แผนรีไซเคิลพลาสติก จากศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกในสหราชอาณาจักร

Recycle

ขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิล กำลังเป็นสินค้าส่งออกของหลายๆ ประเทศและเป็นสินค้านำเข้าของอีกหลายประเทศที่มีประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์ได้หลากหลายมุมมอง แต่วันนี้จะข้ามการวิพากษวิจารณ์เรื่องขยะล่องเรือไปก่อน… เพราะผมมีข้อมูลเรื่อง “การพยายามหาทาง”​ เพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิลขยะของหน่วยงานชื่อ British Plastics Federation หรือ BPF จากสหราชอาณาจักรมาเล่าให้ฟัง

12 มกราคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… BPF ได้ออกเอกสารเผยแพร่วิสัยทัศน์เกี่ยวกับขยะพลาสติกในประเทศว่า พวกเขาตั้งเป้าลดการส่งออกขยะพลาสติกเพื่อไปรีไซเคิลต่างประเทศและฝังกลบบนแผ่นดินอังกฤษ โดยจะหันมารีไซเคิลในประเทศให้ได้มากกว่าปัจจุบัน 3.5 เท่า

BPF หรือ British Plastics Federation เป็นองค์กรที่ทำงานด้านพลาสติกมาก่อนใครในโลก ตั้งแต่ปี 1933 ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดหลายปี ซึ่งที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางของพลาสติกโลกทุกมิติ ตั้งแต่สารตั้งต้นที่มีแต่ในห้องปฏิบัติการและใช้โดยนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางการค้าพลาสติกและปิโตรเลียมโพลิเมอร์ หรือ Petroleum Based Polymer อันเป็นรายได้หลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ส่วนหนึ่งของเอกสารที่เผยแพร่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น เอ่ยถึงเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่กำลังลงทุน เพื่อจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิลให้ได้ 300 กิโลตัน หรือ 300,000 ตันภายในปี 2030… ซึ่งแน่นอนว่าแผนงานนี้ได้รับทั้งคำชมและการยกยอปอปั้นกันภายในสหราชอาณาจักรกันมากมาย

ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับข่าวแบบนี้ว่าเป็นข่าวดี แต่มาคิดๆ อีกที… BPF มีข้อมูลของพลาสติกทุกมิติ เพราะสมาชิกและพันธมิตรของ BPF จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับวงการอุตสาหกรรมพลาสติกค่อนข้างละเอียดจาก BPF เสมอ… และข้อมูลส่วนใหญ่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนที่เกี่ยวพันกับพลาสติกทั้งสิ้น นั่นแปลว่า ข้อมูลการเคลื่อนย้ายพลาสติกที่สหราชอาณาจักรส่งออกไปรีไซเคิลต่างประเทศ ก็น่าจะมีมากไม่ธรรมดามานาน… ซึ่งก่อนหน้านั้น การรีไซเคิลพลาสติกยังไม่สามารถ “เพิ่มค่า” ให้พลาสติกได้หลายเท่ายิ่งกว่าใช้เม็ดพลาสติกใหม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งผู้คนยินดีซื้อรองเท้าแตะจากพลาสติกรีไซเคิลคู่ละเป็นพัน หรือยินดีซื้อเสื้อเชิ้ตเส้นใยจากพลาสติกรีไซเคิลตัวละสามสี่พันบาทจนผลิตไม่พอขาย

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… พลาสติกจะไม่หายไปไหน แม้ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจะงดแจกถุงใส่ของมาแล้วเป็นปี หรือว่าเด็กๆ จากทั่วโลกจะร่วมใจกัน Strike เรื่องขยะพลาสติกกันขนาดไหนและอย่างไร…

อย่างไรก็ตาม… BPF หรือแม้แต่นักอุตสาหกรรมที่ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นสินค้ามาขายพวกเรา ก็ไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวให้เราซื้อของใช้พลาสติกสักหน่อย… แม้การห้ามใช้พลาสติกสิ้นเชิงจะเป็นเรื่องเกินเลยไปมากที่จะขอกัน แต่ก็อยากเห็นการใช้สินค้าพลาสติกอย่างคุ้มค่า และเก็บรีไซเคิลให้ได้มากกันที่สุดเมื่อไม่ใช้แล้ว… ช่วยกันครับ!!!

#FridaysForFuture ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Green Environment

คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2563

ประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายส่งเสริมสนับสนุน Green Supply Chain และ Green Value Chain ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการดำเนินกิจการ ที่คู้ค้าหรือตลาดเป้าหมาย ระบุไว้ชัดเจนเป็นแนวนโยบาย

แผนและแนวทางการรับมือกับ PM2.5 ฤดูใหม่ 2020-2021 #FridaysForFuture

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการถอดบทเรียนและทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 12 ข้อ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเชิงรุก

Trevor Milton

How to Parlay An Ocean of Lies Into a Partnership… วิธีชักมหาสมุทรมาตุ๋นหุ้นส่วนให้ย่อยยับไปด้วยกัน

Hindenburg Research ก็ออกรายงานชื่อ Nikola: How to Parlay An Ocean of Lies Into a Partnership With the Largest Auto OEM in America เปิดโปงการตุ๋นนักลงทุนครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 กันยายน ปี 2020… ในรายงานกล่าวหา Trevor Milton ให้ข้อมูลเท็จหลายครั้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทต่อนักลงทุนและสาธารณะ

Smoke ceiling temperature inversion

Photochemical Smog และ Temperature Inversion #FridaysForFuture

การแก้ปัญหา PM2.5 น่าจะมีปลายทางอยู่ที่การจัดการชั้นบรรยากาศ ที่มนุษย์คงต้องเรียนรู้และพัฒนาอะไรอีกมากเพื่อถ่ายเทอากาศจากผิวพื้น ทะลุฝาชีโลกที่อุณหภูมิเป็นตัวแปรสำคัญ… แต่ระหว่างนี้เราคงต้องช่วยกันลดไอระเหยที่มนุษย์นี่แหละ… สร้างขึ้นด้วยกันทุกคนให้เหลือน้อยที่สุด