Change Habits, Transform Life… เปลี่ยนนิสัยแปลงชีวิต #SelfInsight

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนมีผลกับพฤติกรรม และ ตัวตนของเราอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก… โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่ของใช้ประจำ ของกินประจำ สถานที่ๆ ไปเป็นประจำ และ คนที่ได้เจอและคุยด้วยเป็นประจำ… ซึ่งถ้าทั้งหมดนั้นหมายถึงกิจวัตร หรือ Routine ของคนๆ นั้นด้วยแล้ว ก็ยากที่ใครสักคนจะเปลี่ยนแปลง หรือ หลีกเลี่ยงอะไรที่ต้องเจอะเจอ และ ปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่เป็นประจำทั้งหมดเหล่านั้น ถึงแม้คนๆ นั้นจะรู้อยู่ว่ากิจวัตรทั้งหมดได้กดดันความสุข และ ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของตนจนยากจะเลี่ยงหลีก และ เปลี่ยนแปลง… ถึงแม้หลายคนจะอยากหันหลังให้ Routine ที่เบื่อหน่าย และ ทำร้ายอารมณ์ความคิดความรู้สึก แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ ในขณะที่หลายคนอาจยุ่งยากถึงขั้นต้องอดทนอดกลั้น หรือ เลวร้ายถึงขั้นกล้ำกลืนโดยไร้ชีวิตชีวาก็มีมาก… 

การคิดจะ “เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่าเดิม” สำหรับคนส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงความคิดเชิงสมมุติหลังเงื่อนไข “ถ้า…..” ซึ่งข้อความหลังคำว่าถ้าของหลายคนยังระบุไว้แบบเพ้อฝันที่เป็นจริงได้ยาก… การคิดถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคำว่าถ้าสำหรับหลายๆ คนจึงเป็นมุมพักผ่อนเล็กๆ ของความสิ้นหวังเพื่อคั่นเวลาที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับ Routine ที่น่าเบื่อหน่ายของตน

ในหนังสือ Stress-Free Productivity ของ Dr. Alice Boyes ได้พูดถึง Self-Science หรือ ข้าพเจ้าวิทยา ซึ่งเธอได้เสนอเครื่องมือ และ แนวทางในการวิเคราะห์โปรไฟล์ของตัวเองเพื่อพัฒนาผลิตภาพส่วนตนให้แตกต่างออกไปจากเดิม… ซึ่งศักยภาพในการ “เพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity” ของตนนี่เองที่จะผลักดันตัวเองให้ออกจาก Routine ที่เบื่อหน่าย หรือ Routine นรก ที่กดดันความสุข และ ความพึงพอใจให้เหลือน้อยจนเจอะเจอแต่ความเครียดอันอับจน

สิ่งที่นักจิตวิทยาคลีนิกอย่าง Dr. Alice Boyes ต้องการจะบอกคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็คือ เปลี่ยนตัวเองให้มี Productivity ยิ่งกว่าเดิมดูซิ!… วิเคราะห์โปรไฟล์ตัวเองว่าทำอะไรได้ดี และ จะทำสิ่งนั้นให้ได้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร… วิเคราะห์โปรไฟล์ตัวเองว่าติดขัดเจอะเจอปัญหาอะไรที่ทำให้เราทำเรื่องดีๆ ให้ตัวเองได้น้อย และ หาทางจัดการปัญหาให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้ได้มากที่สุด… ไม่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็ได้… เพียงแค่หาทางไม่ให้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมามีอิทธิพลเหนือ Routine ที่จะเพิ่ม Productivity ของตนก็พอ

ปัญหาท้าทายที่สุดในมุมมองของ Dr. Alice Boyes จึงเหลืออยู่ประเด็นเดียวสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตนเองก็คือ… พยายามพอที่จะเปลี่ยนนิสัยเดิม หรือ Traditional Habits ของตนเองให้กลายเป็นคนมี Productivity Routine ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยใหม่ในเวลาต่อมา…. ที่แปลซ้ำได้ว่า… ได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ไม่ถูก Routine เดิมๆ กดดันเอาความพึงพอใจในชีวิตไปทั้งหมดได้แค่ไหน… ส่วนจะเปลี่ยนแปลงได้ตามฝันหรือไม่นั้น ก็คงต้องท้าทายตนเองขึ้นอีก และ ขึ้นอีกให้ได้เท่าที่ฝัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *