คาร์บอนเครดิตคืออะไร?

ไหนๆ ก็ลากยาวประเด็นสิ่งแวดล้อมมาถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายนเข้านี่แล้ว… สัปดาห์นี้ขออีกวันกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและปัญหาภูมิอากาศโลกน๊ะครับ… ถ้าเป็นไปตามตัวเลขการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม #Fridaysforfuture และ #Climatestrike ที่มีเวบไซด์ https://fridaysforfuture.org เป็นศูนย์กลางภายใต้การนำของสาวน้อย Greta Thunberg จากสวีเดนในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดึงเด็กๆ จากห้องเรียนทั่วโลก ออกมาร่วมกันเรียกร้องหาอนาคต น่าจะมีเด็กๆ จาก 170 กว่าประเทศที่ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มและเข้าร่วมการเคลื่อนไหว

ส่วน Line OA @properea ได้ข้อความจากเพื่อนสนิทท่านหนึ่ง ให้ช่วยทำข้อมูลเรื่องคาร์บอนเครดิตลงไว้ให้หน่อย… ผมตอบไปว่าใจตรงกัน 

ผมใช้ข้อมูลอ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นหลักก็แล้วกันน๊ะครับ เผื่อท่านที่ต้องการค้นคว้าต่อด้วยตัวเองจะได้เริ่มจากเงื่อนที่ใกล้ๆ ตัวเข้ามาหน่อย

คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด CDM (Clean Development Mechanism) ซึ่งจะมีผู้ประเมินและออกใบรับรอง หรือ CERs ที่ระบุเครดิตในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง CERs ที่ว่านี้สามารถนำไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตด้วย

ย้อนกลับไปช่วง ธันวาคม 2540  หลังมีการเจรจาอันยาวนานและวุ่นวายสับสนเรื่องโลกร้อนและภาวะเรือนกระจกมาตั้งแต่ปี 2533… ก็ถึงคราวบรรลุข้อตกลงที่จับต้องได้ภายใต้ข้อตกลงนานาชาติชื่อ Kyoto Protocol หรือพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นเหมือนสนธิสัญญาเพิ่มเติมใน “กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แห่งองค์การสหประชาชาติและให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548

สาระสำคัญของพิธีสารโตเกียวมุ่งไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศพัฒนาแล้วให้เหลือไม่เกิน 5%… ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่ว่า ทั้งหมดเป็นก๊าซถูกแปลง (Transfer) ให้อยู่บนพื้นฐานของคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดตั้งแต่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซโพเพน ฯลฯ

ตรงนี้เองที่เป็นที่มาของคำว่า “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งวิธีการก็จะได้ตัวเลขมาจากการประเมินกิจกรรมทางการเกษตรและปศุสัตว์ การจัดการน้ำเสีย ขยะ และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ฯลฯ

หลักการง่ายๆ ก็คือ ประเทศไหนหรืออุตสาหกรรมไหน หรือภาคส่วนไหนที่ลดกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้ ก็ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่า 5%… แปลง่ายๆ ชัดๆ ได้ว่า ใครอยากได้โควต้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่ม ก็ไปซื้อจากคนที่เขามีโควต้าเหลือนั่นแหละครับ

หลักการฟังดูง่ายๆ แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องยากมากที่จัดการ จนถึงวันนี้มีหลายประเทศเข้าร่วมภาคีเรื่องคาร์บอนเครดิตและภาวะโลกร้อน แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม ในขณะที่หลายประเทศแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่เข้าร่วมหรือมีท่าทีจะเข้าร่วมจนปัจจุบัน

การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะมีตลาดกลางอยู่หลายแห่งทั่วโลก มีการออกหนังสือรับรอง หรือ Carbon Credit Certificate หรือ Certified Emission Reductions (CERs) เป็นเอกสารสำคัญในการอ้างอิงการซื้อขาย

ไทยเราเองมีหน่วยงานชื่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีสำนักงานอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้โดยตรงครับ… ข้อมูลมากกว่านี้ผมไม่กล้าลงลึกรายละเอียดเพราะยังศึกษาเรียนรู้ไม่มากพอ ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ควรจะแบ่งปันข้อมูลในระดับคนที่มีประสบการณ์มากกว่า… และผมยังไม่ทราบชื่อคนไทยคนนั้นเลย ณ เวลานี้

แต่ไม่ว่ายังไง… นับจากนี้ไป เรื่องโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกและสิ่งแวดล้อมอีกหลายแง่มุม น่าจะชัดเจนขึ้นอีกเยอะ… #FridaysForFuture

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Decision Making Concept

หลุมพรางการตัดสินใจของผู้นำ และ Hippo กับ DDD

ความเห็นของคนหัวโต๊ะเงินเดือนสูงคนนั้น มีอิทธิพลกับ “ความคิดเห็นของทุกคน” ในโต๊ะประชุมเสมอ… หลายความเห็นที่คนหัวโต๊ะรู้สึกว่าตัวเองโคตรรู้ดีจน “ฟังน้อยและตัดสินความเห็น” ของคนอื่นๆ… คนหัวโต๊ะแบบนี้มักจะถูกเรียกว่า Highest-Paid Person’s Opinion หรือ ความเห็นจากคนเงินเดือนสูงสุด หรือ Hippo นั่นเอง

Digital Transformation

SMACIT และ Digital Strategy… ชั้นเชิงและเครื่องมือทางดิจิทัล สำหรับธุรกิจ #SaturdayStrategy

การจะทำ Digital Transformation ควรเริ่มต้นที่การทำแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning โดยวางทุกบริบทของกลยุทธ์ ให้ประสานกับ SMACIT Technology โดยการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญอยู่สองด้านคือ การเข้าถึงลูกค้า หรือ Customer Engagement… และ พัฒนาหรือเลือกสรร Digitized Solutions เพื่อให้โมเดลการเข้าถึงลูกค้า… ไม่เหลือช่องว่างให้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะในการกำหนดกลยุทธ์ประสานกับ SMACIT Technology… ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ร่างขึ้นในแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์จะถูกเรียกว่า Digital Strategic Planning หรือ Digital Strategy นั่นเอง

คาร์บอนเครดิตคืออะไร?

ไหนๆ ก็ลากยาวประเด็นสิ่งแวดล้อมมาถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายนเข้านี่แล้ว… สัปดาห์นี้ขออีกวันกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและปัญหาภูมิอากาศโลกน๊ะครับ… ถ้าเป็นไปตามตัวเลขการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม #Fridaysforfuture และ #Climatestrike ที่มีเวบไซด์ https://fridaysforfuture.org เป็นศูนย์กลางภายใต้การนำของสาวน้อย Greta Thunberg จากสวีเดนในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดึงเด็กๆ จากห้องเรียนทั่วโลก ออกมาร่วมกันเรียกร้องหาอนาคต น่าจะมีเด็กๆ จาก 170 กว่าประเทศที่ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มและเข้าร่วมการเคลื่อนไหว ส่วน Line OA @properea

Upskill

Saphan Digital… Upskills ให้ SMEs ยุคดิจิตอล

กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการสะพานดิจิตอล หรือ Saphan Digital ขึ้นเงียบๆ เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา… แต่พันธมิตรการจัดงานระดับแม่งานอย่าง ScoutOut ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร ก็สามารถผลักดันกระแสจนกลายเป็นที่จับตาอย่างยิ่ง กับแนวทางพัฒนา SMEs ด้วยองค์ความรู้ หรือ Knowledge โดยมี Google Thailand เป็นแกนเทคโนโลยีสำคัญในโครงการนี้