cannabis food

งานสัมมนาออนไลน์ รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค #RederSMEs

กระแสกัญชงและกัญชาในอาหารมาแรงมากครับพี่น้อง SMEs… แต่การจะออกแบบสินค้ามีกัญชงและกัญชาอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าครับ… ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank จึงจับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรีในหัวข้อ “รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา  ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค”

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่ต้องการนำพืชกัญชาไปใช้เป็นส่วนผสม ได้มีความรู้ในวิธีการใช้งาน กฎระเบียบ และกระบวนการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐาน โดยวิทยากร ภก.วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองอาหาร อย. 

โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ข่าวว่ารับจำนวนจำกัด สนใจลงทะเบียนคลิก https://qrgo.page.link/Jyz15  หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ คุณพรรณธิพา โทร. 02-265-4598 / คุณกฤษณี โทร. 02-265-4064 หรือ  Call Center 1357 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts