AI Marketing… การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ #SaturdayStratege

AI Marketing หรือ การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำธุรกิจโดยตรงไปที่การใช้ “ข้อมูล” เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยหลักๆ ก็จะเริ่มต้นที่ข้อมูลลูกค้า… ข้อมูลคู่แข่ง… ข้อมูลระบบนิเวศของธุรกิจและอุตสาหกรรม… ซึ่ง AI และ Machine Learning จะทำข้อมูลสุดท้ายออกมาให้นักการตลาดนำไปใช้… หรือไม่ก็ AI อีกระบบหนึ่งเอาไปใช้ต่อ

More »

Clean Water and WASH… ภาวะน้ำสะอาดและสุขาภิบาลกับสุขอนามัย #Sustainable Future

ข้อมูลจาก U.S. Department of Health & Human Services ว่าด้วย “ข้อมูลภาวะสุขภาพที่สัมพันธ์กับน้ำสะอาด” ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมสถิติเอาไว้อย่างน่าสนใจหลายมิติ

More »

Bite-Sized Learning… การเรียนรู้แบบพอดีคำ #ReDucation

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของคน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 ถึงปี 2012 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคบูมอินเตอร์เน็ต และ ถือเป็น “คนรุ่นใหม่” ในช่วงเวลานี้… กล่าวเฉพาะพฤติกรรมการเสพสื่อของคน Gen Z ซึ่งคุ้นเคยกับคอนเทนต์มากมายท่วมท้นบนอินเตอร์เน็ต และ ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาเสพคอนเทนต์เหล่านั้นด้วยเวลาเพียงสั้นๆ ทำให้พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของคนรุ่นปัจจุบันมี “ค่าเฉลี่ยระยะเวลาความสนใจของคน หรือ Human Attention Span” ลดลงไปเหลือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาความสนใจของปลาทองมาตั้งปี 2015… 

More »

Apache Hadoop… ระบบจัดการ Big Data ที่ยังคงดีที่สุดจนถึงปี 2023 #BigDataDriven

เทคโนโลยีที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น Big Data Framework ที่ดีที่สุด และ ถูกใช้มากที่สุดมานานนับ 10 ปีคงต้องยกให้ Apache Hadoop ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ Opensource สำหรับการสร้างระบบ Distributed Computing ที่มีความเสถียรสูง และ สามารถปรับขนาด หรือ ขยายพื้นที่จัดเก็บได้จนเกือบจะไร้ขีดจำกัด ซึ่งธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Facebook กับ Yahoo รวมทั้ง Twitter… Adobe… AOL หรือแม้แต่ MicroSoft ก็มีฟาร์มข้อมูลที่ใช้ Apache Hadoop เช่นกัน

More »

P-E-O-P-L-E Framework… กรอบแนวคิดเพื่อการสื่อสารเชิงบวกในทีมและองค์กร #ExtremeLeadership

การสื่อสารเชิงบวกในทีม หรือ องค์กร และ การประสานงานอื่นๆ ที่การันตีได้ว่าจะทำให้ได้ผลลัพธ์แบบ Win-Win ระหว่างกัน… ทั้งผู้ส่งสาร และ ผู้รับสาร ไม่ว่าผู้ส่งสาร กับ ผู้รับสารนั้นจะเป็นใครกับใคร หรืออยู่ในสถานะใดในองค์กร ก็มั่นใจได้ว่าจะเกิดสัมพันธภาพที่ดีของคนในองค์กร จนกลายเป็นเรื่องดีๆ ตามมาอีกมากในอนาคต… เพราะปัญหาใหญ่ของทุกๆ องค์กรล้วนมีเหตุมาจากเรื่อง “การสื่อสาร” ที่หลายๆ เรื่องพลิกผันไปเพราะ “พูดกันไม่รู้เรื่อง” นั่นเอง

More »

Agitation… ปั่นป่วนกระวนกระวาย #SelfInsight

ความเครียด และ ภาวะทุกข์ใจเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆ ที่กดดันคนๆ หนึ่งไปถึงขั้น “อยู่ไม่สุข” จนเกิดอาการกระวนกระวาย กระสับกระส่าย ทั้งในแบบที่สามารถระบุสาเหตุของสิ่งเร้าที่กระตุ้นอาการ รวมทั้งในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนแต่อาการชัดแจ้ง… หลายกรณีถือว่าเป็นภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง

More »

Level 4 Self-Driving in Japan… บริการขนส่งด้วยพาหนะไร้คนขับในญี่ปุ่น #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา… รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติให้สามารถใช้ยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่ตั้งเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ โดยมุ่งเป้าหารใช้ในกิจการขนส่งคน และ สินค้า… รวมทั้งการเตรียมประกาศยกเลิก “ข้อห้ามการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนในประเทศ” โดยเตรียมเปิดถนนในประเทศบางส่วนให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติวิ่งได้ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2023

More »

Antitakeover Defenses Strategy… กลยุทธ์ต่อต้านการครอบงำกิจการ #SaturdayStrategy

การควบรวมและการซื้อกิจการ หรือ Mergers and Acquisitions หรือ M&A ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านกลยุทธ์การแข่งขันที่ถูกใช้มากที่สุดแนวทางหนึ่งในการขยายโอกาส และ เพิ่มอำนาจต่อรองเหนือการแข่งขันของธุรกิจที่มีความพร้อมทางด้านเงินทุน และ มีความรู้ด้านการเงินธุรกิจระดับ Advanced Corporate Finance หรือ การเงินธุรกิจชั้นสูง… เพราะตัวเลขที่ใช้ในข้อตกลงทำ M&A นั้นมีมากมายและซับซ้อนซ่อนเงื่อน… 

More »

Sustainable Finance 2023… ความเคลื่อนไหวด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนปี 2023 #SustainableFuture

ปี 2023 ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุน ซึ่งตัวแปรทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทุกตัวได้ถูกติดตาม และ เฝ้าระวังจากสถาบันหลักๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต่างก็เคลื่อนไหวทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มข้น และ เฝ้าระวังตัวแปรความเสี่ยงอันเปราะบางทุกตัวอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม และ ดำเนินการต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิด… โดยเฉพาะการดำเนินการผ่านตัวแปรทางการเงิน อันเป็นแกนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบ และ เป็นต้นทางของการปรับเปลี่ยนสร้างทำเกือบทุกอย่างผ่านการลงทุนทุกรูปแบบ… โดยต่างก็ยกเอาแนวทาง “การเงินเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Finance” มากำหนดทิศทางใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านหลายอย่างที่มุ่งผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนในทุกเป้าหมายให้บรรลุขั้นต่างๆ ที่จะนำการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมาสู่โลกของเรา

More »

Coding In Kindergarten… เขียนโค้ดในระดับอนุบาล #ReDucation

การเขียนโค้ด หรือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น “การออกคำสั่ง” ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามโค้ดอันเป็น “ภาษา” ที่เราใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์… แก่นของการเขียนโค้ดจึงไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจาก “การออกคำสั่ง” ระหว่างคนกับคนเพื่อให้ไปทำบางอย่าง… รวมทั้งการหาวิธีสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงเพื่อ “ออกคำสั่ง” กับสัตว์เลี้ยงให้ทำตามอย่างที่เราต้องการ

More »

Smart Fashion and 3D Printing Technology… สินค้าแฟชั่นจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ #DeepTechDriven

การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบ Selective Laser Sintering มาผลิตสินค้าสำเร็จรูปในอุสาหกรรมแฟชั่น ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด ทั้งสินค้าแฟชั่นแบบธรรมดา เหมือนที่ผลิตผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบดั้งเดิม และ สินค้าแแฟชั่นอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม หรือ ของใช้สำหรับประดับ และ ปกปิดร่างกาย ซึ่งถูกผลิตขึ้นให้มีฟังก์ชั่นการใช้สอยในฐานะอุปกรณ์ หรือ Devices ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นไปพร้อมๆ กับการเป็นเครื่องนุ่งห่ม และ แฟชั่น

More »

The Two Pizza Team and Amazon Culture… ทีมขนาดพิซซ่า 2 ถาดและวัฒนธรรมอเมซอน #ExtremeLeadership

Two Pizza Team เป็นวัฒนธรรมองค์กรรุ่นบุกเบิก Amazon ที่ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการทีม และ ใช้จัดการกิจการภายในให้เกิดพลวัตรในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดกลไกการทำงานที่มีความคล่องตัวสูง และ ทำให้เกิดประสิทธิภาพถึงขีดสุดในการขับเคลื่อนในระดับทีม อันเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนองค์กร… ซึ่ง Jeff Bezos ออกแบบ และ ตั้งชื่อวัฒนธรรม Two Pizza Team เอาไว้เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ต้องประชุมกัน และ ทำงานร่วมกันเป็นทีม… ควรทำด้วยจำนวนคนที่สามารถเลี้ยงพิซซ่า 2 ถาดอิ่ม… ก็ประมาณ 8–12 คน

More »

Monkey Mind… จิตลิงสิงความคิด #SelfInsight

ความเครียด และ ความกังวลที่มักจะวนอยู่กับวิถีชีวิตของหลายๆ คน ซึ่งฉุดรั้งความเบิกบานรื่นรมณ์ไปจากชีวิตจนหลายคน “ลืมรอยยิ้ม และ เลือนเสียงหัวเราะ” อย่าสุขใจของตัวเองไปนานจนนึกย้อนแทบไม่ได้ว่าเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่… แถมยังมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ผุดขึ้นในหัวจนวุ่นวายไปหมด โดยหลายความคิดที่โผล่เข้ามาในหัวยังทำให้กระสับกระส่าย วิตก สับสน และ บ่อยครั้งยังอาจจะคิดถึงเรื่องนั้นปนกับเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องเคร่งเครียดใหม่แบบที่เรียกว่า “คิดเป็นตุเป็นตะ” ทำให้วุ่นวายใจเพิ่มเข้าไปอีกได้ด้วย

More »

Shelby Cobra 427… #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Carroll Shelby ก่อตั้ง Shelby American, Inc. ในฤดูร้อน ปี 1962 เพื่อทำรถสมรรถนะสูงออกวางตลาดด้วยแนวคิดการทำ “รถเล็กแบบอังกฤษ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบอเมริกัน” โดยนำประสบการณ์จากสนามแข่งมาใส่ในรถ AC Cobra ซึ่งวางขายในสหรัฐอเมริกาด้วยชื่อ Shelby Cobra หรือ AC Shelby Cobra โดยมีรุ่นย่อย และ การปรับแต่งเฉพาะออกวางตลาดมากมายตามประสา Custom Cars ถึงแม้จำนวนที่ผลิตออกขายได้จริงจะมีเพียงไม่กี่ร้อยคันก็ตาม… โดยมี Shelby Cobra 427 ซึ่งลงตลาดด้วยตัวถัง Cobra Mark III กับเครื่องยนต์ Windsor V8 จาก Ford Motor ความจุกระบอกสูบขนาด 4.7 ลิตรสำหรับลูกค้าทั่วไป และ เครื่องยนต์ Ford 427 V8 จาก Ford Motor ความจุกระบอกสูบขนาด 7.0 ลิตร สำหรับสนามแข่ง และ ลูกค้าคนพิเศษ

More »

Hijack Marketing… กลยุทธ์การชิงใช้ความน่าสนใจ #SaturdaysStrategy

ในบรรดากลยุทธ์ทางการตลาดที่นักการตลาดนิยมงัดออกมาใช้เพื่อ “ชิง” ความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่นำไปสู่การสร้าง Brand Image จนลูกค้าถูกตรึงความสนใจต่อสินค้า และ แบรนด์จนถึงโอกาสทางธุรกิจให้ได้… กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่เรียกว่า Hijack Marketing ซึ่งใช้แนวทางการชิงเอา “ชื่อเสียง และ การรับรู้ของแบรนด์อื่น หรือ สินค้าอื่นที่ประสบความสำเร็จอยู่เดิม… มาใช้เป็นกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าและบริการของตน”

More »

Europe Winter Heatwave 2023… คลื่นความร้อนท่ามกลางฤดูหนาวในยุโรป #FridaysForFuture

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2023 ได้จับภาพเมือง Altdorf ในเทือกเขา Swiss Alps ซึ่งอุณหภูมิปกติของปีในพื้นที่แถบนี้จะอยู่ระหว่าง 28 °F ถึง 39 °F หรือ –2 °C  ถึง +4°C… แต่ในช่วงวันปีใหม่ 2023 ได้ตรวจพบอุณหภูมิช่วงกลางวันพุ่งสูงถึง 67 °F หรือ 19.2 °C ในขณะที่กลางคืนยังคงอยู่ที่ 60 °F หรือ 16 °C… ซึ่งภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างสุดโต่งนี้ ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วยุโรปกลาง และ ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และ สาธารณรัฐเช็ก 

More »

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 #ReDucation

กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยการประกาศเป็น “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ หนุนวิชาชีพครู พัฒนาระบบราชการยุคดิจิทัล และ ขับเคลื่อนกฎหมายทางการศึกษา… เพื่อนำระบบการศึกษาของชาติเข้าสู่การปฏิรูปรอบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษายุคดิจิทัลยิ่งกว่าเดิม

More »

MemComputer… คอมพิวเตอร์ทางเลือกสำหรับการประมวลผลระดับเดียวกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ #DeepTechDriven

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีระบบประมวลผลในปี 2023… คอมพิวเตอร์แบบที่เราใช้งานอยู่ ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเชิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ และ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน… ได้ถูกจัดกลุมเรียกชื่อใหม่ให้เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม หรือ Traditional Computers และ ยังถูกระบุว่าเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เชื่องช้า สิ้นเปลือง และ ด้อยประสิทธิภาพต่องานประมวลผลยุคใหม่ที่มีข้อมูลมหาศาล และ ยังมีตัวแปรหลากหลาย–ซับซ้อน–เกี่ยวพัน–เชื่อมโยงรอให้คอมพิวเตอร์ทำงานยากๆ เหล่านั้นให้เร็วกว่าเดิม ประหยัดกว่าเดิม และ มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

More »

Agile Organization… องค์กรแบบอไจล์ #ExtremeLeadership

ในอดีต… โครงสร้างการทำงานขององค์กรโดยทั่วไปจะถูกออกแบบให้ “คน” รับผิดชอบงานที่ถูกแบ่งปันจัดสรรให้ต้องไปทำตาม “หน้าที่” ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิด “ขั้นตอนการทำงานตามลำดับ” ที่ต้องส่งต่องานจากคนรับผิดชอบหน้าที่หนึ่ง ไปให้คนอีกหน้าที่หนึ่งรับผิดชอบต่อ จนกว่างานนั้นจะถูกจัดการให้ “เสร็จสิ้น” ซึ่งโดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้อง “รันงาน” ผ่านทุกขั้นตอนจนครบ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจาก “คิวงาน” ที่บ่อยครั้งไปติดขัด และ หยุดรอที่บางขั้นตอนในหน้าที่รับผิดชอบของบางคนในองค์กร

More »

Regrets Of Yesterday… แล้วก็ได้เสียใจในภายหลัง #SelfInsight

คนส่วนใหญ่มักมีเรื่องให้ “รู้สึกเสียดายในภายหลัง” กันแทบทุกคน… แต่หลายคนหนักหน่อยที่ถึงขั้น “เสียใจในภายหลัง” อันเป็นภายหลังที่กลายเป็นช่วงชีวิตปัจจุบัน และ อนาคตที่ต้องจมอยู่กับความเสียใจอันลืมได้ยาก… ซึ่งบางคน “โศกเศร้าทนทุกข์” กับเรื่องที่ต้องมานึกเสียใจในภายหลังก็มี

More »

Bosch Automated Valet Parking… บริการรับรถจอดอัตโนมัติจาก Bosch และ Mercedes-Benz #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Bosch และ Mercedes-Benz ได้ร่วมกันเปิดให้บริการ “รับรถจอดอัตโนมัติ หรือ Automated Valet Parking” สำหรับรถยนต์ไร้คนขับระบบแรกของโลก ที่ Parkhaus P6 Flughafen Stuttgart APCOA หรือ ตึกจอด P6 ที่ให้บริการโดย APCOA ในพื้นที่จอดรถของ Stuttgart Airport… ซึ่งเป็นบริการรับจอดรถแบบไร้พนักงานบริการรับรถจอด หรือ Valet Parking… ซึ่งบริการรับรถจอดอัตโนมัติ หรือ Automated Valet Parking จะรองรับรถยนต์อัตโนมัติที่ติดตั้งฟังก์ชั่นการจอดรถตามมาตรฐาน SAE Level 4 โดยได้รับการทดสอบระบบด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz EQS และ Mercedes-Benz S-Class W222 Self-Driving S560… ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ในเยอรมนีโดย Germany’s Federal Motor Transport Authority หรือ KBA 

More »