Atlantic Quantum… ควอนตัมคอมพิวเตอร์บนสถาปัตยกรรมเพื่อข้ามขีดจำกัด #DeepTechInnovation

การระดมทุนของสตาร์ทอัพในรอบ Seed ที่นักลงทุนกล้าใส่เงินก้อนแรกเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนัก… แต่การระดมทุนของทีมพัฒนาควอนตัมฮาร์ดแวร์ หรือ Quantum Hardware แบบปรับขนาดได้ชื่อ Atlantic Quantum สามารถระดมทุนในรอบ Seed จากนักลงทุนได้มากถึง 9,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเงินลงทุนจากนักลงทุนถึง 5 รายภายใต้การนำของ The E14 Fund กับ The Engine 

Atlantic Quantum เป็น DeepTech Startup สองสัญชาติจากเมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ในสหรัฐอเมริกา และ เมือง Gothenburg ประเทศสวีเดน ซึ่งมีทีมนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมที่มีชื่อเสียงจากผลงานการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบปรับขนาดได้ หรือ Scalable Quantum Computers ซึ่งถือครองนวัตกรรมการเพิ่มขนาดการประมวลผลทางควอนตัมได้เกินขีดจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

Atlantic Quantum ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควอนตัมกลุ่ม EQuS หรือ Engineering Quantum Systems ที่ MIT ภายใต้การนำของ Prof. Dr.William Oliver และ Dr.Simon Gustavsson ซึ่งทีมวิจัยจาก EQuS ได้ประสบความสำเร็จในการออกแบบ และ ทดสอบการประมวลผลทางควอนตัมอันว่าด้วย Qubit Coherence Times และ Record Gate Fidelities และ Large-Scale System Integration จนพบเทคนิคและแนวทางซึ่งถือเป็นแนวทางการก้าวข้ามข้อจำกัดทางควอนตัม และ ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ควอนตัมเดิม

การก่อตั้ง Atlantic Quantum จึงเป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมกลุ่มใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง โดยมีมูลค่าทางการตลาดของควอนตัมคอมพิวเตอร์ในอีก 15-30 ปีข้างหน้าถูกประเมินโดย Boston Consulting Group ไว้ที่ 450,000 – 850,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นความท้าทายที่นักวิทยาศาสตร์ควอนตัมกลุ่มนี้กำลังไต่เข้าไปขอมีส่วนแบ่ง… ซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในการประมวลผลเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การเงิน การสื่อสาร การขนส่ง และ ในภาคการผลิต… ซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีการสาธิต และ ประกาศความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันถือว่ายังมีความผิดพลาดในการประมวลผล ซึ่งปรับขยาย หรือ อัพเกรดได้ยาก หรือ ไม่ได้เลย… 

เพราะควอนตัมคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์อยู่ในปัจจุบันนั้น… ส่วนใหญ่จะถูกจำกัดการเชื่อมต่อของ “สถาปัตยกรรม Qubit” ด้วยแผงควบคุมที่จำกัดการขยายขนาดไว้ไม่เกิน 1,000 Qubit… ซึ่งการจะพูดถึงการปรับขนาดให้ได้เกิน 1,000,000 Qubit เลยกลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าจะเป็นไปได้… 

Atlantic Quantum Full Team

แนวคิดในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ของ Atlantic Quantum จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้มีศักยภาพจนถึงขีดสุดเพื่อเป็น Fault-Tolerant Quantum Computing หรือ การประมวลผลทางควอนตัมที่ไร้ความผิดพลาดล้มเหลว และ ยังมีการทดสอบสถาปัตยกรรมควอนตัมร่วมกับซอฟท์แวร์ระบบในระดับการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยกำจัดอุปสรรคด้านฮาร์ดแวร์ด้วยแนวคิดจากงานวิจัยที่กล่าวถึงสถาปัตยกรรมคล้ายกับการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อร่วมประมวลผลแบบกลุ่ม… เพียงแต่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Atlantic Quantum เป็นเครือข่ายควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่การประมวลผลแบบกลุ่มเกิดขึ้นภายใต้ Qubit Coherence Time บนโครงสร้างการเชื่อมต่อเพื่อปรับขนาดแบบ Quantum Computing Stack ภายใต้สถาปัตยกรรมการควบคุมที่ปรับขนาดให้สอดคล้องกันได้ด้วย

รายละเอียดเชิงเทคนิคจริงๆ ในโครงการนี้มีค่อนข้างมาก… ผิดพลาดบกพร่องอย่างไรก็ได้โปรดให้อภัยผมด้วยครับ… 

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts