ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีส่วนผสมกัญชงกัญชา… แนวทางและความรู้เบื้องต้นสำหรับ FoodTechSMEs #RederSMEs

กัญชง กัญชา

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีการนำกัญชามาประกอบอาหาร และ การนำมาแปรรูปว่า… ในกฎของ อย. นั้น จะรับผิดชอบทั้งในส่วนต้นทางคือ ผลิตและปลูก… กับปลายทางคือ ตัวผลิตภัณฑ์ 

สำหรับอาหารที่ใช้ในครัวเรือนก็ใช้ได้เลย ไม่ว่าจะใช้เป็นยา เป็นอาหาร เป็นเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร… สามารถมาขอในส่วนของ อย. เพื่อให้มีเลข อย. รับรองได้ หากเป็นอาหารแปรรูป… ก็จะมีเกณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเรื่องอาหารก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร

ด้าน เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ก็เคยให้ข้อมูลไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาว่า… คณะกรรมการอาหารและยาเตรียมประชุมหารือ ประเด็นปลดล็อกการอนุญาตใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงในอาหารแปรรูป และการให้ใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันกัญชงในอาหาร

โดยคณะกรรมการอาหารและยาจะออก (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข… คุณอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อลงนามในประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์จาก อย. ได้… ส่วนประชาชนผู้ประกอบการ ที่จะนำส่วนของพืชกัญชาไปประกอบอาหาร ไม่ต้องขออนุญาต แต่วัตถุดิบกัญชาต้องมาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 49 ง ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564… ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง

น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่งแปลว่า… ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชงสามารถยื่นขอ อย. ได้แล้ว ในขณะที่ของกัญชานั้นจะใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) เดียวกันนี้ เพราะกัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติดและยังผิดกฏหมายหากครอบครองช่อดอกและเมล็ด… แต่สามารถใช้ในสูตรอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ได้โดยอ้างอิงค่า Cannabidiol หรือ CBD และค่า Tetrahydrocannabinol หรือ THC ที่สกัดจากกัญชา… อ้างอิง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ประกาศบนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นอกจากนั้นยังมีกฏหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกหลายฉบับ… ท่านที่จริงจังกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชา สามารถศึกษาระเบียบและกฏหมายได้ที่เวบไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ที่นี่ครับ

ปรึกษาโมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมกัญชงกัญชา ขอทางไลน์ส่วนตัวที่ ID: dr.thum ครับผม

References

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Open Book

Assessment Method Designed สำหรับ Open Book Examination

มีบุคลากรทางการศึกษาน้อยมากที่มีประสบการณ์กับ Open Book Exam ถึงระดับ “ออกแบบข้อสอบเป็นจริงๆ” ซึ่งนิยามของการ “ออกข้อสอบเป็น” คลอบคลุมตั้งแต่กำหนดกรอบและวัตถุประสงค์การสอบ ตั้งเกณฑ์การประเมินไปจนถึงเงื่อนไขก่อนทดสอบ ระหว่างทดสอบและหลังสอบ…

Leader Command

Influential Leaders’ Skill… ทักษะผู้นำทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้อื่น

การนำเพื่อสร้างสรรค์โอกาส ซึ่งอยู่เหนือความจำเป็นพื้นฐานแบบ “ได้ก็ดี ไม่มีก็ไม่ตาย” นั้น… การนำของผู้นำส่วนใหญ่จะถูกท้าทายจากความคิดและทัศนคติแตกต่าง ที่สมาชิกคนอื่นๆ ในสถาบันหรือองค์กรมีทางเลือกอื่นให้คิดและเชื่อต่างออกไปจากแนวทางของผู้นำ

butterfly

Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง

การออกแบบการเรียนรู้ผ่าน VESPA Model… ตำราหรือความรู้ที่อยู่ในรูปของสื่อ จะไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนที่ต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ ไกลกว่าการได้เรียนเพื่อรู้และเข้าใจ แต่ผลลัพธ์ขั้นประยุกต์หรือขั้นบูรณาการ ไปจนถึงขั้นเติมจินตนาการ ถือว่าเกินขอบเขตของผู้สอน ที่จะเอื้อมมือเข้าไปส่งมอบปรับแต่งความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้… เว้นแต่ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวข้ามความรู้ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเอง ให้สามารถรวบรวมความรู้หลายๆ อย่างมาประกอบกันเป็นผลลัพธ์ใหม่…

Gen Z Woman

Womannish Language… ความลับ 8 ประการของผู้หญิง 

ช่วงนี้ผมมีการบ้านเรื่อง Insight สาววัยทำงานให้ต้องค้นคว้า อันเนื่องมาจากสาวๆ เหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสูง และมีอิมแพ็คในการแชร์ข่าวสารของแบรนด์จากการติดโซเชียลมีเดีย แต่สาวๆ เหล่านี้มีพฤติกรรมที่ยากจะเข้าใจหลายประการ