Business Factsheet

Business Mindset… 2021

ถ้าท่านมองการตลาดเป็นแกนกลางธุรกิจ… เป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจ… เป็นหัวใจหรือเป็นลมหายใจก็ตามเถอะ… ทั้งหมดล้วนเปรียบเทียบเพื่ออธิบายความสำคัญของการตลาด ที่กิจกรรมส่วนใหญ่ของธุรกิจล้วนพัฒนาผ่านโมเดลทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย… ลูกค้า สินค้าหรือบริการและผลตอบแทนทางธุรกิจ

การอุบัติทางระบาดวิทยาของ COVID19 สร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจและการตลาดขึ้นใหม่หลายอย่าง ซึ่งผลักพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคทั้งหมด รวมทั้งบริบทของธุรกิจและองค์กรให้เปลี่ยนไปจากเดิม… และปี 2020 ที่ใกล้จะผ่านไตรมาส 3 ในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แล้ว… คงไม่มีอะไรให้ทุกธุรกิจและทุกโมเดลการตลาดจะต้องเครียดมากกว่าช่วงที่ผ่านมา… องค์กรธุรกิจที่ปรับตัวไปต่อได้ ก็ต้องคิดถึงอนาคตที่เป็นไปได้กันยาวหน่อย… ส่วนที่ไปไม่ไหวก็ไม่มีอะไรต้องคิด

ผมรู้จักคบหากับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่เป็น SME หลายท่าน… แม้ทุกคนไม่มีประเด็นถอดใจมาเล่าแบ่งปัน แต่ทุกคนก็ข้ามไปคิดแผนปี 2021 กันแล้วเป็นส่วนใหญ่… การมองหาโมเดลอนาคต กลายเป็นประเด็นถามไถ่หารืออย่างมากในระยะนี้… ระยะที่ผลกระทบการผ่อนปรนต่างๆ จากวิกฤตและ Lock Down กำลังจะปริให้เห็นชัดเจนรอบใหญ่ทั้งพักชำระหนี้ ดอกเบี้ยและภาษีอากร ซึ่งถ้านับยอดขายหดตัว และ Supply Chain ที่สะดุดไปด้วย… KPI ปลายปีนี้คงออกมาไม่สวยเหมือนที่เตรียมใจไว้แล้วแน่นอน

วันนี้ผมรวบรวมเอาความคิดเห็น… ย้ำว่าเป็นความคิดเห็นจากหลายๆ การพูดคุย และแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงพูดคุย ถึงแนวโน้มโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจและการตลาดในปีหน้า… มาบันทึกเอาไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น ยังไม่มีข้อมูลหรือทฤษฎีเข้มๆ หนุนหลังแนวคิดหรอกครับ… เพราะข้อมูลเท่าที่อ้างอิงกันได้ ก็รวบรวมมาจาก “ความคิดเห็น” ซะเป็นส่วนมากทั่วโลก… มาดูกันครับว่า อะไรน่าสนใจบ้าง

  1. ทดลองตลาดให้ตรง Persona… เป็นคำแนะนำเรื่องการนำสินค้าหรือบริการ ตรงเข้าหาลูกค้าเป้าหมายด้วยระยะขจัดที่สุด… เวิร์คไม่เวิร์คคนตอบคือลูกค้าตัวจริงเท่านั้น ส่วนกลยุทธ์การเจาะเข้าหาเป้าด้วยเทคนิคหรือเครื่องมือแบบไหนอย่างไร… คงขึ้นอยู่กับบริบทของสินค้าและบริการเป็นสำคัญ
  2. ใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้นำทาง… ข้อมูลที่ธุรกิจถืออยู่ในปัจจุบันทุกมิติ ควรให้ความสำคัญและนำมาใช้ก่อนเป็นเบื้องต้น และควรระมัดระวังข้อมูลจากงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ขาดความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมทางการตลาดและโมเดลธุรกิจ
  3. กลุ่มเป้าหมายใหม่… สมมุติฐานใหม่ และการกล้าทดลองสิ่งใหม่… อยากได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม ก็ต้องเริ่มหาทางเปลี่ยนแปลง กล้าทดลองเปลี่ยนแปลงและฉลาดที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และยากกว่าเดิมซับซ้อนกว่าเดิม… หรือกล้าทิ้งกลยุทธ์ ผลลัพธ์หรือความสำเร็จเดิมที่หมดอายุแล้ว ใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
  4. ใช้เครื่องมือทางธุรกิจและเครื่องมือทางการตลาดให้เต็มระบบ… การสร้างหรือใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดในยุคที่ลูกค้าและผู้บริโภคมีข้อมูลมากกว่าองค์กรหรือผู้ขายสินค้าในปัจุบันและอนาคต… เหมือนกรณีที่ลูกค้าอยากได้มือถือใหม่ จะค้นข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่ต้องการเปรียบเทียบจนได้ที่ต้องการที่สุดก่อนซื้อ… ถือเป็นกรณีศึกษาให้ทุกธุรกิจ มองโอกาสทางธุรกิจผ่านมุมมองลูกค้าแทนการนำเสนอข้อมูลคัดง้างการตัดสินใจเสร็จสิ้นแล้วโดยลูกค้า
  5. ยั่งยืนและมีความหมาย… คีย์เวิร์ดคำว่ายั่งยืนและมีความหมายสำหรับธุรกิจในปัจุบันหมายถึงไม่เอาเปรียบจนเกินงามในห่วงโซ่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม คำนึงสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงคู่ค้าหรือลูกค้าอย่างใส่ใจ…
  6. ขยับเล็กๆ แต่เคลื่อนไหวตลอด…  แนวคิด Minimum Viable Test หรือการทดลองอะไรเล็กๆ ให้แน่ใจ แล้วค่อยขยายใหญ่เมื่อมั่นใจแบบ Startup ถือว่าเป็นแนวทางการหา New Business Model หรือหนทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนได้เร็วๆ และเปลี่ยนได้เรื่อยๆ จนกว่าจะพบความมั่นใจ ซึ่งแนวคิด MVT จะเรียนรู้จากการทดลองเล็กๆ เรื่อยๆ เพื่อเรียนรู้จากผิดพลาดล้มเหลวผ่านการลงมือทำมาแล้ว… ซึ่งการยอมรับความล้มเหลว เป็นแนวทางใหม่ของการสร้างโมเดลธุรกิจ
  7. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง… ให้ลูกค้าได้ความสุขไปให้มากที่สุด ให้พอใจที่สุด และยินดีปรับเปลี่ยนเพื่อให้ลูกค้าพอใจยิ่งขึ้น ได้ความพึงพอใจมากขึ้น… อย่างมีเหตุผล
  8. โมเดลจริยธรรม โปร่งใส ไม่หมกเม็ดซ่อนคม… ต้องชัดเจนโปร่งใสกับกิจกรรมทางธุรกิจและการตลาด ไม่เลี่ยงระเบียบกฏหมายและกระทำผิดโดยเจตนา หรือโดยประมาท ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการขาดความใส่ใจต่อระเบียบ กฏหมายหรือศีลธรรมทางธุรกิจ… โมเดลธุรกิจการตลาดแบบ “กินเรียบ” จึงต้องทิ้งไว้กับอดีตเพื่อเลี่ยงการจับโป๊ะแตก ที่หมายถึงทุกอย่างพังได้ถึงติดลบชั่วพริบตา… และนำโมเดล “กินแบ่ง” มาขับเคลื่อน
  9. ทีม… คนเก่งงานที่มีคนช่วย ทำงานได้มากกว่าและดีกว่า คนเก่งที่ทำงานตามลำพังชัดเจน… แนวคิดหรือ Mindset ตั้งแต่ลำดับที่ 1–8 จะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้า “ทีม ไม่อยู่ในสถานะฟันเฟืองที่เป็นระบบเดียวกัน… ขับเคลื่อนเป้าหมายเดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดในโอกาสนี้ประมาณ 9 แนวคิดครับ… ติชมได้ที่ Line: @reder เช่นเดิมครับ

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts