Building Confidence… การสร้างความมั่นใจ #SelfInsight

ความมั่นใจ หรือ Confidence ของคนที่เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีทักษะ และ มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะบรรลุเป้าหมายอันท้าทายที่กำลังเผชิญหน้า คนๆ นั้นจะสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีเสมอ โดยเฉพาะการจัดการ “อารมณ์กลัว” ด้วยปัจจัยสนับสนุนความมั่นใจในตนเองจนสามารถเปลี่ยนกลัวเป็นกล้า และยังทำให้คนๆ นั้นกลายเป็นคนคิดบวก… กล้าเผชิญหน้ากับเป้าหมายอันท้าทายต่อความล้มเหลวได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสม่ำเสมอ

มีงานวิจัยทางจิตวิทยามากมายได้พูดถึงความมั่นใจในตนเอง หรือ Self-Confidence ที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็ก มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความสำเร็จโดยรวมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังมีความสำคัญต่อแรงจูงใจเชิงบวก ความทะเยอทะยานต่อเป้าหมาย โดยความวิตกกังวลและความเครียดในทุกๆ การตัดสินใจจะมีน้อยมาก

ประเด็นก็คือ… มนุษย์ส่วนใหญ่ หรือ เกือบทั้งหมดไม่ได้เกิดมาพร้อมความมั่นใจในตนเองถึงขั้นมีพอจะใช้ผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าไปในทิศทางบวกมากนัก เว้นแต่จะถูกหล่อหลอม และ เติบโตมากับสภาพแวดล้อม และ การเลี้ยงดูที่เสริมสร้างการตัดสินจากหลักคิดเชิงวิพากษ์ หรือ Critical Thinking อันเป็นวิธีคิดแบบไตร่ตรองด้วยปัจจัยรอบด้านประกอบข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมทั้งการเติบโตมากับประสบการณ์การเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยความพยายาม

ข่าวดีก็คือ… ความมั่นใจในตนเอง หรือ Self-Confidence จะเป็นทักษะทางอารมณ์ประเภทหนึ่งที่สามารถพัฒนา และ สร้างเพิ่มเติมให้ตนเองได้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยทำงานที่ต้องผลักดันความสำเร็จให้ตนเอง และ ทีมทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความมั่นใจจากใครบางคนในทีมเพื่อให้นำทางความสำเร็จที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องผลลัพธ์ และนี่คือ 10 แนวทางในการสร้างความมั่นใจในตนเองให้ได้ผล…

  1. เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพของตน… ซึ่งทุกอาชีพ และ วิชาชีพมักจะมีทักษะ กับ องค์ความรู้ที่มากกว่าที่คนๆ เดียวเคยรู้เสมอ คนที่คิดว่าตนเองยังเก่งไม่พอ และ หาทางให้ตัวเองมั่นใจว่าได้เก่งขึ้นกว่าเดิม มีความสำคัญกับการตัดสินใจยากๆ ในอาชีพการงานเสมอ
  2. เรียนรู้ทักษะใหม่… ถ้าอาชีพการงานเดิมๆ ของตน หรือ แม้แต่ชีวิตการงานที่ทำอยู่ได้หมดความท้าทายไปแล้ว การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้างความท้าทายรอบใหม่ให้ตนเอง 
  3. เปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอก… โดยเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมให้ตัวเองมั่นใจขึ้น
  4. ออกจาก Comfort Zone… ซึ่งสุขสบายเรียบเรื่อยก็จริง แต่กลับถูกล้อมด้วยความกลัวที่ถูกหล่อเลี้ยงให้กลายเป็นกำแพงปิดกั้นโอกาสนอกพื้นที่สุขสบายนั้น
  5. เลียนแบบเพื่อน หรือ บุคคลต้นแบบที่มีความมั่นใจ… ถ้าอยากเป็นแบบใคร ก็เลียนแบบคนนั้นไปเลย
  6. ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง… ซึ่งจำเป็นต้องตั้งทั้งเป้าหมายหลัก และ เป้าหมายรองให้สอดคล้องกับกรอบเวลาทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว
  7. เน้นจุดแข็งของตัวเอง… โดยให้ความสำคัญกับทักษะ ความสามารถ และ ตัวตนที่เป็นจุดเด่นในตัวให้โดดเด่นยิ่งๆ ขึ้น
  8. เรียนรู้จากความผิดพลาด… ความผิดพลาดล้มเหลวบอกหลายอย่างกับคนที่พร้อมจะเรียนรู้ และ พยายามรอบใหม่จากบทเรียนที่ค้นพบปัจจัยความล้มเหลวก่อนหน้า
  9. กำจัดคำพูดเชิงลบและบั่นทอน… โดยเฉพาะคำที่ออกมาจากความคิดของตนที่ทำลายความเชื่อมั่นให้ลดลง และ เพิ่มความกลัวโดยขาดเหตุปัจจัยที่เหมาะสม บิดเบือน และ เป็นเท็จ
  10. รู้จักถาม… โดยเฉพาะการถามหาข้อมูล และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่รอบคอบ รวดเร็ว และ ประเมินผลลัพธ์ได้แม่นยำ

สุดท้าย… สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง หรือ Self-Confidence ก็คือ… ความมั่นใจในตนเองเป็นทักษะทางอารมณ์ หรือ Soft Skills ที่จำเป็นต้องฝึกฝน และ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนนักกีฬาที่จำเป็นต้องซ้อมให้มาก ถึงแม้จะใช้ทักษะที่ฝึกซ้อมมาในการแข่งขันเพียงปีละไม่กี่ครั้ง… ซึ่งต้องซ้อมด้วยแรงจูงใจของตัวเองไม่ต่างกันด้วย

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts