Business Model Innovation… เมื่อโมเดลธุรกิจก็ต้องการนวัตกรรม

Value Proposition

Alexander Osterwalder ผู้ถือเป็นบิดาแห่ง Business Model Canvas ที่ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือธุรกิจที่มีการใช้งานและประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง แพร่หลายและมีบทบาทอย่างสูงต่อธุรกิจและการลงทุน

แต่ในการบรรยายของ Alexander Osterwalder ในช่วงหลังๆ มานี้จะมีรายละเอียดลงลึกและพูดถึง Business Model Innovation จนหลายคนรู้แล้วว่า… Life Long Learning มันแปลว่าต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไปชั่วชีวิต!!! เพราะเดี๋ยวก็มีอะไรใหม่ๆ มาให้เรียนรู้เต็มไปหมด

งานเขียนของ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนได้พูดถึง BMI หรือ Business Model Innovation ไว้อย่างน่าสนใจว่า…

การเกิดนวัตกรรมของสินค้า มาจาก 2 สาเหตุหลักคือ
1.  การผลักดันทางเทคโนโลยี หรือ Technology-Push รวมทั้งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น 

2. นวัตกรรมที่เกิดจากแรงดึงดูดของตลาด หรือ Market-Pull เช่นความต้องการใหม่ๆ หรือความต้องการที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร

ประเด็นสำคัญจึงมีอยู่ว่า… ทุกครั้งที่ท่านออกแบบธุรกิจใหม่ หรือ Reform ธุรกิจเดิมบน BMC หรือ Business Model Canvas… ด้วยคำว่าใหม่หรือ New และ Reform… เมื่อท่านใส่นวัตกรรมเข้าไปในโมเดลธุรกิจของท่าน ท่านย่อมจะได้ New and Reform โดยปริยาย

คำถามคือ… นวัตกรรมจะมาอย่างไร?

ตรงนี้เราจะกลับไปเอาหลักการเกิดนวัตกรรม 2 สาเหตุที่อาจารย์กุลบุตรแนะนำไว้มาใช้ครับ… เอาเทคโนโลยีบวกกับความต้องการของลูกค้า

โดยความเห็นส่วนตัวผมมองว่า… เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยาก แต่การรู้ความต้องการของลูกค้าจริงๆ เป็นเรื่องยากกว่ามาก… ยิ่งการรู้ความต้องการของลูกค้าชนิดที่ลูกค้าเองยังไม่รู้ว่าต้องการแบบนี้ เหมือนเมื่อครั้ง Steve Jobs รู้ว่าลูกค้าไม่ได้อยากได้โทรศัพท์แบบมีปุ่ม… จนสุดท้ายคนขายโทรศัพท์แบบมีปุ่มโดน Disrupted ไปหมดโลก

ซึ่งประเด็นความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง มีคำกล่าวที่ลือลั่นโดย Professor Theodore Levitt ที่บอกว่า… People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole… ลูกค้าไม่ได้ต้องการสว่านเจาะรู 1/4 นิ้ว แต่พวกเขาต้องการแค่รูขนาด 1/4 นิ้วต่างหาก

กลับเข้าประเด็น BMI หรือ Business Model Innovation ที่เป้าหมายแท้จริงคือการสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งใหม่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างผู้ถือหุ้นและพนักงาน รวมถึงลูกค้าและบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยหนึ่งมิติ ทางด้านธุรกิจ 

นวัตกรรมทางธุรกิจจำเป็นมาก สำหรับการแข่งขัน และยังส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งนวัตกรรมทางธุรกิจ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงมากมาย มีงานศึกษาจากบริษัท IBM ในปี 2008 โดยทำการสัมภาษณ์ CEOs จำนวนหนึ่งพบว่า 69% ของบริษัทจำกัด ให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างมาก

ไอเดียเรื่องการสร้าง Innovation ให้สินค้าและบริการ ในงานเขียนของอาจารย์กุลบุตรแนะนำว่า… อาจใช้วิธีทำให้สินค้าและบริการ เกิดความแตกต่างอย่างโดดเด่น หรือเพิ่ม Options ต่างๆ ให้กับสินค้าและบริการ

แต่ BMI หรือ Business Model Innovation หรือ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจจะต่างออกไป… Alexander Osterwalder จึงให้ความสำคัญกับประเด็นนี้และอธิบายว่า

Business Model Innovation มีรูปแบบ Innovation หลักๆ 3 แบบคือ

1. Efficiency   คือการเน้นที่การปรับ Business Process หรือ Embrace technology เพื่อเพิ่มประสิทธิผล

2. Sustaining  คือการใช้ Marketing, Technology เพื่อรักษาสมดุลธุรกิจ

3. Growth คือการสร้าง Business model และ Value Proposition ใหม่แทนที่ของเดิม

ความจริงมีงานวิจัยและกรณีศึกษามากมายเกี่ยวกับ BMI แต่หลายประเด็นก็ได้กลายเป็น New Normal ไปอย่างรวดเร็ว อย่างกรณีของแนวคิด Decentralized Management หรือแม้แต่ E-commerce หรือ Social Commerces ก็ตาม… ซึ่งในทัศนของผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระพี้มากกว่าแก่น

โดยส่วนตัวผมเห็นว่า… เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเจอ Value Proposition ใหม่ใน BMC… ท่านได้เจอ BMI ในโมเดลนั้นแล้ว… และเมื่อไหร่ท่านค้นพบ Sustaining Model ใน BMC… ท่านได้เจอ BMI ในโมเดลนั้นแล้ว… และเมื่อไหร่ที่ท่านเจอ Efficiency Process Model ใหม่ใน BMC… ท่านเจอ BMI ในโมเดลนั้นแล้วเช่นกัน

ความจริงรายละเอียดเรื่อง BMI ยังมีอีกมากที่ผมมองว่า… มีพัฒนาการเพิ่มเติมจากแนวคิดการประยุกต์ใช้งานอันหลากหลายที่รูปแบบและชื่อเรียกอาจจะแตกต่างออกไป… ถ้าท่านเพิ่งรู้จักหรือเริ่มศึกษาใหม่ก็ไม่ต้องงงหรอกครับ… Concept และ Mindset เรื่อง BMI ยังจะแตกหน่อต่อกอไปอีกมาก

Welcome to Lifelong Learning!

New Way Business Model Innovation

อ้างอิง

Martechthai.com
TCJA Press 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

play it village

Natural Learning… การเรียนรู้โดยธรรมชาติ

ปรัชญาการสอนแบบวอลดอร์ฟ จึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ธรรมชาติของเด็ก หรือ Natural Childhood และ ภาวะกึ่งฝัน หรือ Dreamy Stated ที่มีอยู่ในวัยเด็ก และให้การศึกษาจะทำหน้าที่ปลุกให้เด็กค่อยๆ ตื่นขึ้นมาในโลก หาวิธีเชื่อมโยงเด็กสู่โลกที่เขาได้ลงมาเกิด ครูยังต้องใส่ใจในการเตรียมสิ่งแวดล้อม สถานที่ อาคาร ห้องเรียน บริเวณสวน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และของเล่นที่เด็กเล่น ให้เด็กสามารถเชื่อมโยงที่มาที่ไปในธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังธรรมชาติของโลกคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

Optimism Bias

Optimism Bias… โลกสวยด้วยมโน #SelfInsight

มนุษย์ไม่ได้ป้อนข้อมูลล่าสุดอย่างตรงไปตรงมาให้สมองเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี “อารมณ์ กับ ความรู้สึก และ ความเชื่อ กับ ประสบการณ์เดิม” อันหลากหลายปนอยู่กับทุกๆ อิริยาบทเสมอ เราจึงใช้อารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อและประสบการณ์เดิมนี่เองมาปรับแต่ง หรือ ปรุงแต่งข้อมูลต้น หรือ Input ใส่สมองให้ต่างไปจากข้อเท็จจริง… ข้อมูลต้นที่ถูกปรุงแต่งก่อนการตัดสินใจจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ “ผลการตัดสินใจ” คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน… หรือที่แย่กว่านั้นก็คือ เราอาจจะไม่รู้อะไรจริงอะไรลวง จนกว่าจะตรวจสอบทบทวนอย่างดี เหมือนกรณี Adelson’s Checker-Shadow Illusion ก็ได้

Video Marketing

Video Marketing… ไม่ใช่กลยุทธ์ธรรมดาอีกต่อไป

วิดีโอและภาพยนต์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังมาช้านาน นับตั้งแต่โลกมีเครื่องฉายภาพยนต์และการแพร่ภาพออกอากาศเป็นสัญญาณโทรทัศน์… แต่กว่าโลกจะมาถึงยุคมือถือเครื่องเดียวถ่ายทำหนังได้จบเป็นเรื่องๆ อย่างในปัจจุบัน การถ่ายทำคลิปยาวหนึ่งนาทีเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมาก… การใช้คลิปวิดีโอในกลยุทธ์ทางการตลาดจึงทำได้แต่ธุรกิจใหญ่ๆ และไม่เคยอยู่ในเงื่อนไขความคิดที่ธุรกิจรายเล็กรายน้อยหรือ SMEs ทั่วๆ ไปจะต้องคิดเอามาใช้ให้สิ้นเปลืองทรัพยากร… แต่วันนี้… วิดีโอกลายเป็นกลยุทธ์หลักของทุกธุรกิจที่สำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กรายย่อยรายจิ๋ว ที่ต้องการเพิ่มความสนใจจากลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายใน Funnel Model ที่ออกแบบไว้

question mark

Socratic Questions…

Socrates หรือ โสเครตีสผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปราชญ์ตะวันตก ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีบันทึก ตำราหรืองานเขียนของตนเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียว พร้อมๆ กันนั้น Socrates ยังได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ผู้ไม่รู้อะไรเลย จากพฤติกรรมการสอนและการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการเสาะแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านเทคนิคการถามคำถามมากมาย