กัญชง กัญชา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีส่วนผสมกัญชงกัญชา… แนวทางและความรู้เบื้องต้นสำหรับ FoodTechSMEs #RederSMEs

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีการนำกัญชามาประกอบอาหาร และ การนำมาแปรรูปว่า… ในกฎของ อย. นั้น จะรับผิดชอบทั้งในส่วนต้นทางคือ ผลิตและปลูก… กับปลายทางคือ ตัวผลิตภัณฑ์ 

สำหรับอาหารที่ใช้ในครัวเรือนก็ใช้ได้เลย ไม่ว่าจะใช้เป็นยา เป็นอาหาร เป็นเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร… สามารถมาขอในส่วนของ อย. เพื่อให้มีเลข อย. รับรองได้ หากเป็นอาหารแปรรูป… ก็จะมีเกณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเรื่องอาหารก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร

ด้าน เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ก็เคยให้ข้อมูลไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาว่า… คณะกรรมการอาหารและยาเตรียมประชุมหารือ ประเด็นปลดล็อกการอนุญาตใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงในอาหารแปรรูป และการให้ใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันกัญชงในอาหาร

โดยคณะกรรมการอาหารและยาจะออก (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข… คุณอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อลงนามในประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์จาก อย. ได้… ส่วนประชาชนผู้ประกอบการ ที่จะนำส่วนของพืชกัญชาไปประกอบอาหาร ไม่ต้องขออนุญาต แต่วัตถุดิบกัญชาต้องมาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 49 ง ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564… ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง

น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่งแปลว่า… ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชงสามารถยื่นขอ อย. ได้แล้ว ในขณะที่ของกัญชานั้นจะใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) เดียวกันนี้ เพราะกัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติดและยังผิดกฏหมายหากครอบครองช่อดอกและเมล็ด… แต่สามารถใช้ในสูตรอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ได้โดยอ้างอิงค่า Cannabidiol หรือ CBD และค่า Tetrahydrocannabinol หรือ THC ที่สกัดจากกัญชา… อ้างอิง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ประกาศบนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นอกจากนั้นยังมีกฏหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกหลายฉบับ… ท่านที่จริงจังกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชา สามารถศึกษาระเบียบและกฏหมายได้ที่เวบไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ที่นี่ครับ

ปรึกษาโมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมกัญชงกัญชา ขอทางไลน์ส่วนตัวที่ ID: dr.thum ครับผม

References

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts