Blended Learning Lesson Design

Reder Blended Learning

อีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้เห็นการเปิดเทอมหลังวิกฤตโควิดกันแล้ว… ผมไม่ทราบว่าใครทำอะไรกันถึงไหนในมิติทางการศึกษา แต่ไม่ว่าจะอย่างไร กระแสที่ผมได้จากการสอบถามค้นคว้าแลกเปลี่ยนกับหลายๆ ท่าน… ข้อมูลทั้งหมดชี้ว่าทุกฝ่ายกำลังช่วยกัน นำระบบการศึกษากลับคืนให้โรงเรียนครูอาจารย์และเด็กๆ ด้วยความตั้งใจทั้งสิ้น

สถานการณ์แบบ “ไม่มีใครรู้ดีที่สุด” แบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มองหาอะไรหรือใครมาอ้างอิงเพื่อแบ่งเบาอะไรไม่ได้มากนัก… ให้กำลังใจกันบนเป้าหมายที่สร้างสรรค์ อะไรดีๆ ก็น่าจะค่อยๆ เบ่งบานสะสมจนกลายเป็นคุณค่าจากหลายๆ ความพยายามที่จะหลอมรวมกัน

การหลอมรวมกันเป็นขบวนการสร้างอะไรใหม่ๆ อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีสูงส่งก็ได้ แค่เอาสิ่งที่มีมาผสมกันดู… ซึ่งในแวดวงการศึกษาเรียก “การหลอมรวมในกระบวนการ การเรียน การสอนและนิเทศก์ทางการศึกษาว่า… Blended Learning”

Blended Leaning ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน จากหลากหลายแนวทางและรูปแบบโดยมี “ผู้เรียนเป็นเป้าหมาย” ที่กระบวนการเรียนรู้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ ให้สามารถนำไปพัฒนาทักษะตนเองจนถึงขั้นสร้างประโยชน์และผลประโยชน์ให้ตัวเองและผู้อื่นได้

เอกสารชื่อ Effective Approaches to Blended Learning for Independent Schools โดย Radames Bernath รองประธาน ACT360 Media และ TestDEN.com ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนา Crouseware จาก Vancouver, Canada ให้นิยาม Blended Learning ว่า… เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการผสม eLearning กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งนิยมใช้กันมากในหลักสูตรในโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ English as a second language รวมทั้งสถาบันติวเตรียมพร้อมสอบ TOEFL/TOEIC ด้วย

แนวทาง Blended Learning ของ Radames Bernath เผยแพร่มาตั้งแต่ปี 1997 ออกแบบไว้ 2 แนวทางครับ! 

  1. Online English Placement Tests หรือการสอบวัดระดับ
  2. Test Preparation หรือ Test Prep หรือการเตรียมสอบ

ผมเอากรณีของ Radames Bernath และ TestDen.com มาเล่าเพื่อจะบอกว่า… Blended Learning ทำง่ายๆ แค่เอาข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ ไปใส่ LMS หรือ Learning Management Systems แบบไหนก็ได้ ให้นักเรียนได้ใช้ประเมินความรู้ตัวเอง และเตรียมสอบ… ก็ได้แล้ว 

แต่!… ผมไม่ได้บอกว่า แนวทางนี้คือ Blended Learning ในปัจจุบันหรอกน๊ะครับ เพียงแต่ยืนยันอีกครั้งว่า… Blended Learning มีมานานกว่า 20 ปีแล้ว และสามารถใช้ข้อสอบเก่ากับแบบฝึกหัด Blend กับการสอนในชั้นก็ได้แล้ว

ก่อนหน้านั้นผมเคยยกประเด็น Blended Learning มาเล่าไว้แล้วในบทความเรื่อง Blended Learning เป็นการแนะนำทั่วไปและอ้างอิงข้อมูลการใช้งานจริงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา… และผมได้ข้อความจากเพื่อนใหม่บางท่าน ขอให้เจาะเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบ Blended Learning ให้หน่อย อย่างน้อยจะได้รู้ว่าควรหยิบจับอะไรมาผสมผสานกันยังไง รวมทั้งเครื่องมือ แนวทางและกรณีศึกษา

ก็จัดให้ครับ… ตอนนี้ถือเป็นแนวทางพื้นฐานจาก Radames Bernath และ TestDen.com ที่น่าจะไม่ยากเกินไปสำหรับครูอาจารย์ที่สนใจ… ตอนหน้าผมมี Blended Instruction Canvas มาฝากครับ

อ้างอิง

Effective Approaches to Blended Learning for Independent Schools

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Personal Branding

Personal Branding… กลยุทธ์ความสำเร็จของทุกคน

หัวใจของการที่ใครอยากจะทำ Personal Branding หรือ แบรนด์บุคคล จึงขึ้นอยู่กับสองสิ่งสำคัญนั่นคือ… อยากเป็นคนมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงแบบไหนอย่างไร? กับ เพื่อให้ได้อะไรแบบไหนจากใครบ้าง? ที่เหลือจึงค่อยมากำหนดกลยุทธ์กันว่า จะใช้เครื่องมืออะไรและอย่างไรบ้างในการ “สร้างการรับรู้ หรือ Awareness Building” ถึงกลุ่มเป้าหมาย

Georgia DOT

Q-Free Traffic Management Solutions… ระบบบริหารการจราจรสำหรับอนาคต #FutureTransportation

กรมการขนส่งแห่งจอร์เจีย หรือ The Georgia Department of Transportation หรือ Georgia DOT ได้ลงนามในสัญญา 10 ปีกับ Startup เจ้าของเครื่องหมายการค้า และ เทคโนโลยีในตระกูล Q-Free เจ้าของแบรนด์ Kinetic Signals และ Intelight MAXVIEW เพื่อดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์การจัดการการจราจรส่วนกลาง ซอฟต์แวร์ควบคุมทางแยก และ บริการฮาร์ดแวร์ควบคุมการจราจรบนทางแยกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วทั้งรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของจอร์เจียข่าวหนึ่งมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน และ เป็นรองเพียงข่าววัคซีนกับโควิดระบาด กับ ตำรวจผิวขาวไม่ถูกกับคนผิวดำเท่านั้นเอง

Peer Learning

Effective Institutions Platform… Peer-To-Peer Learning in Public Sector

การประชุม High Level Forum on Aid Effectiveness ครั้งที่ 4 หรือ HLF-4 มีความเห็นพ้องภายใต้ความตกลง The Effective Institutions Platform ฉบับที่ 1 หรือ EIP1 โดยมีภาคีจากประเทศต่างๆ กว่า 60 องค์กรร่วมลงนาม… และความตกลง EIP1 คราวนั้นก็นำมาซึ่ง การศึกษาค้นคว้าและพัฒนา Effective Institutions Platform โดยมี Center for International Development, Harvard University เป็นศูนย์กลาง

Contextual Marketing

Contextual Marketing… การตลาดด้วยบริบทแวดล้อม #SaturdayStrategy

Contextual Marketing คือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ “พฤติกรรมและบริบทโดยรอบของตัวลูกค้า” มาวิเคระห์ว่าควรจะต้องทำการตลาดแบบไหน หรือ ทำโฆษณารูปแบบใดออกไป ที่จะทำให้ลูกค้า “รู้สึกใช่” มากที่สุด…