ATLANT 3D Nanosystems… เครื่องพิมพ์สามมิติระดับนาโน #DeepTechDriven

ศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งท้าทายการค้นคว้าวิจัย และ การนำใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านกลไกในระบบเศรษฐกิจ และ กลไกทางธุรกิจในท้ายที่สุดนั้น นาโนเทคโนโลยีในทางเทคนิคจึงเป็นการนำศาสตร์ด้านนาโนเข้าไปยกระดับวิทยาการ และ เทคโนโลยีสาขาเดิมจนได้ผลผลิตสุดท้ายที่มักจะล้ำลึกยิ่งกว่าเดิมได้อีกมากจนเกินจินตนาการ… เช่นกรณีของการนำศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีมายกระดับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หรือ 3D Printing ซึ่งแต่เดิมก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ชั้นสูงที่ถูกพัฒนาด้วยแนวทางบูรณาการของศาสตร์ในหลายๆ สาขาอยู่แล้ว และ เมื่อนำวิทยาการระดับนาโนเข้ามาประสมกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อขึ้นรูปวัตถุสิ่งของในระดับอะตอมได้อย่างแม่นยำด้วยแล้ว วิวัฒนาการหลายอย่างที่เคยเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ตัวอย่างกรณีของสตาร์ทอัพสัญชาติเดนมาร์กอย่าง ATLANT 3D Nanosystems ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงด้วยการพิมพ์ระดับอะตอม และ พัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติระดับนาโนที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และ เล็กจิ๋วระดับนาโนเมตรได้ โดยเฉพาะการผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ แผงวงจรด้วยเทคนิค Microreactor Direct Atomic Layer Processing Printing หรือ μDALP™ ซึ่งได้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่การวิจัย และ พัฒนาศาสตร์ด้านเมคคาทรอนิกส์ระดับนาโนที่มีความแม่นยำสูง และ ต้นทุนการประดิษฐ์ลดลงอย่างมาก

ATLANT 3D Nanosystems ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Dr. Maksym Plakhotnyuk กับ Ivan Kundrata และ Prof. Dr. Julien Bachmann โดยประดิษฐ์เครื่องพิมพ์สามมิติระดับนาโนภายใต้เครื่องหมายการค้า NanofabricatorsTM  ที่สามารถผลิตชิ้นงานขนาด 100×100 mm เรียกว่า NANOFABRICATORTM 1 และ เครื่อง NANOFABRICATORTM 2 ที่สามารถพิมพ์ชิ้นงานนาโนได้ขนาด 300×300 mm… ซึ่งตัวเครื่องทั้ง 2 รุ่นพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี Microfabrication ภายใต้เครื่องหมายการค้า ATLANT 3D  และ เครื่อง NANOFABRICATORTM 1 เป็นระบบที่เหมาะกับห้องปฏิบัติการ และ สถาบันการศึกษา ส่วน NANOFABRICATORTM 2 ถือว่าเป็นเครื่องเกรดอุตสาหกรรมที่ลือกันว่าพิมพ์ไมโครชิพ และ แผงวงจรที่มีความซับซ้อนสูงแบบออนดีมานด์ออกมาทดสอบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง… ซึ่ง ATLANT 3D Nanosystems มีบริการ Microfabrication-As-A-Service หรือ MaaS สำหรับลูกค้าที่ต้องการชิ้นงานแต่ไม่ต้องการซื้อเครื่องไว้บริการด้วย

ในทางเทคโนโลยี… ATLANT 3D ใช้เทคโนโลยี Microfluidics Chemical Reactor ที่เรียกว่า Micronozzle ที่ติดตั้งใช้แบบไดนามิกบนเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ และ ออกแบบให้สามารถพิมพ์วัสดุได้มากกว่า 450 ชนิด แบบสอดประสานได้ด้วย… การระดมทุนในรอบ Series A ของ ATLANT 3D Nanosystems ในเดือนกันยายนปี 2022 จึงมี VC จากอังกฤษชื่อ West Hill Capital นำพันธมิตรเข้าลงทุนด้วยเงินก้อนแรกมากถึง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… ซึ่งเป็นเงินระดมทุนของสตาร์ทอัพที่สูงที่สุดในเดนมาร์ก

ภาพจำลองหัวพิมพ์ Micronozzle ของ ATLANT 3D

NANOFABRICATORTM 2

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *