China National Carbon Trading Market #FridaysForFuture

Carbon Emissions

ความเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 นี้ก็คือ… จีนประกาศเปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่เอง ซึ่งถ้าความเคลื่อนไหวนี้ประสบความสำเร็จและดำเนินได้จริง น่าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประเด็นก๊าซเรือนกระจกอย่างสำคัญทีเดียว

จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา… ในขณะที่รัฐบาลจีนก็ริเริ่มแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อให้ธุรกิจและสินค้าจีนไม่ถูกกีดกันจากข้ออ้างเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นมลพิษบนแผ่นดินจีน ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ในระดับวิกฤตที่สุดติดอันดับโลกอยู่เนืองๆ

ความเคลื่อนไหวเรื่องคาร์บอนเครดิตในจีนจึงถือเป็นเรื่องพิเศษและน่าจับตามองอย่างมากในวงการสิ่งแวดล้อมโลก… 

อย่างไรก็ตาม… ตลาดคาร์บอนเครดิตแม้จะฟังดูเป็นแนวคิดที่อาจจะช่วยโลก จากสาเหตุการปลดปล่อยเรือนกระจกสำคัญจากอุตสาหกรรมได้… แต่อีกด้านหนึ่ง ก็ยังมีความกังวลว่าอาจจะกลายเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อเครดิตการปล่อยก๊าซ มีความชอบธรรมที่จะประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่ปลดปล่อยก๊าซได้สะดวกขึ้น โดยไม่ปรับปรุงหรือยกระดับอะไรก็ได้… Gilles Dufrasne จาก Carbon Markets Watch ถึงขั้นตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า… ตลาดคาร์บอนเครดิตอาจจะเป็นช่องทางที่สร้างรูรั่วขนาดใหญ่ในชั้นบรรยากาศยิ่งกว่าเดิมก็ได้

#FridaysForFuture ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Active Classroom

Co-creation Learning… ปฐมบท

ในแนวทางการมองผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนการศึกษา เพื่อรวมทรัพยากรของสถาบันการศึกษา เข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทรัพยากรและสติปัญญาของผู้เรียน เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Value Co-creation หรือคุณค่าจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน

Competitors Analysis Report

Competitors Analysis Report… วิธีทำรายงานเรื่องคู่แข่ง #SaturdaysStrategy

การเจาะดูกลยุทธ์ของคู่แข่ง ที่พยายาม “เอาชนะการตัดสินใจเลือกของลูกค้า” ทั้งการตัดสินใจเลือกของลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าเก่าของคู่แข่งรายอื่นๆ จึงเป็นทางลัดในการกำหนดกลยุทธ์ที่นักบริหารส่วนใหญ่ มีทักษะในการ “ประเมินคู่แข่ง” อยู่ในสัญชาตญาณกันทั้งสิ้น… แต่การเชื่อสัญชาตญาณสำหรับธุรกิจที่แข่งขันสูง ตลาดใหญ่โต และ ลูกค้าอ่อนไหวท่ามกลางการแข่งขัน… นักบริหารส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเสี่ยงกับสัญชาตญาณส่วนตัวกันหรอก…

ภาพรวม Fridays For Future 27 Sep 2019

แคมเปญ Global #WeekForFuture September 20-27, 2019 ที่รวมศูนย์จาก fridaysforfuture.org เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแสดงพลังเพื่อผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำโดยภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก

กัญชง กัญชา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีส่วนผสมกัญชงกัญชา… แนวทางและความรู้เบื้องต้นสำหรับ FoodTechSMEs #RederSMEs

กัญชงและกัญชาสำหรับอาหารที่ใช้ในครัวเรือนก็ใช้ได้เลย ไม่ว่าจะใช้เป็นยา เป็นอาหาร เป็นเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร… สามารถมาขอในส่วนของ อย. เพื่อให้มีเลข อย. รับรองได้ หากเป็นอาหารแปรรูป… ก็จะมีเกณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเรื่องอาหารก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร