Analytics-as-a-Service… เครื่องมือทำข้อมูลวิเคราะห์ยุค Data Driven #BigData 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ และ เป้าหมายองค์กรในยุค Data Driven ซึ่งหลายองค์กรได้ตื่นตัวเรื่องข้อมูลอย่างจริงจังทั้งท่าที และ กระบวนวิธี จนได้เห็นการเติบโตของยอดขายซอฟแวร์ด้านข้อมูล และ แพลตฟอร์มระบบหลังบ้านขององค์กรที่จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลภายในให้เกิดประโยชน์กับอนาคตให้ได้มากที่สุด

การปรับองค์กรไปสู่การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนสำหรับทีมปฏิรูปองค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหามากมายในทางเทคนิค โดยเฉพาะการเลือกซอฟท์แวร์ว่าจะซื้อ–จะเช่า หรือ จะพัฒนาขึ้นใหม่ รวมทั้งการเตรียมโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์… ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลในทางปฏิบัติจะไม่ง่ายเหมือนที่พูดถึง

การลงทุนกับโครงสร้างองค์กรที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปี 2023 ได้ปรากฏบริการ AaaS หรือ Analytics-as-a-Service เกิดขึ้นมากมาย และ ถูกแนะนำผ่านโฆษณาออนไลน์ รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นอย่างคึกคักในช่วงที่องค์กรส่วนใหญ่กำลังเตรียมแผนปีหน้ากันอยู่ในช่วงท้ายปีแบบนี้

ในทางเทคนิค… Analytics-as-a-Service หรือ AaaS จะเป็นซอฟท์แวร์ BI หรือ Business Intelligence ที่ให้บริการบนคลาวด์ ซึ่งมักจะยืดหยุ่นต่อการปรับแต่งให้เข้ากับโมเดลธุรกิจ และ กลยุทธ์องค์กรได้อย่างครอบคลุม โดยมีความสามารถหลักๆ ด้านการจัดการข้อมูลให้เป็นกลุ่มก้อนหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสถิติพื้นฐาน และ สถิติประยุกต์ในขั้นพร้อมใช้ รวมทั้งความสามารถในการแสดงผลเป็น Dashboard และ Reports แบบต่างๆ ที่สะดวกต่อการใช้งานข้อมูลเชิงลึก

ประเด็นก็คือ… Analytics-as-a-Service หรือ AaaS เป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องทีมพัฒนา หรือ การจ้างโปรแกรมเมอร์ทุกรูปแบบให้ปวดหัวอย่างที่หลายๆ องค์กรเจอปัญหาระหว่างการพัฒนาระบบข้อมูลที่เกิดจากทีมพัฒนาจนไม่อยากพูดถึงมากมาย

อย่างไรก็ตาม… Analytics-as-a-Service หรือ AaaS อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรที่มีทีมพัฒนาระบบข้อมูลที่แข็งแกร่ง และ มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบอยู่เดิม รวมทั้งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลซับซ้อน และ เชื่อโยงกับเครือข่ายข้อมูลภายนอกจำนวนมาก  ถึงแม้เทคโนโลยีที่ถูกบูรณาการร่วมกับ BI Function จาก AaaS มักจะล้ำหน้า และ ทันสมัยกว่าอย่างการใช้ AI เต็มระบบมาให้แล้ว ซึ่งของพวกนี้มันพัฒนา และ Upgrade กันได้… แต่ Analytics-as-a-Service หรือ AaaS จะเหมาะกับ SMEs และ องค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการใช้ข้อมูลวิเคราะห์โดยคาดหวังได้ว่าจะสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเริ่มต้นใช้ข้อมูลวิเคราะห์ไม่มาก… ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เวลา และ กำลังคน

ส่วนตัวอย่างการใช้ Analytics-as-a-Service อย่างการนำข้อมูลจุดขายจากเครื่อง POS ไปวิเคราะห์ใช้  หรือ การนำข้อมูลจากระบบ CRM มาวิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งการนำข้อมูลจาก ERP มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเพื่อการจัดการองค์กรที่หวังผล และ ควบคุมตัวแปรความสำเร็จได้ดีขึ้น… ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วครับ

ท่านที่กำลังสนใจ Data Driven และ เทคโนโลยีข้อมูลที่มากับ AI แบบพร้อมใช้… ลอง Google หาข้อมูล Analytics-as-a-Service ดูครับ!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts