Reder Blended Learning

Blended Learning Lesson Design

อีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้เห็นการเปิดเทอมหลังวิกฤตโควิดกันแล้ว… ผมไม่ทราบว่าใครทำอะไรกันถึงไหนในมิติทางการศึกษา แต่ไม่ว่าจะอย่างไร กระแสที่ผมได้จากการสอบถามค้นคว้าแลกเปลี่ยนกับหลายๆ ท่าน… ข้อมูลทั้งหมดชี้ว่าทุกฝ่ายกำลังช่วยกัน นำระบบการศึกษากลับคืนให้โรงเรียนครูอาจารย์และเด็กๆ ด้วยความตั้งใจทั้งสิ้น

สถานการณ์แบบ “ไม่มีใครรู้ดีที่สุด” แบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มองหาอะไรหรือใครมาอ้างอิงเพื่อแบ่งเบาอะไรไม่ได้มากนัก… ให้กำลังใจกันบนเป้าหมายที่สร้างสรรค์ อะไรดีๆ ก็น่าจะค่อยๆ เบ่งบานสะสมจนกลายเป็นคุณค่าจากหลายๆ ความพยายามที่จะหลอมรวมกัน

การหลอมรวมกันเป็นขบวนการสร้างอะไรใหม่ๆ อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีสูงส่งก็ได้ แค่เอาสิ่งที่มีมาผสมกันดู… ซึ่งในแวดวงการศึกษาเรียก “การหลอมรวมในกระบวนการ การเรียน การสอนและนิเทศก์ทางการศึกษาว่า… Blended Learning”

Blended Leaning ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน จากหลากหลายแนวทางและรูปแบบโดยมี “ผู้เรียนเป็นเป้าหมาย” ที่กระบวนการเรียนรู้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ ให้สามารถนำไปพัฒนาทักษะตนเองจนถึงขั้นสร้างประโยชน์และผลประโยชน์ให้ตัวเองและผู้อื่นได้

เอกสารชื่อ Effective Approaches to Blended Learning for Independent Schools โดย Radames Bernath รองประธาน ACT360 Media และ TestDEN.com ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนา Crouseware จาก Vancouver, Canada ให้นิยาม Blended Learning ว่า… เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการผสม eLearning กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งนิยมใช้กันมากในหลักสูตรในโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ English as a second language รวมทั้งสถาบันติวเตรียมพร้อมสอบ TOEFL/TOEIC ด้วย

แนวทาง Blended Learning ของ Radames Bernath เผยแพร่มาตั้งแต่ปี 1997 ออกแบบไว้ 2 แนวทางครับ! 

  1. Online English Placement Tests หรือการสอบวัดระดับ
  2. Test Preparation หรือ Test Prep หรือการเตรียมสอบ

ผมเอากรณีของ Radames Bernath และ TestDen.com มาเล่าเพื่อจะบอกว่า… Blended Learning ทำง่ายๆ แค่เอาข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ ไปใส่ LMS หรือ Learning Management Systems แบบไหนก็ได้ ให้นักเรียนได้ใช้ประเมินความรู้ตัวเอง และเตรียมสอบ… ก็ได้แล้ว 

แต่!… ผมไม่ได้บอกว่า แนวทางนี้คือ Blended Learning ในปัจจุบันหรอกน๊ะครับ เพียงแต่ยืนยันอีกครั้งว่า… Blended Learning มีมานานกว่า 20 ปีแล้ว และสามารถใช้ข้อสอบเก่ากับแบบฝึกหัด Blend กับการสอนในชั้นก็ได้แล้ว

ก่อนหน้านั้นผมเคยยกประเด็น Blended Learning มาเล่าไว้แล้วในบทความเรื่อง Blended Learning เป็นการแนะนำทั่วไปและอ้างอิงข้อมูลการใช้งานจริงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา… และผมได้ข้อความจากเพื่อนใหม่บางท่าน ขอให้เจาะเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบ Blended Learning ให้หน่อย อย่างน้อยจะได้รู้ว่าควรหยิบจับอะไรมาผสมผสานกันยังไง รวมทั้งเครื่องมือ แนวทางและกรณีศึกษา

ก็จัดให้ครับ… ตอนนี้ถือเป็นแนวทางพื้นฐานจาก Radames Bernath และ TestDen.com ที่น่าจะไม่ยากเกินไปสำหรับครูอาจารย์ที่สนใจ… ตอนหน้าผมมี Blended Instruction Canvas มาฝากครับ

อ้างอิง

Effective Approaches to Blended Learning for Independent Schools

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts