Blockchain in Education

Education Blockchain

Blockchain เป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบรายการเดินบัญชีด้วยการกระจายสำเนา หรือ Distributed Ledger ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลต่อกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นโซ่ข้อมูลและกระจายสำเนาไปตามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในระบบ ตามโครงสร้างการออกแบบ 

Blockchain จึงทำหน้าที่ไม่ต่างจากฐานข้อมูล สำหรับเก็บข้อมูลอ้างอิงเหมือนการพิมพ์รายการเดินบัญชีธนาคารลงสมุดเงินฝาก เพื่อใช้อ้างอิงการโยกย้ายเงินเข้าออกบัญชี เพียงแต่การบันทึกข้อมูลบน Blockchain จะทำบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน ต่างจากรายการเดินบัญชีของธนาคารที่บันทึกข้อมูลไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งเดียว แล้วพิมพ์สำเนารายการเดินบัญชีลงสมุดเงินฝากให้เจ้าของบัญชีเท่านั้น… ในกรณีที่รายการเดินบัญชีถูกแก้ไข ณ คอมพิวเตอร์ของธนาคาร ข้อมูลรายการเดินบัญชีในระบบจะถูกแก้ไขทันที แม้ข้อมูลสำเนาในสมุดบัญชีที่เจ้าของถืออยู่จะยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม

แต่การแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วใน Blockchain ทำไม่ได้โดยสิ้นเชิง เพราะข้อมูลทุกชุดที่บันทึกไว้จะมีสำเนามากมายที่ตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่ายอ้างอิงเชื่อมโยงกัน ทำให้แก้ไขก็ไม่ได้หรือแม้แต่ลบทิ้งก็ไม่ได้ด้วย… ทำให้ข้อมูลเก่าที่บันทึกไปแล้วกลายเป็นข้อมูลถาวร และใช้ตรวจสอบอ้างอิงย้อนกลับได้ตลอดเวลา… Blockchain Technology จึงมีความโดดเด่นเรื่องความถูกต้องของข้อมูล จนสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการทำธุรกรรมที่สำคัญได้ทุกประเภท

ในภาคการศึกษา… Blockchain Technology ได้รับความสนใจมาตลอดนับตั้งแต่แนวคิดเรื่อง Distributed Ledger หรือรายการบันทึกธุรกรรมแบบกระจายศูนย์ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จนมีผู้สร้าง Bitcoin ขึ้นพิสูจน์การประยุคใช้แนวคิด ให้เห็นพลังของ Blockchain Technology ที่เชื่อมั่นได้เรื่องความถูกต้องโปร่งใสของข้อมูล… ฝั่งอุตสาหกรรมทางการศึกษา หรือ Education Industry ที่ต้องบันทึกและจัดการทะเบียนการศึกษาของประชากร ซึ่งมีปัญหาซับซ้อนมากมายตั้งแต่เอกสารรับรองต่างๆ ที่ต้องออกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก

ในประเทศไทยเอง… เฉพาะข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเอกสารหลักๆ อย่าง ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ปพ.1… ประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 และ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา หรือ ปพ.3 ซึ่งงานทะเบียนโรงเรียนจะต้องจัดทำทั้งต้นฉบับและสำเนาเก็บไว้ที่โรงเรียนหนึ่งสำเนา มอบให้นักเรียนอีกหนึ่งสำเนาและยังต้องส่งอีกหนึ่งสำเนาให้เขตพื้นที่การศึกษา… แม้รายละเอียดปลีกย่อยของการบันทึกและขึ้นทะเบียนผลการเรียนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก แต่หลักๆ แล้วจะมีการบันทึกและจัดเก็บเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญเอาไว้ในรูปแบบและโครงสร้างประมาณนี้… ซึ่งก็มีปัญหามากมายตั้งแต่สำเนาหายจนถึงหลักฐานปลอมแปลง

ในเบื้องต้นของการพิจารณาใช้ Blockchain ในภาคกิจการทางการศึกษาจึงควรเริ่มต้นที่… งานทะเบียนผลการเรียน อันเป็นรากแก้วของระบบการศึกษาและรับรองคุณวุฒิของทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์สำคัญของมนุษย์ทุกคน ที่ควรถูกบันทึกจัดเก็บไว้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

นอกจากนั้น… หลายแนวคิดที่กำลังหาทางนำใช้ Blockchain Technology กับอุตสาหกรรมการศึกษา ยังมีแนวคิดในการบันทึกจัดเก็บผลงานอื่นๆ ของนักเรียน ให้ได้มากกว่าการบันทึกและจัดเก็บเพียงข้อมูลรับรองผลการเรียนกับวุฒิบัติต่างๆ ที่สำคัญๆ เท่านั้น… ซึ่งทั้งหมดกำลังนำไปสู่การใช้ข้อมูลทุกอย่างในประวัติการเรียน รวมทั้งผลงานนอกระบบการศึกษาอื่นๆ มาใช้จัดทำ Human Resources Performance Scoring เพื่อใช้พิจารณาบรรจุงาน ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลมากกว่าผลการเรียนในสำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น… 

เส้นทางการปฏิรูปการศึกษาสาย Blockchain คงเหลืออีกยาวไกล… แต่ทุกครั้งที่มีคนแตะต้องและมองเห็นเป็นวิสัยทัศน์อยู่เบื้องหน้า อีกไม่ช้าก็คงมีใครสักคนรังสรรค์และปฏิรูปจนวิสัยทัศน์กลายเป็นต้นแบบขึ้นมาได้ และผมเชื่อว่า แม้จะมีผู้บริหารฝั่งดูแลนโยบายการศึกษาบางคนที่มองอะไรไม่เห็นเพราะทรงผมคนนั่งข้างหน้าบังวิสัยทัศน์ไปหมด ยังไงผมก็เชื่อว่าการปฏิรูประดับนี้ น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปริยายในท้ายที่สุด

Education in Blockchain ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Mercedes-Benz E 500

E 500… Mercedes-Benz By Porsche #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Mercedes-Benz 500 E ประกอบตัวถังที่โรงงาน Porsche แต่ส่งกลับไปทำสีที่โรงงาน Daimler ก่อนจะส่งกลับมาประกอบเครื่องยนต์ และ เก็บงานก่อนส่งมอบที่โรงงาน Porsche อีกรอบ… จึงใช้เวลาในการผลิตรถหนึ่งคันนาน 18 วัน และ ส่งมอบได้เพียงวันละ 10 คันเท่านั้นในระยะแรก ก่อนจะทำได้วันละ 20 คันในระยะต่อมา

Cosmetic Trends 2021

Cosmetic Industry Trend 2020 #2

มาดูแนวโน้มหรือเทรนด์เครื่องสําอางค์โลกต่อกันอีกวัน ซึ่งก็ยังโฟกัสข้อมูลจากแหล่งเดิมคือ CB Insights ครับ

Business Idea

แนวทางการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ… ฉบับย่อ #Saturday SME

การทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน “จุดแข็ง” ของธุรกิจและต้องไม่คาดเดาตัวเลขหรือข้อมูลโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง… โดยส่วนตัวเคยเห็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ติดต่อขอปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME ที่เดินบัญชีกับธนาคารอย่างมีวินัยมามาก ซึ่งหลายกรณีธนาคารจะทำแผนธุรกิจ โดยคิดค่าใช้จ่ายเหมาๆ รวมๆ หลายอย่าง และหักเงินจากยอดอนุมัติก็มีบ่อย

You Are So Beautiful ~ Joe Cocker

You Are So Beautiful ~ Joe Cocker #เพลงดังฟังประจำ

ถ้าพูดถึงเพลง Soul ที่ขึ้นต้นช้าๆ เศร้าๆ ก่อนจะไล่จังหวะจาก Blue ไป Gospel เพื่อถ่ายทอดพลังจากความหมายในเนื้อ ส่งผ่านเสียงร้องไปถึงผู้ฟังได้โดดเด่นจนกลายเป็นเพลงอมตะ ตั้งแต่ยุค 70s จนถึงปัจจุบัน… คอเพลงสากลส่วนใหญ่คงเทใจให้ You Are So Beautiful จากเสียงร้องของ Joe Cocker