ข้อมูลแนวโน้มตลาดน้ำผลไม้ และ น้ำผลไม้นำเข้าของจีน #RederSMEs

ตลอดหลายปีที่เศรษฐกิจจีนที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราสูง จนเห็นการยกระดับการบริโภคของชาวจีนในหลายมิติ รวมทั้งการบริโภคผลไม้จนเห็นราคาผลไม้ในตลาดจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบข้อมูลความต้องการบริโภคผลไม้ขอชาวจีนมีปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิม โดยตัวเลขในปี 2021 พบปริมาณการผลิตผลไม้ของจีนอยู่ที่ 296.11 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการผลไม้ของจีนอยู่ที่ 299.12 ล้านตัน ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 อย่างชัดเจน

ส่วนข้อมูลน้ำผลไม้ในตลาดจีนทั้งน้ำผลไม้ 100% หรือ น้ำผลไม้ความเข้มข้นสูง และ น้ำผลไม้ความเข้มข้นต่ำ มีข้อมูลปริมาณการผลิต “น้ำผลไม้ และ น้ำผัก” ของจีนอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านตันต่อปี โดยครึ่งแรกของปี 2021 จีนผลิตน้ำผลไม้และน้ำผักได้ลดลงเหลือเพียง 8.25 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการของตลาดกลับขยายตัวสูงขึ้นถึง 17.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020… ในขณะที่มีมูลค่าทางการตลาดใหญ่ถึง 130,900 ล้านหยวน หรือ ประมาณ 667,590 ล้านบาท

ส่วนที่น่าสนใจก็คือ การนำเข้าน้ำผลไม้ของจีนในปี 2021 มีมูลค่า 494.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 16,026 ล้านบาท โดยนำเข้าจากบราซิลมากถึง 86,417 ตัน… นำเข้าจากเวียดนาม 33,882 ตัน… นำเข้าจากอิสราเอล 30,615 ตัน… นำเข้าจากไทย 30,190 ตัน และ นำเข้าจากสเปน 27,910 ตัน… โดยเป็นการนำเข้าน้ำส้มมากที่สุดคิดเป็นปริมาณ 113,441 ตัน และ นำเข้าน้ำผลไม้ผสม 22,309 ตัน… น้ำเกรปฟรุต หรือ น้ำส้มโอ 10,832 ตัน… น้ำแอปเปิ้ล 10,618 ตัน และ น้ำสับปะรด 7,600 ตัน

ความเห็นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ชี้ว่า… ปัจจุบัน ธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในจีนอยู่ในระยะแรกของการเติบโต คาดว่าจะเข้าสู่ระยะพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ประกอบกับวัตถุดิบอาหารสีเขียว หรือ Green Foods และ อาหารในระบบนิเวศธรรมชาติได้รับความนิยมจากชาวจีนมากขึ้น จึงทำให้ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงน้ำผลไม้กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงของจีน และ มีช่องว่างการเติบโตอีกมาก

เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบอาหารสีเขียวมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้น ได้แก่ น้ำซีบัคธอร์น เครื่องดื่มราสเบอร์รี่ น้ำมะพร้าว น้ำส้ม น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล หรือ Apple Cider Vinegar เป็นต้น… ส่วนช่องทางจำหน่ายน้ำผลไม้ในจีนมีหลายช่องทาง โดยช่องทางจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ และร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ รายได้ของผู้บริโภคชาวจีนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลักดันให้การบริโภคของชาวจีนยกระดับสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งรวมถึงการบริโภคน้ำผลไม้ที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จีนจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19… แต่ขนาดของตลาดน้ำผลไม้ของจีนในปี 2020 และ 2021 ยังคงโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า… น้ำผลไม้เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นที่จะต้องบริโภคในชีวิตประจำวันของชาวจีนไปแล้ว 

หากพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคน้ำผลไม้ของชาวจีนจะพบว่า นอกจากชาวจีนจะนิยมบริโภคน้ำผลไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบสีเขียว และ ประเภทน้ำผลไม้ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ชาวจีนยังใส่ใจกับคุณภาพของน้ำผลไม้ หันมาบริโภคน้ำผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงมากขึ้นในขณะที่บริโภคน้ำผลไม้ที่มีความเข้มข้นต่ำน้อยลง ซึ่งคาดว่าจะผลักดันให้ตลาดน้ำผลไม้ 100% และ ตลาดน้ำผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจน้ำผลไม้ในจีนยังคงมีความเสี่ยงไม่น้อย เนื่องจากคู่แข่งน้ำผลไม้ในตลาดจีนมีจำนวนมาก ทั้งธุรกิจของจีนเองและของต่างชาติ ดังนั้น การศึกษาตลาดน้ำผลไม้ของจีนเชิงลึกจะทำให้เข้าใจตลาดและมีแนวทางการทำตลาดที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลและสถิติอ้างอิงข้อมูลจาก chyxx.com

Reference…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts