Business Resilience

Business Resilience… ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ #SaturdayStrategy

การระบาดใหญ่ในวิกฤตโควิดจนนำมาซึ่ง “การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกับแทบทุกอย่าง” โดยมีความเป็นอยู่แบบที่คุ้นชินถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ความคุ้นชินใหม่ หรือ ความปกติใหม่ หรือ New Normal และทั้งหมดได้สร้างคำถามขึ้นจากหลายๆ คนว่าจะยังมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่?… ทั้งๆ ที่ควรจะถามว่าวิกฤตแบบเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่? 

ประเด็นก็คือ… วิกฤตโควิดนำมาซึ่งความปั่นปวนซึ่งกระทบการทำมาหากิน การงาน และ  รายได้ของคนจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก และ ทั้งหมดถือเป็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้คนที่มีต่ออาชีพ และ ช่องทางรายได้ โดยคนทำงานรับเงินเดือน และ คนทำธุรกิจการค้าน้อยใหญ่… ต่างก็ได้รับผลกระทบถึงช่องทางทำมาหากิน รวมทั้งอาชีพการงานอันเป็นแหล่งรายได้ของแต่ละคน

เมื่อรายได้ของคนส่วนใหญ่ถูกกระทบกระเทือน หรือ แม้แต่ถูกกระทบกระเทือนเพียงในระดับความเชื่อมั่น… รายจ่ายและวิธีจ่ายเงินของคนส่วนใหญ่เหล่านี้ก็จะไม่เหมือนเดิมเช่นกัน… นั่นแปลว่า ถ้าลูกค้าของธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่ถูกกระทบกระเทือนจากวิกฤต พร้อมความเชื่อมั่นในการบริโภคแบบเดิมก็ถูกกระทบกระเทือนด้วยแล้ว… พฤติกรรมการบริโภคของคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างแน่

สำหรับคนทำธุรกิจ… ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และ ลูกค้าไม่ได้น่ากังวลอะไรถ้าเดาถูก หรือ ประเมินถูกว่าจะเปลี่ยนอย่างไร หรือ เปลี่ยนไปเป็นอะไร และ ใช้จ่ายยังไงหลังเปลี่ยนแปลง… แต่ก็ยากที่จะมีคนทำธุรกิจเชื่อมั่นว่าตนเอง “เดาทาง หรือ ประเมินการตัดสินใจครั้งใหม่ของลูกค้า” ได้ถูกต้องแม่นยำเสมอ!

การวิ่งไล่ล่าความเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจ… ซึ่งชัดเจนว่าศูนย์กลางความเปลี่ยนแปลงก็คือ “ลูกค้า” ที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตนเช่นกัน… จึงเป็นเรื่องสูญเปล่าที่จะมาเดาทางลูกค้าแบบตามหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งหลายอย่างจะง่ายกว่ามากถ้าสามารถปรับเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อให้ธุรกิจยืดหยุ่นสำหรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต!

คำแนะนำจาก Dipak Sundaram และ Heather Barrett จากกลุ่มงานที่ปรึกษาทางธุรกิจของสำนักวิจัย Gallup แนะนำว่า… กลยุทธ์สำคัญในการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระดับยืดหยุ่นอยู่ที่ “ผู้นำองค์กรธุรกิจ” ซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถ “เชื่อมช่องว่างความเชื่อมั่น และ สร้างความยืดหยุ่นได้จริง” ทั้งความเชื่อมั่นที่จะเกิดในองค์กรภายใต้การนำ และ ความเชื่อมั่นที่ลูกค้าจะยังคงเชื่อถือต่อธุรกิจ ให้อยู่ในระดับที่ยังคงอยากค้าขายใช้บริการกันอยู่

กลยุทธ์ที่ Dipak Sundaram และ Heather Barrett แนะนำไว้มีเพียง 4 ประเด็นที่แต่ละธุรกิจต้องไปใส่รายละเอียดขับเคลื่อนเฉพาะเอาเองประกอบด้วย…

  1. Reimagine Your Customer Experience หรือ ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้า
  2. Reshape Your Workplace Culture To Ensure It Is An Ally To Disruption หรือ ปรับโครงสร้างวัฒนธรรมในสถานประกอบการ หรือ ที่ทำงานให้เป็นมิตรต่อกระแสดิสรัปชั่น
  3. Refresh Your Leadership Development Plan And Reinforce Leadership’s Core Values หรือ ทำทุกทางให้คุณค่าหลักของความเป็นผู้นำเท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้วยแผนพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการนำที่ทันสมัย
  4. Continuously Reignite Your Workforce หรือ ปลุกพลังให้พนักงานและลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

ประมาณนี้ก่อน… Merry Christmas 2021 ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts