นโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคเพื่อไทย #FridaysForFuture

วันนี้ลอกการบ้านไทยรัฐออนไลน์ ว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทย ซึ่งใครที่เคยติดตามการเสนอความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยจากพรรคเพื่อไทยอย่างนายกเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งได้รับโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปหมาดๆ โดยก่อนหน้านั้นถือว่า… ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมของท่าน เป็นความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมกระแสหนึ่งที่ถูกเสนอเป็นข่าวออนไลน์อย่างกว้างขวางตลอดหลายปีที่รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาบริหารประเทศมา… ซึ่งแฟนคลับนายกเศรษฐา ทวีสิน คงจะได้เห็นสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้นานแล้ว มาปรากฏอยู่ในนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทย… ซึ่งสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้ทำข้อมูลพาย้อนดู “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” ของ “พรรคเพื่อไทย” โดยมีการเสนอ… 

More »
ADHD Dyscalculia

Dyscalculia… ภาวะบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ #ReDucation

ในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา… ครูทุกท่านจะเคยได้สอนเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านการคำนวณที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน เรียนคณิตศาสตร์ไม่ทันเพื่อน มีปัญหากับการนับเลข สับสนเรื่องลำดับจำนวน เพื่อนส่วนใหญ่ในชั้นเดียวกันอาจจะคิดเลขในใจได้แล้ว แต่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังต้องใช้นิ้วมือนิ้วเท้าช่วยนับอยู่… ที่สำคัญคือมีปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์อย่างชัดเจน โดยครูผู้สอน และ ผู้ปกครองจะสังเกตุเห็นความสับสนเกี่ยวกับตรรกะ และ โจทย์คณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ

More »

Agricultural Biotechnology… เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร #DeepTechDriven

Agricultural BioTechnology หรือ AgBiotech หรือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร… ในทางปฏิบัติจะเป็นการนำเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ BioTechnology มาพัฒนา “วิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ Agricultural Science” โดยใช้เครื่องมือ และ เทคนิคชั้นสูงในวิทยาการด้านชีวภาพ เช่น Genetic Engineering หรือ พันธุวิศวกรรม… Molecular Markers หรือ เทคโนโลยีการระบุและทำเครื่องหมายโมเลกุล… Molecular Diagnostics หรือ เทคโนโลยีการทดสอบและวินิจฉัยโมเลกุล… Vaccines หรือ วัคซีน และ Tissue Culture หรือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ… รวมทั้งการปรับปรุง และหรือ ตัดแต่งสิ่งมีชีวิตให้มีคุณสมบัติตามต้องการ หรือ ให้แตกต่างไปจากเดิมทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร… โดยพิจารณายกระดับวงจรการผลิตอาหารจากพันธุ์พืช และ สัตว์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง

More »

9 Box Grid for Talent Management… ตารางแจงศักยภาพและผลงานของคนในองค์กร #ExtremeLeadership

9 Box Grid หรือ ตาราง 9 ช่อง เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งเป้าการพัฒนาคนในองค์กร และ วางแผนสืบทอดตำแหน่งของบุคคลากร หรือ Development and Succession Planning… ซึ่ง 9 Box Grid จะทำให้เห็นข้อมูลบุคคลากรที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะมีทั้งผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน และ ศักยภาพการพัฒนาในอนาคตไปพร้อมกัน… องค์กรขนาดใหญ่ และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจมักจะใช้ 9 Box Grid เป็นเครื่องมือในการค้นหาพนักงานศักยภาพสูง รวมทั้งผู้นำองค์กรในอนาคตตามแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

More »

Emotional Self Invalidation… รู้สึกผิดหวังกับตัวเอง #SelfInsight

ความเชื่อมั่นในตัวเอง และ ความพึงพอใจที่มีให้ตนเองซึ่งทั้งหมดมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนั้น… ในทางจิตวิทยาจะเกี่ยวพันถึงสุขทุกข์ในใจของคนๆ นั้น จากการที่ “ตนเองประเมินตนเอง”​ ผ่านประสบการณ์ทั้งที่เป็นความสำเร็จล้มเหลว และ สมหวังหรือผิดหวังในตัวเอง… ซึ่งข้อสรุปสุดท้ายที่ได้จากการประเมินตนเองมักจะเป็นต้นทางของอารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีต่อตัวเองอย่างมีนัยสำคัญ… โดยหลายข้อสรุปที่ทำให้ “รู้สึกกับตัวเอง” ทั้งที่เป็นด้านดี และ ด้านไม่ดี ก็จะกลายเป็นความเชื่อส่วนตัวโดยถูกใช้เป็นบุคลิกภาพ และ ถูกใช้พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอง กับ อารมณ์ตนเองในเวลาต่อๆ มาเสมอ

More »

Honda eVTOL #สุดสัปดาห์พาไปบิน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2021… Toshihiro Mibe ในฐานะ President และ CEO และ Representative Director ของ Honda Motor เปิดเผยในงาน Press Conference ซึ่งเผยแพร่บน YouTube ว่า… บริษัทจะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% และสำนักงานและโรงงานผลิตทั้งหมดจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2050 บริษัทยังวางแผนที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกภายในปี 2040… และ คำกล่าวจากปากท่านประธาน Toshihiro Mibe บางตอนยังเอ่ยถึงแผนที่จะผลิตยานพาหนะ VTOL หรือ Vertical Takeoff And Landing และ อากาศยานสำหรับเดินทางภายในเมือง หรือ Urban Air Mobility หรือ UAM ซึ่งทั้งกมดจะมีทั้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบเตอรี่ และ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดกังหันก๊าซ…

More »

Acquisition… ซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ #SaturdayStrategy

กลยุทธ์สร้างการเติบโตให้ธุรกิจแบบก้าวกระโดดที่ได้รับความนิยมมาช้านาน และ ถูกใช้โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็คือ… การควบรวมกิจการ หรือ Merger โดยบริษัทธุรกิจตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป ตกลงรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวหลังการควบรวม… ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การซื้อกิจการ หรือ Acquisition โดยบริษัทธุรกิจรายหนึ่งได้ตกลงซื้อสินทรัพย์ หรือ ซื้อหน่วยธุรกิจ หรือ ซื้อทั้งกิจการของอีกบริษัทหนึ่งมาดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการจัดการเดิม

More »

รายงานผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และ ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลใหม่จาก TDRI #FridaysForFuture

รายงานเผยแพร่ระดับสาธารณะจาก TDRI เรื่อง การประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลใหม่ โดยคณะผู้ประเมินจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ซึ่งเผยแพร่ไว้ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566… โดยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุด “ข้อสังเกตนโยบายช่วงเลือกตั้งและประเมินผลงานรัฐบาล-ผู้ว่าฯ” ที่คณะผู้วิจัยจาก TDRI ได้นำเสนอต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาลประยุทธ์ 1 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ต่อด้วยรายงาน การประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2: การควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564… รวมทั้งรายงานการประเมินผลงานผู้ว่าฯ อัศวินและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยรายงานนี้มุ่งประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ในด้าน “มั่งคั่งและยั่งยืน” แต่ไม่รวมด้านความมั่นคงซึ่งคณะผู้ประเมินไม่มีชำนาญ

More »

Learning with Working Memory… เรียนด้วยความจำเพื่อทำงาน #ReDucation

กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนรอบรู้ และ เป็นคนมีทักษะหลายอย่าง ลักษณะเด่นโดยทั่วไปก็จะเป็นคนมีองค์ความรู้จากที่เคยศึกษาหาอ่านและจดจำได้ดีอยู่กับตัวมากมาย… โดยบ่อยครั้งที่คนกลุ่มนี้ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นตู้หนังสือ หรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพราะในสมองของคนๆ แบบนี้ก็จะเหมือนมีห้องสมุดขนาดใหญ่ติดหัวไปด้วยทุกที่ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนฉลาด และ รอบรู้ เพราะองค์ความรู้มากมาย กับ ประสบการณ์ล้นเหลือที่คนแบบนี้มีมากกว่าคนส่วนใหญ่ ทำให้คนใกล้ชิดได้เห็น “การเวียนใช้ความรู้ และ ประสบการณ์” ที่สามารถทำได้อย่างไม่ติดขัด และ มีข้อจำกัดน้อยกว่าคนส่วนใหญ่… ทำให้เห็นชัดว่ารู้มากกว่าคนส่วนใหญ่… แก้ปัญหาได้มากและราบรื่นกว่าคนส่วนใหญ่… สร้างสรรค์ดัดแปลงและพลิกแพลงได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่… ซึ่งในทางประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา หรือ NueroEducation จะถือว่าเป็นคนที่มี “Long-Term Memory หรือ ความจำระยะยาว” ที่สะสมความรู้และประสบการณ์ไว้มากมาย และ การเปรียบเปรยความจำระยะยาวของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นดั่งตู้หนังสือ หรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่จึงไม่เกินเลยความจริงเท่าใดนัก

More »

GovTech… เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนชาติบ้านเมือง #DeepTechDriven

GovTech หรือ Government Technology ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมทั้งบริการสาธารณะทุกสาขา โดยเป็นการยกระดับบริการของภาครัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ให้บริการจะทำงานได้ง่ายขึ้น โปร่งใสขึ้น และ ลดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับ ประชาชนผู้รับบริการได้มาก… ซึ่งประชาชนในฐานะผู้รับบริการก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม

More »

Authentic Leadership… ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง #ExtremeLeadership

การเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์ของคน Gen Y ที่เกิดระหว่างปี 1981 – 1996 และ คน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 – 2012 นั้น… นัยสำคัญของการจัดการ และ ภาวะผู้นำที่ปฏิบัติต่อแรงงานทั้ง 2 ยุคที่เติบโตมากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความสะดวกสบายหลายรูปแบบที่สังคมได้พัฒนาความเป็นอยู่ และ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวเรื่อยๆ ทำให้แรงงานจาก 2 ยุคสมัยดังกล่าวมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว เปิดกว้างทางความคิด และ ตัดสินใจจาก “ข้อมูล และ ข้อเท็จจริง” ที่สืบค้นพบมากกว่าจะตัดสินใจด้วยความเชื่อแบบต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อฟังที่จากบางยุคใช้สร้างวัฒนธรรมกันมา

More »

Mood Swings… อารมณ์แปรปรวน #SelfInsight

อารมณ์แปรปรวน หรือ ภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วจากขั้วอารมณ์หนึ่งข้ามไปอีกขั้วอารมณ์หนึ่ง ซึ่งถูกเปรียบเปรยว่าเป็นอารมณ์แบบรถไฟเหาะสวนสนุก โดยจะเห็นอารมณ์ร่าเริงสุขสุดอยู่เพียงชั่วครู่ ก็อาจจะเห็นร้องไห้ฟูมฟายในอีกไม่กี่นาที่ต่อมา หรือไม่ก็โกรธเกรี้ยว หรือไม่ก็หดหู่ซึมเศร้าให้เห็น… ซึ่งอาจจะเกิดเป็นครั้งคราวโดยธรรมชาติของสิ่งเร้า หรือหนักหน่อยก็อาจจะเพราะเจ็บป่วย หรือ เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย รวมทั้งโรคจิตเวชบางชนิด เช่น โรคไบโพลาร์ หรือ Bipolar Disorder… โรคจิตอารมณ์ หรือ Schizoaffective Disorder เป็นต้น… นอกจากนี้ ยังมักเป็นอาการที่พบได้ในกลุ่มคนวัยทอง และ สตรีวัยหมดประจำเดือน… ซึ่งข้อมูลจากเวบไซต์พบแพทย์ชี้ว่า หากเกิดอารมณ์แปรปรวนนั้นขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็ไม่ถือว่าเป็นอันตราย แต่ถ้าแปรปรวนอย่างสุดขั้วจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ กระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อาจเป็นความผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

More »

DAIHATSU COPEN and COPEN GR SPORT… KEI CAR สุดเฟี้ยวจากญี่ปุ่น #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Kei Car หรือ Keijidosha คือรถประหยัดน้ำมันที่รัฐบาลญี่ปุ่นดำริ และ ส่งเสริมให้ผลิตขึ้นใช้ในประเทศในปี 1949 หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างย่อยยับ ซึ่งคนญี่ปุ่นหลังสงครามไม่สามารถซื้อหา และ ใช้จ่ายกับรถยนต์ขนาด Full Size ได้ และ เพื่อโปรโมทอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นกลยุทธ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังสงคราม… Kei Car ที่ออกแบบเป็นพาหนะ 4 ล้อ แต่ใช้เครื่องยนต์จากมอเตอร์ไซค์ 2 ล้อ จึงกลายเป็นนโยบายชาติ ซึ่ง Kei Car ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน… โดยประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Kei Car กับพาหนะ 4 ล้อขนาดเล็กหลายพันโมเดล หรือ หลายพันรุ่นตลอด 70 กว่าปีที่ผ่านมา จะมี Kei Car ในตำนานของยุคสมัยมากมายให้พูดถึง ทั้งในแง่มุมของความคุ้มค่า ความสวยงาม และ สมรรถนะ… ซึ่งวันนี้จะพาไปแนะนำ Kei Car ที่วางตลาดด้วยงานออกแบบตัวถังอันสวยงาม เซ็กซี่ พร้อมสมรรถนะเกินตัว และ เหนือนิยาม Kei Car มาไกลไม่น้อยทีเดียว… ซึ่งผมกำลังพูดถึง Daihatsu Copen

More »

Product Market Fit… รอยต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของสตาร์ทอัพ #SaturdayStrategy

ในวงการสตาร์ทอัพซึ่งผู้ประกอบการจะทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือ บริการที่โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะความโดดเด่นที่ประเมินผ่านเครื่องมือคำนวณ ROI หรือ Return on investment และ ยังมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สตาร์ทอัพ “มีความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage” อย่างชัดเจน… โดยต้องเป็นความได้เปรียบเหนือการแข่งขันที่ลอกเลียนได้ยาก หรือ อย่างน้อยก็ถูกคุ้มครองด้วยกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ มีสัญญาผูกขาดโดยปริยายที่สามารถประเมินผลตอบแทนการลงทุนได้เนื้อๆ เน้นๆ ในแบบที่นักลงทุนเห็นเป็นต้องตามประกบจนกว่าจะได้ควักเงินให้ไปทำงาน

More »

Urban Heat Island กับสภาพอากาศอบอ้าวในเมืองและฝนราชการ #FridaysForFuture

คนในเมืองใหญ่หลายเมืองที่ประชากรหนาแน่น และ การจราจรติดขัด ส่วนใหญ่ก็จะเคยเจอฝนตกช่วงเลิกงานเป็นประจำจนหลายคนอาจจะเคยตั้งข้อสังเกตุขำๆ กันไว้บ้างว่าเมฆฝนก็เลิกงานรีบกลับบ้านเหมือนกัน… ซึ่งปรากฏการณ์ฝนยามบ่ายแก่ๆ ในเขตเมืองที่ทำให้หลายคนลำบากบ่อยๆ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะฝนในเมืองตอนบ่าย หรือ ฝนราชการมีคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวพันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองโดยตรง

More »

Metacognition Skills and 8-Layer Model for Metacognitive Skills in Kindergarten… ทักษะด้านอภิปัญญาและบันได 8 ขั้นของทักษะด้านอภิปัญญาในเด็กอนุบาล #ReDucation

NeuroEducation เป็นคำใหญ่ในกระแสใหม่ของโลกการศึกษา ซึ่ง NeuroEducation ได้รวมเอาวิทยาการทางประสาทวิทยา หรือ Neuroscience… วิทยาการด้านจิตวิทยา หรือ Psychology และ ปรัชญาศึกษาศาสตร์ หรือ ปรัชญาการสอน หรือ Pedagogy มาบูรณาการจนกลายเป็น Mind-Brain-Education Model เพื่อนำใช้เป็นทั้งปรัชญาการเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ด้วยฉากทัศน์ใหม่… ซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติของสมอง และ กลไกทางประสาทวิทยามาเป็นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนากิจการด้านการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกประเภท โดยมีผลลัพธ์อันพึงประสงค์ขั้นสุดท้ายที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะรู้คิด หรือ ทักษะอภิปัญญา หรือ Metacognitive Skills อันจะทำให้ผู้เรียน “รู้ความที่จะรู้คิด หรือ Aware to Thinking” อันเป็นขั้นการใช้สติปัญญาตนเพื่อให้ตนได้ข้อสรุปเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด หรือ อย่างน้อยก็จะได้ข้อสรุปว่าควรเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยค่อยตัดสินใจอีกครั้ง… ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง หรือ High-Order Thinking ที่ประกอบด้วยทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ Critical Thinking Skills… ทักษะการโน้มน้าว หรือ Motivation Skills และ ทักษะการวางแผน หรือ Planning Skills อันเป็นทักษะหลัก 3 แบบที่คนฉลาดๆ และ คนมีพรสวรรค์ทุกคนมีเหมือนๆ กัน

More »

IBM Solutions Summit 2023 #DataScienceDriven

สุดยอดงานสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับ Hardware ด้าน Data Science ของประเทศไทยอีกงานหนึ่งที่ดูท่าว่าจะจุดติด และ มีการจัดอย่างต่อเนื่องก็คือ IBM Solutions Summit ซึ่งงานปี 2023 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2023 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 ที่ InterContinental Bangkok Hotel

More »

6 Decision Making Models… 6 โมเดลการตัดสินใจ #ExtremeLeadership

นักวิจัยจากสถาบัน BEDR หรือ Behavioral Economics and Decision Research  แห่ง Cornell University ประมาณการเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเอาไว้ว่า… คนทั่วไปในวัยผู้ใหญ่จะมีการตัดสินใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวในสารพัดเรื่องเป็นประจำไม่น้อยกว่า 35,000 ครั้งต่อวัน แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นตั้งแต่การเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นเจ้าคนนายคน หรือ อยู่ในฐานะและบทบาทผู้นำแล้วหล่ะก็… การตัดสินใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวในแต่ละวันจะมีประเด็นอันซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าปกติเพิ่มเติมกว่าปกติอีกมาก

More »

Inspiration and Portent Ideas… แรงบันดาลใจและไอเดียที่มีศักยภาพ #SelfInsight

การที่ใครสักคนได้รู้สึกว่าตนได้รับแรงบันดาลใจ หรือ รู้สึกว่าตนถูกพลังบางอย่างผลักดันและชักนำในแบบที่เรียกว่า “ดลใจ” เข้าให้เมื่อไหร่ ก็มักจะทำให้คนๆ นั้น ถูกผลักเข้าหาประสบการณ์อันน่าพึงใจ และ คุ้มค่าที่ได้พานพบอะไรอีกมากมายต่อจากแรงบันดาลใจครั้งนั้น… โดยเฉพาะคนที่หลงไหลความสร้างสรรค์ และ การท้าทายที่ซับซ้อนกว่าปกติ… การได้รับแรงบันดาลใจจะไม่ต่างอะไรกับการได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าในจิตนาการ ที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างหวัง หรือแม้แต่เกินคาดหวังไปมากก็สามารถเกิดขึ้นได้

More »

BELL FCX-001… เฮลิคอปเตอร์แนวคิดใหม่สายเลือด BELL #สุดสัปดาห์พาไปบิน

Bell FCX-001 เป็น Conceptual Helicopter Design จากผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์รายใหญ่ของโลกอย่าง Bell Textron หรือ Bell Helicopter ซึ่ง Mitch Snyder อดีต President และ CEO ของ Bell Textron ได้ขึ้นกล่าวเปิดตัว Bell FCX-001 ในงาน Heli-Expo 2017 ที่ Dallas ในวันที่ 7 มีนาคม 2017 ก่อนที่ Mitch Snyder จะหมดวาระในเก้าอี้สูงสุดของ Bell Textron ในวันที่ 28 เมษายน 2023 และ ได้ Lisa Atherton ผู้ขึ้นมาจากตำแหน่ง COO มาสานต่อเป้าหมายยุคใหม่ของ Bell Textron ในวันที่เทคโนโลยีการบินขึ้นลงทางดิ่ง กำลังดุเดือดเลือดพล่านจากความพยายามที่จะชิงส่วนแบ่งทางการตลาดหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังรอผู้เล่นที่คู่ควรจะยึดครองอุตสาหกรรมการบินของพลเรือนและเอกชน ซึ่งยานบินแบบเฮลิคอปเตอร์กำลังถูกยานบินแบบ EVTOL ที่ข้อมูลการวิจัยทางการตลาดจากทุกสำนักต่างก็พบความต้องการของตลาดรอซื้ออยู่แล้วมากมายในปัจจุบัน

More »

The Strategies of High Performing Learning Organizations… ยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง #SaturdayStrategy

วารสาร The Journal of Business Strategy ยกย่อง  Professor Dr.Peter M. Senge ให้เป็นนักยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษ หรือ Strategist of the Century และ เป็น 1 ใน 24 บุคคลของโลกที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน… โดยการยกย่องนี้มาจากผลงานที่ Peter Senge ใช้เวลาหลายปีใน MIT Sloan School of Management ศึกษาค้นคว้าแนวทางการยกระดับองค์กรธุรกิจให้มีความสามารถในปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วมากในช่วงปลายศตวรรษที่ 20… ซึ่ง Peter Senge ได้รวบรวมผลงานออกมาเป็นหนังสือ The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization ในปี 1990 ซึ่งทำให้โลกธุรกิจได้รู้จักแนวคิด “องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization” โดยได้รับความสนใจ และ นำหลักการไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว… หนังสือ The Fifth Discipline ของ Peter Senge ได้กลายเป็นมหาคำภีร์ที่นักบริหารทั่วโลกต้องหาอ่าน และ วารสาร Harvard Business Review ยกย่องหนังสือ The Fifth Discipline ให้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ดีมากเล่มหนึ่งในรอบ 75 ปี

More »