Atomwise… DeepTech Startup ที่มุ่งพัฒนาและทดสอบยารักษาโรคขนานใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #DeepTechDriven

ชื่อ Atomwise ในฐานะแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาที่ใช้ Artificial intelligence และ Machine Learning เพื่อทำนายประสิทธิภาพ และ กลไกทางเคมีและชีววิทยาของสารประกอบยาที่แต่เดิมต้องทดสอบกันยาวนานทั้งในทางเคมี และ ชีววิทยา ก่อนจะทดลองในสัตว์ เพื่อนำสู่การขออนุญาตเพื่อนำยาไปทดลองในคลีนิค หรือ ทดลองกับมนุษย์ ซึ่งยาหลายตัวต้องใช้เวลายาวนานหลายปีในการพัฒนา และยังต้องใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยมากมายมหาศาล ในขณะที่สถาบัน หรือ องค์กรที่ทำการศึกษาวิจัยยาเหล่านี้ มักได้รับงบประมาณอย่างจำกัด และ เบิกจ่ายกันเป็นงวดตามความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยในแบบที่เรียกว่า Biodollars หรือ Biobucks ที่ใช้นิยามเงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัยยา และ การวิจัยทางชีวการแพทย์ที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายทุนเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อ… ตัวยาที่ค้นพบได้รับอนุญาตให้ผลิต และ จำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

Atomwise Inc. ได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยี Deep Learning เพื่อการค้นคว้าตัวยาระดับโมเลกุลเป็นรายแรกของโลก โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคุม และ จัดกลุ่มชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data กับข้อมูลโครงสร้างโปรตีนทั้งหมดเท่านี่วิทยาศาสตร์การแพทย์ค้นพบและจัดเก็บเอาไว้ เพื่อแก้ปัญหามากมายที่นักชีวะเคมีต้องใช้เวลาศึกษากันนานหลายสิบปี หรือ อาจจะหลายชั่วอายุคน… ในขณะที่วิทยาการของ Atomwise ได้พัฒนาไปป์ไลน์ตัวเลือกยาระดับโมเลกุลได้อย่างรวดเร็วขึ้นจนพบคุณสมบัติทางยาในไม่กี่ชั่วโมง หรือ อย่างมากก็เป็นรายสัปดาห์… โดยเฉพาะแพลตฟอร์เทคโนโลยีสิทธิบัตรชื่อ AtomNet® ที่เชื่อโยงข้อมูลการวิจัยทางยากับพันธมิตรกว่า 250 แห่งทั่วโลก โดยมีรายงานยืนยันว่าได้ค้นพบโรคใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำกันแล้วกว่า 600 ชนิด พร้อมการวิเคราะห์ และ จับคู่องค์กรนำด้านเภสัชกรรมเจ้าของสิทธิบัตรตัวยา รวมทั้งแหล่งต้นกำเนิดวัตถุดิบในการสกัดตัวยา ทั้งภาคเกษตรกรรม และ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพเกิดใหม่ทุกแขนง

Atomwise ก่อตั้งโดย Abraham Heifets กับ Dr. Izhar Wallach ในช่วงปลายปี 2012 และ ปัจจุบันเป็นบริษัทวิจัยตัวยาที่มีพนักงานเพียง 13 คน แต่ระดมทุนมาแล้ว 9 รอบ เป็นเงินกว่า 176.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุน 22 ราย… โดยมี Lead Investors ชื่อดังอย่าง Bill & Melinda Gates Foundation จากสหรัฐอเมริกา กับ Tencent จากจีน และ Sanabil จากซาอุดิอาระเบีย ร่วมเทเงินลงทุนในรอบ Series B ในปี 2020… โดยมีบริษัทยาข้ามชาติจากฝรั่งเศษอย่าง Sanofi ได้ลงนามในสัญญา Biobucks มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับ Atomwise ไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2022 กับตัวยาพบใหม่ที่ยังไม่เปิดเผย… โดยเป็นข้อมูลแจ้งนักลงทุนของ Sanofi และ Atomwise ตรงกัน

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts