Circular Chemistry… เคมีภัณฑ์ในเศรษฐกิจหมุนเวียน #GreenEconomy

Circular Chemistry

อุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการทางเคมี และหรือ ฟิสิกส์ต่างๆ หลายอย่างเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ทั้งวัตถุดิบที่เป็นของแข็งหรือแร่ธาตุต่างๆ ไปจนถึงของเหลว ก๊าซ รวมทั้งวัตถุดิบอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรด้วย

อุตสาหกรรมเคมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นการแปรรูป “ก๊าซธรรมชาติ” ด้วยสัดส่วน 53% ของอุตสาหกรรมเคมีทั้งระบบ และ รองลงมาคือของเหลวอย่าง “น้ำมัน” ด้วยสัดส่วน 44% โดยมีวัตถุดิบอื่นๆ นอกจากนั้นที่ถูกแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมีและใช้เคมีอุตสาหกรรมเพียง 3%

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงมีประเด็นเชิงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้พูดถึงกันไม่รู้จบ โดยเฉพาะกระบวนการใช้เคมีภัณฑ์แปรรูปในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอุปสงค์ต่อเนื่อง และนำใช้แบบ Take–Make–Dispose หรือ รับมา–ใช้ไป–ทิ้งให้หมด ซึ่งก่อผลกระทบมากมายเกินจะคาดถึงเมื่อเคมีภัณฑ์ทั้งที่ใช้งานแล้วกลายเป็นของเสียเคมี และ ที่เหลือใช้เพราะต้องมีเผื่อให้เกินปริมาณใช้จริงเสมอ… ล้วนตกค้างอยู่บนโลกที่ไหนสักแห่ง

ภาพจำลอง Circular Chemistry จากงานวิจัยตีพิมพ์หัวข้อ The circular chemistry conceptual framework: A way forward to sustainability in industry 4.0 โดย Dr. S Venkata Mohan

แนวคิดในการใช้เคมีภัณฑ์แบบ Circular Chemistry หรือ CC ตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 และ Circular Economy หรือ CE จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่นักวิทยาศาสตร์ และ นักอุตสาหกรรมจะต้องหาเครื่องมือและแนวทางมาจัดการเคมีภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ให้ได้

ประเด็นก็คือ… เคมีภัณฑ์ในทางเทคนิค จะมีลักษณะเฉพาะของโครงสร้างทางเคมีที่ต้องใช้แนวคิดเชิงระบบเป็นรายกรณี เข้าไปจัดการวงจรเพื่อความยั่งยืนทั้งระบบ

ข่าวดีก็คือ… เคมีภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งมีปริมาณมากที่สุดนั้น เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ Circular Economy กันหมดแล้วทั่วโลก ซึ่งกรอบการขับเคลื่อน Circular Chemistry ก็เป็น Protocol หนึ่งในวาระเร่งด่วนในแผน Circular Economy อยู่แล้ว

ส่วนข่าวร้ายก็คือ… ผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยเฉพาะพลาสติกแบบต่างๆ ยังตกค้างอยู่ในระบบนิเวศมหาศาล… ส่วนการใช้เคมีภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารนั้น จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีแผนอะไรที่โดดเด่นเห็นชัดและเป็นไปได้… 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

อคติส่วนตัว… สนิมทุกข์ที่ใครก็เคาะออกได้

การตัดสินคนอื่นโดยทัศนคติส่วนตัวที่ไม่ชัดเจน หรือ การมีอคติต่อผู้อื่นนั้น จะหมายถึงการด่วนตัดสินไปก่อนโดยไม่ตรวจสอบอย่างรอบด้าน เหมือนศาลตัดสินจำเลยโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงแต่ใช้วิจารณญาณของผู้พิพากษาชี้ถูกผิดไปตามความเชื่อส่วนตนเพียงลำพัง… ซึ่งในชีวิตจริงย่อมสร้างปัญหาความสัมพันธ์มากมายในทุกๆ ความสัมพันธ์ และหลายกรณีลุกลามจากความเชื่อผิดๆ เล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นเรียกเต็มปากว่าโศกนาฏกรรมอันน่าสลดหดหู่ก็มี

Young student doing homework at home

Family Engagement in Education… การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการศึกษา #ReDucation

นักวิจัยทางการศึกษาจาก Waterford Institute พบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกรณีศึกษาที่แตกต่างกันราว 50 บริบทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง… ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง พบสมรรถนะของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ และ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองในระหว่างที่บุตรหลานเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลายเป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน และ โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในอนาคต

Sadness

Sad All The Time… เศร้าใจไม่มีสร่าง #SelfInsight

ความเศร้า หรือ Sadness ในอารมณ์ของคนๆ หนึ่ง เป็นคนละเรื่องกับอาการป่วยด้วยภาวะซึมเศร้า หรือ Depression ซึ่งมีความซับซ้อนของจิตประสาทมากกว่า… แต่คนที่ครองความเศร้าต่อเนื่องยาวนาน ก็ย่อมเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไม่ยาก…  ถ้าไม่หยุดเสียใจ หรือ ปล่อยวางต้นเหตุความเศร้าโดยเร็ว ซึ่งมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะทำได้

AEIOU METHOD

ค้นหาตัวเองเสียใหม่ ด้วย AEIOU

ผมยังอยู่กับหนังสือชื่อ Design Your Life เขียนโดย Bill Burnett & Dave Evans เล่มแปลภาษาไทย โดยคุณ เมย์ ศรีพัฒนาสกุล… เป็นหนังสือขายดีติดอันดับของเมืองไทยครับ