้วยขยะและการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ Recycle ให้ได้มากที่สุดนั้น ถือเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำได้ไม่เคยง่ายมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันหมดทั่วโลก เพราะความซับซ้อนของขยะ และ วิธีจัดการขยะเท่าที่เคยมีมาบนโลก ยังไม่มีวิธี Recycle ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอจนพูดได้ว่าสามารถกำจัดขยะได้ด้วยกระบวนการ Recycle จนไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งระบบที่จะมาจากขยะอีก… โดยมีความพยายามที่มีต่อความท้าทายในการพัฒนาเครื่องจักร และ ระบบคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพที่สุด ยังคงเป็นความหวังของการช่วยโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากปัญหาขยะ ด้วยการคัดแยกให้ได้ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์ที่สุด และ สามารถนำทรัพยากรที่ใช้ซ้ำได้จากกองขยะ กลับมาใช้ซ้ำได้ใกล้ร้อยเปอร์เซนต์ที่สุดให้ได้ด้วย

AMP Robotics เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่สนใจเทคโนโลยีการคัดแยกขยะด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ประเภท MRFs หรือ Machine Readable Files มาช่วยระบุและจดจำวัตถุ โดยเฉพาะวัตถุหลากชนิดที่ปนกันมาจากถังขยะที่เคยคัดแยกได้ดีที่สุดด้วยแรงงานมนุษย์เท่านั้น

AMP Robotics ก่อตั้งในปี 2014 ด้วยเป้าหมายแรกที่ต้องการพัฒนาหุ่นยนต์คัดแยกชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ที่หน้าตาคล้ายๆ กันให้ตรงกับคำสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อลดความผิดพลาดในการส่งสินค้าให้ลูกค้า ก่อนจะนำเทคโนโลยีเดียวกันมาพัฒนาระบบคัดแยกขยะเต็มระบบด้วย Robotics Technology ขั้นสูงจนได้ระบบคัดแยกขยะด้วย Robotics และ AI ที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก ซึ่งครอบคลุมวิทยาการด้าน AI หรือ Artificial intelligence… ระบบวิทัศน์ หรือ Vision System… เทคโนโลยีระบุลักษณะวัสดุ หรือ Material Characterization… หุ่นยนต์คัดแยก หรือ Robotic Sorting รวมทั้งเครื่องลอกฟิล์มบรรจุภัณฑ์ หรือ Film Removal ด้วย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา… AMP Robotics ได้รับทุนใน Series C จาก Microsoft Climate Innovation Fund อีก 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่ากิจการของ AMP Robotics พุ่งขึ้นไปที่ 175.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

Dr.Matanya Horowitz ในฐานะ Founder และ CEO ของ AMP Robotics เล่าว่า… เมื่อปลายปี 2022 ที่ผ่านมาได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของ AMP Robotics มาที่เมือง Louisville ใน Colorado เพื่อให้มีพื้นที่ทำงาน R&D มากกว่า 84,000 ตารางฟุต ซึ่งได้ตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อศึกษาวิจัยระบบแยกขยะด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อนำทางโลกใบนี้ให้ประหยัดทรัพยากรให้ได้มากที่สุดจาก Recycle Technology ที่ AMP Robotics จะทำให้โลกใบนี้เชื่อมั่นพวกเขาได้

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts