Bangkok 2030… กรุงเทพเมืองบาดาล #FridaysForFuture

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา… กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งชุมชนฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีให้จับตาระดับน้ำและข่าวประกาศอย่างใกล้ชิด เพราะช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี จะเป็นช่วงน้ำเหนือที่หลากลงมาตลอดฤดูฝน จะสะสมในแม่น้ำใหญ่อย่างเจ้าพระยาจนปริ่มฝั่ง… และเมื่อเจอกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในขณะที่ระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยโลกร้อนและความผันผวนของกระแสน้ำในมหาสมุทร… ปี 2021 จึงเป็นปีที่กรุงเทพเจอน้ำท่วมแบบไม่มีฝนให้พอได้ลุ้น

รายงานจากกลุ่มกรีนพีช หรือ GreenPeace ในหัวข้อ The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030 เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2021 โดยมีประเด็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลใน 7 เมืองของเอเชียภายในปี 2030 หรือ ปี พ.ศ. 2573… ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในแบบจำลองตามรายงานที่จะเกิดความเสียหายเมื่อระดับน้ำน้ำทะเลหนุนสูงถึงขีดสูงสุด

โดยข้อมูลในหน้า 7 ของรายงานจากกรีนพิชได้ระบุความเสียหายที่กรุงเทพมหานครต้องเจอคือ พื้นที่ขนาด 1,512.94 ตารางกิโลเมตร และ ความเสียหายมีมูลค่าราว 512,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 16.72 ล้านล้านบาท กระทบพลเมืองกว่า 10 ล้านคน… ซึ่งภาพการร่วมทางของเรือแจวกับรถเมล์ ขสมก.  ที่ใช้ประกอบรายงานถือว่ายืนยันความเป็นไปได้ไม่ยาก แค่รอให้ระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นถึงระดับเท่านั้น

ซึ่งข้อมูลจาก IPCC หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้ออกแถลงการณ์แจ้งเตือนอย่างเป็นทางการอยู่แล้วว่า… การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลก จะอยู่ระหว่าง 0.43–0.84 เมตรภายในปี 2100 หรือ พ.ศ. 2643 หรือ อีก 78 ปีข้างหน้านี่เอง

อย่างไรก็ตาม… คำเตือนเรื่องน้ำทะเลท่วมกรุงเทพสำหรับคนกรุงเทพก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และ ถ้าถึงวันที่น้ำท่วมกรุงเทพจนคนครึ่งค่อนกรุงเทพเดือดร้อนอ่อนใจกันขึ้นจริงภายในแปดปีสิบปีนับจากนี้… ผมก็ยังเชื่อว่าคนกรุงเทพที่จะอพยพไปตั้งรกรากตามต่างจังหวัดที่สูงกว่าก็คงมีไม่มากเท่าไหร่… เว้นแต่จะย้ายเมืองหลวงประเทศไทย และ มีบางจังหวัดที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเทียบชั้นการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคได้จริง… แต่คนกรุงเทพจริงๆ ก็คงจะย้ายตามไปน้อยมาก ส่วนคนกรุงเทพแฝงคงไม่อยู่จมบาดาลไปกับกรุงเทพ ซึ่งก็คงเป็นเมืองเติบโตถดถอยกันแล้วเมื่อถึงวันนั้น

รอดูด้วยกันครับว่าจะเหมือนคำทำนายวันโลกแตกหรือไม่? 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *