Bioplastic… บนสังเวียนสิ่งแวดล้อม

bioplastics

ปัญหาผลกระทบจากการใช้พลาสติก ซึ่งเกิดกับสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้าน นำมาซึ่งการรณรงค์ให้จำกัดการใช้พลาสติก และความหมายโดยนัยของการรณรงค์คือพลาสติกที่มาจากการกลั่นสกัดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือการกลั่นน้ำมัน… ในขณะที่พลาสติกที่แปรรูปหรือกลั่นสกัดจากพืช หรือ พลาสติกชีวภาพ หรือ Plant Based Plastics หรือ Bioplastic กลับถูกบิดเบือนทัศนคติว่าด้วยช่วงเวลาการย่อยสลายที่สั้นกว่า ซึ่งอาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะพลาสติกชีวภาพ หรือ Bioplastic Waste… ที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังเป็นขยะรอการแปรรูปหรือย่อยสลาย ซึ่งห่วงโซ่อายุขัยของพลาสติกชีวภาพจากนาทีที่กลายเป็นขยะ ยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท้าทายอยู่อีกพะเรอเกวียนไม่ต่างกัน

เวบไซต์ nationalgeographic.com ได้เผยแพร่บทความชื่อ What you need to know about plant-based plastics โดย SARAH GIBBENS ไว้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 และตั้งคำถามกับพลาสติกชีวภาพที่อาจจะแค่ช่วยให้ผู้ใช้ “รู้สึกไม่ผิด” เท่าการใช้พลาสติกแบบเดิมใช่หรือไม่?

ในทางเทคนิค… Bioplastics สกัดจากพืชอย่างข้าวโพดหรืออ้อยจนกลายเป็นกรดโพลีแล็กติก หรือ Polylactic Acids หรือ PLAs… และอีกเทคนิคหนึ่งคือ สังเคราะห์จากแบคทีเรียบางสายพันธ์จนได้ พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท หรือ Polyhydroxyalkanoates หรือ PHAs ซึ่งจัดเป็นพอลิเอสเตอร์ชีวภาพ หรือ Biopolyester ชนิดหนึ่ง

ประเด็นแรกที่เป็นปัญหาและถกกันอยู่อย่างเข้มข้นก็คือ… Bioplastics จากพืชอาหารเป็นส่วนสำคัญในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งนอกจากจะทำให้ราคาอาหารแพงขึ้นเพราะ Supply บางส่วนถูกโยกไปทำพลาสติก ในขณะที่ประชากรโลกบางส่วน ยังขาดแคลนอาหารอยู่ด้วยซ้ำในปัจจุบัน

งานวิจัยจาก University of Pittsburgh ในปี 2011 เรื่อง Sustainability Metrics: Life Cycle Assessment and Green Design in Polymers พบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสำหรับพลาสติกชีวภาพ มลพิษจากปุ๋ยและที่ดินที่ถูกเบี่ยงเบนการใช้ประโยชน์จากการผลิตอาหาร มาผลิตพลาสติก

ส่วนฝ่ายที่สนับสนุน Bioplastics พูดถึงความหลากหลายทางโอกาส ที่เกษตรกรทั่วโลกจะได้ประโยชน์จากการผลิตพืชพลาสติก ซึ่งเข้าถึงรากหญ้ามากกว่าพลาสติกจากปิโตรเคมี ซึ่งจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลเท่านั้น

ส่วนคำถามด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง… จะปลูกพืชพลาสติกที่ไหน?… ใช้ดินอย่างไร?… ใช้น้ำเท่าไหร่? และปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศแค่ไหนเมื่อย่อยสลาย

ถึงตรงนี้… การปะทะกันระหว่างข้อเท็จจริงเรื่อง Bioplastics กับ Petroplastic คงต้องต่อสู้กันต่อไปอีกช่วงหนึ่ง… และที่สำคัญก็คือ ทั้ง Bioplastics และ Petroplastic ยังต้องต่อสู้กับกระแสการ Ban Plastics หรือการรณรงค์ต่อต้านการใช้พลาสติก ซึ่งความเคลื่อนไหวเริ่มมีข้อมูลและกลยุทธ์แหลมคมไม่ต่างจากเมื่อครั้งที่การเคลื่อนไหวต่อต้านบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อสามสิบปีที่แล้ว… 

ทั้งหมดน่าติดตามมากครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

bioplastique

นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ #FridaysFor Future

ขยะอินทรีย์ในประเทศมีปริมาณปีละ 17.28 ล้านตัน สามารถนำมาคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ถึงปีละ 11.52 ล้านตัน คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นกับประเทศถึง 115,200 ล้านบาท

Diversification

Strategic Assets and Business Diversified… สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ และการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ #SaturdayStrategy

ความเสี่ยงจึงเป็นปัญหาใหญ่อันท้าทายเสมอ ในทุกๆ การตัดสินใจรวมทั้งการไม่ตัดสินใจ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแฝงอยู่ไม่ต่างกัน… พัฒนาการหลายอย่างของมนุษย์ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกระตุ้นโดยตรงถึงผ่านความกลัวในระดับต่างๆ ของสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิด… และหาหนทางอื่นๆ ตระเตรียมเป็นทางเลือก เพื่อลดระดับความกลัวและหรือระดับความเสี่ยง ซึ่งเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน… ประเด็นก็คือ… ที่ไหนมีความเสี่ยง ที่นั่นน่ากลัว และ เรื่องไหนมีความเสี่ยง เรื่องนั้นน่ากลัว!

Johari Window

Johari Window Model… หน้าต่างมนุษย์

ความสุขของท่านมาจากสิ่งใดบ้างครับ?… คำตอบที่ได้คงหลากหลายแตกต่าง ซึ่งก็เป็นธรรมดาของพวกเราอยู่แล้ว ที่ความสุขความทุกข์ มีมาแล้วหายไปเกิดขึ้นและดับไปเป็นของธรรมดา

Next World Leaders

บทความเรื่อง 10 reasons why today’s cyber leaders are tomorrow’s world leaders หรือ 10 เหตุผล ทำไมผู้นำด้านไซเบอร์วันนี้ จะกลายเป็นผู้นำโลกในวันข้างหน้า… อธิบายผ่านธรรมชาติของงานด้านไซเบอร์ซึ่งมีพลวัตรสูง ปรับเปลี่ยนเร็ว อยู่กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เมื่อเจอวิกฤติแต่ละครั้ง ก็ต้องตัดสินใจเร่งด่วนภายใต้ความกดดัน ทักษะของคนวงการไซเบอร์จึงน่าสนใจและน่าจับตาดูว่า ผู้ที่ผลิตและทำงานกับเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้านั้น มีลักษณะและมีทักษะอะไร