MIT digital diploma

Blockchain Based Micro-credentialing System… ระบบบันทึกประกาศนียบัตรดิจิทัล #ReDucation

ประวัติการศึกษาและแฟ้มสะสมผลงานถือเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของคนๆ หนึ่ง ซึ่งจำเป็นเสมอเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อรับการคัดกรองสำหรับความก้าวหน้าลำดับถัดไปของชีวิต ซึ่งประวัติการศึกษาอย่างละเอียดและเชื่อถือได้ ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่มักจะถูกพิจารณาก่อนเสมอ และส่วนใหญ่จะคัดกรองชั้นแรกจากหลักฐานทางการศึกษาเสียด้วย

เอกสารรับรองประวัติ และ วุฒิการศึกษาบนเส้นทาง หรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษายุคดิจิทัล จึงเป็นประเด็นหลักที่ต้องจัดการก่อนอื่น ท่ามกลางการเกิดดับของแพลตฟอร์ม eLearning และ MOOC มากมายทั่วโลก ในขณะที่สถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิมและการจัดการแบบเดิมก็คลอนแคลน และ ถูก Disrupted หลายอย่างที่เคยดีงามและใช้ได้ดีมานาน… แต่ปัญหาทางเทคนิคหลายแง่มุมที่ Digital Education จะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ร่วมกัน รวมทั้ง Digital Credentials หรือ ประกาศนียบัตรดิจิทัล ซึ่งหนทางข้างหน้ายังไม่มีใครบอกได้จริงว่าจะถึงไหนอย่างไรและเป็นแบบไหน…

ประเด็นก็คือ… การตรวจสอบประวัติทางการศึกษาผ่าน Digital Credentials ควรจะทำได้ง่าย โปร่งใสและปลอดทุจริตถึงขั้นเชื่อถือได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากเงื่อนงำแบบที่ต้องยกประโยชน์ให้เจ้าของประวัติ เหมือนประวัติการศึกษาของนักการเมืองบางประเทศ ที่ยื่นวุฒิการศึกษาแปลกๆ เพื่อขอทำงานแก้ปัญหาสำคัญให้ประเทศชาติ ซึ่งความสุจริตโปร่งใสสำคัญมาก แต่ประวัติการศึกษาของพี่แกดำคล้ำมาแต่ไกลโดยไม่มีใครทำอะไรได้!

Credit Image: https://www.algonquincollege.com

งานตีพิมพ์หัวข้อ A BLOCKCHAIN BASED MICRO-CREDENTIALING SYSTEM จากโครงการ Deakin Professional Practise Credentials Integrated with Blockchain จาก Deakin University ในออสเตรเลีย โดย Unique Poudel ชี้ให้เห็นความสำคัญของการนำ Blockchain Technology เข้ามาบันทึกประวัติทางการศึกษาในลักษณะ Micro-credentials และ Digital Badges เพื่อให้ประวัติการศึกษาของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ถูกบันทึกลงแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสูงแต่ตรวจสอบได้ไม่ยาก จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stake Holders ทั้งนายจ้างและตัวบัณฑิตจาก Deakin University ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างน่าสนใจ

ส่วนงานตีพิมพ์หัวข้อ The Future Of Continuous Learning Digital Badge and Microcredential System Using Blockchain ของ Varshinee Chukowry และคณะ จาก University of Mauritius ในสาธารณรัฐมอริเชียส หรือ หมู่เกาะ Mauritius ซึ่งนักวิจัยได้พัฒนา “ระบบบันทึกกิจกรรมทางการศึกษา” ที่สมควรบันทึกเป็นเครดิตให้ผู้เรียน ซึ่งหมายถึงตั้งแต่คะแนนสอบ และ รางวัล รวมทั้งคะแนนผลงาน ซึ่งถูกมองเป็น Micro-credentials และ Digital Badges โดยระบบ หรือ แพลตฟอร์มถูกพัฒนาเป็น dApp หรือ Decentralized Application ขึ้นรันบน Ethereum Blockchain และยังใช้งานร่วมกับ IPFS หรือ Inter-Planetary File System ซึ่งเป็น Protocol การจัดเก็บไฟล์แบบ Peer-to-Peer สำหรับไฟล์แนบที่จำเป็นแต่บันทึกลง Blockchain ไม่ได้ เพื่อให้การจัดเก็บหลักฐานการได้รับถ้วยรางวัล เหรียญตรา ประกาศนียบัตร และ ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์อื่นๆ รวมทั้งหลักฐานการสอบ การลงทะเบียน และ ข้อมูลหลักสูตร และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บไว้ให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์ไปตลอดชีวิตได้โดยไม่หาย ไม่เปื่อยหรือเลอะเลือนเหมือนการพิมพ์ลงกระดาษ

สิ่งที่น่าสนใจในผลงานของ Varshinee Chukowry และคณะ จาก University of Mauritius ก็คือ… การพัฒนา Front End ด้วย ReactJS และใช้ Open Source ทั้งหมด… ส่วนการทดสอบโมเดลและใช้งานจริงบนเครือข่าย Ethereum Blockchain ซึ่งมีค่า GAS ในการบันทึกธุรกรรมนั้น… ในระยะยาวหากต้องการประหยัดค่า GAS ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ Private Blockchain ได้… ซึ่งในทางเทคนิคน่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้งาน Ethereum Blockchain เพราะต้องลงทุนกับระบบเริ่มต้นหลายตังค์อยู่ และ ยังต้องมีค่าดูแลระบบที่ต้องจ่ายอีกมากเป็นประจำไม่ต่างกัน

รายละเอียดยังมีอีกมากครับ… แต่คงเล่าให้ฟังพอเป็นไอเดียได้ประมาณนี้!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts