CEO Dashboards #ExtremeLeadership

Data Flow

ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและการจัดการในยุคที่ “ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอน” กับทุกรายละเอียดที่เกี่ยวพันกับความสำเร็จล้มเหลวในยุคดิจิทัล โดยธุรกิจยังต้องจัดการด้วยการกำหนดเป้าหมายทิศทาง และ ระบุการใช้ทรัพยากรเพื่อผลักดันความสำเร็จ โดยมีผู้นำสูงสุดของคณะผู้บริหาร หรือ Chief Executive Officer หรือ CEO เป็นกลไกการตัดสินใจที่สำคัญ และ สัมพันธ์โดยตรงกับเป้าหมายหลักขององค์กร

ประเด็นก็คือ โดยฐานะและตำแหน่ง CEO จะมีหน้าที่รับผิดชอบในผู้ดูแลทุกแง่มุมขององค์กรธุรกิจในความรับผิดชอบ ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงกลยุทธ์ทางการเงินและการตลาด ซึ่งไม่ว่าองค์กรธุรกิจที่ดูแลอยู่จะคนเก่งและหัวกะทิมากมายให้ใช้สอยและช่วยเหลือ แต่สุดท้ายท้ายสุดจริงๆ ก็ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้นำสูงสุดในคณะทำงานอย่าง CEO อยู่ดี

CEO ในยุคดิจิทัลผู้ต้องไวต่อข้อมูลข่าวสารในยุค Realtime ซึ่งการรอประชุมชี้แจงและอ่านแฟ้มเป็นตั้งๆ เหมือนในอดีตเพื่อขบคิดและสั่งการ ได้กลายเป็นกับดักความล่าช้าถึงขั้นอาจจะ “ดัก ได้แค่ ดาน” จนติดอยู่กับอดีตไกลกว่าเป้าหมายส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในอนาคตที่แวดล้อมด้วยบริบทแบบดิจิทัล

CEO ในยุคดิจิทัลจึงจำเป็นต้องมี “ข้อมูลสำคัญ และ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเป็นประจำ” แบบ Realtime กว่ายุคเลขาเล่าข่าว หรือ ยุคตัดข่าวหนังสือพิมพ์สอดแฟ้มติดมาร์คเกอร์… ซึ่งมีช่องว่างให้เกิดการรอเพื่อให้ถึงเวลาเฉพาะสำหรับการเห็นข้อมูล… CEO จึงต้องการข้อมูล Realtime อยู่ใกล้ตัว หรือ อยู่กับตัวตลอดเวลา ซึ่งการขบคิดและสั่งการจะตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด โดยเครื่องมือทางข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะ CEO จะใช้ชื่อเรียกเดียวกันหมดว่า Executive Dashboard หรือ CEO Dashboard

ในทางเทคนิค… CEO Dashboard เป็นเครื่องมือทางข้อมูลแบบรายงานสถานะของข้อมูลสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ Monitor เพื่อติดตามสภาพของสถานการณ์ที่สะท้อนเป็นข้อมูลเหล่านั้นออกมา ซึ่งทั้งหมดจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อรายงานแบบ “แจ้งให้ทราบ”

การมี Realtime Dashboard เอาไว้ประกอบการขบคิดและสั่งการ จึงรับประกันการถูกปิดหูปิดตา และ ข้อมูลบิดเบือน อันเป็นจุดอ่อนสำคัญของนักบริหารและผู้นำองค์กรมากมายในอดีต ที่มักจะเห็นความลังเลและการขาดความเชื่อมั่นต่อคนรอบข้าง จนผู้นำบางส่วนมีพฤติกรรมน่ารังเกียจจนกลายเป็นเรื่องนินทาลับหลังมากมาย

คำถามคือ… ถ้าอยากใช้ Dashboard เป็นเครื่องมือรับประกันข้อมูลบิดเบือน หรือ ข้อมูลมือสองจากลูกน้องหรือทีมงานต้องทำอย่างไร… หลักๆ ที่ต้องทำและจำเป็นต้องมีก่อนก็คือ Data Flow หรือ กระแสข้อมูลในองค์กรที่จำเป็นต้องหมุนเวียนสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด… ที่เหลือก็หาโปรแกรมเมอร์ หรือ บริษัททำซอฟท์แวร์มาแปลงข้อมูลให้เป็นรายงานแบบที่ท่านต้องการและเข้าใจง่าย… เท่านั้นเอง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Rearrange

Learning Contracts… พันธสัญญาเพื่อการเรียนรู้

Learning Contracts หรือ พันธการเรียนรู้ หรือ สัญญาการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวางแผนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ โดยทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูพี่เลี้ยง ครูอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้อง… กำหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล… ระบุทรัพยากร… เลือกกลยุทธ์และประเมินความสำเร็จ ผ่านตัวชี้วัดว่าผู้เรียนจะพัฒนา “ความรู้สึกเป็นเจ้าของแผน” แค่ไหนอย่างไร

Lightning

Hydroxyl Radical… อนุมูลอิสระในชั้นบรรยากาศผู้กลืนกินก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ในชั้นบรรยากาศเพื่อก่อ Hydroxyl Radical หรือ OH ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระในชั้นบรรยากาศ คือแนวทางการสร้างปฏิกิริยา Oxidation ในชั้นบรรยากาศระดับล่าง ที่สามารถสลายก๊าซเรือนกระจกได้… ซึ่งกำลังกลายเป็นความหวังและแนวทางในการสร้างสมดุลย์เคมีในชั้นบรรยากาศอย่างสำคัญ…

Strategy

Competitors Monitoring… ส่องคู่แข่งเอาไว้ #SaturdaysStrategy

เมื่อธุรกิจสนใจคู่แข่งอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงชุดความคิด หรือ Mindset ของธุรกิจได้เข้าสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ไปครึ่งทางแล้ว… ที่เหลือจากนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่อง “ข้อมูลของคู่แข่ง” ที่ธุรกิจต้องการ “เชื่อมั่นขึ้นไปอีก” ทั้งเป้าหมาย ทิศทาง และ รายละเอียด

Lifelong Learning

5 แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อความรู้เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน… การเรียนรู้ก็ควรเกิดขึ้นใหม่ให้ทันกัน… ซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ และหลากหลายต้องการ Mindset หรือหลักคิดสองอย่างเพื่อสร้างพฤติกรรมให้ตอบรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำสิ่งที่รู้มาใหม่ไปต่อยอดใช้ประโยชน์