ของเล่นในกระแส Circular Economy #CircularEconomy

งานสัมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ในหัวข้อ Rethink Together: Co-creating Circular Economy with Circular Design ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022… โดยเจ้าภาพคือสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียน หรือ Circular Design เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวิทยากรจากหลักสูตร CIRCO จากเนเธอร์แลนด์ ได้นำแนวคิด Creating Business Through Circular Design มาเผยแพร่ พร้อมการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถด้าน Circular Design ในแต่ละมิติ โดยเฉพาะมาตรการ และ กลไกสนับสนุนที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายโดยตรง ได้นำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาบอกเล่าถ่ายทอดต่อ เพื่อนำเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน

ท่านที่สนใจคลิปสัมนาผมแนบคลิปฉบับเต็มยาวเกือบ 4 ชั่วโมงไว้ให้ท่านที่สนใจดูย้อนหลังตามอัธยาศัย… โดยส่วนตัวผมสนใจเฉพาะประเด็น Reuse โดยคุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด หรือ PlanToys กับแนวคิด ของเล่นรักษ์โลก… เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่ พร้อมแนวทางที่ PlanToys ได้ดำเนินการในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน 3 เสาหลัก คือ วัสดุที่ยั่งยืน… การผลิตที่ยั่งยืน และ จิตใจที่ยั่งยืน

ประเด็นก็คือ… ของเล่นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่สั้น เนื่องจากของเล่นถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น ก็จะสนใจของเล่นเหมาะกับวัยโดยทิ้งของเล่นเก่าที่เคยเล่นอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ให้กลายเป็นขยะ ถึงแม้ว่าของเล่นบางชิ้นจะยังคงสภาพดี หรือ ซื้อหามาด้วยราคาที่แพงแค่ไหน ของเล่นเหล่านั้นก็ยังถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่าอยู่ดี

ส่วนที่น่าสนใจจาก PlanToys อย่างวัสดุที่ยั่งยืน ที่คุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ ยืนยันว่า PlanToys ใช้เนื้อไม้ยางพาราหมดอายุการให้น้ำยางล้วนๆ มาทำของเล่น… โดยผลิตด้วยแนวทางการผลิตที่ยั่งยืนจากการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในขั้นตอนการผลิต รวมทั้งใส่ใจด้วยจิตใจที่ยั่งยืน ด้วยการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมและการศึกษาพิเศษที่ช่วยให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน  โดยจัดทำพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กแปลนทอยส์ กิจกรรมปลูกป่า และ กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ อีกเยอะอยู่… นอกจากนั้น PlanToys ยังมี “โครงการให้เช่าของเล่น” เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงของเล่นส่งเสริมพัฒนาการได้มากขึ้น โดยเฉพาะของเล่นราคาแพงซึ่งมีฟังก์ชั่นส่งเสริมพัฒนาการอย่างคุ้มค่า

สำหรับท่านที่สนใจโครงการเช่าของเล่นของ PlanToys สามารถพาลูกหลานไปที่พิพิธภัณฑ์ Forest of Play ที่อาคารแปลนเนรมิต อยู่สาทรซอย 10 ครับ… หรือ ติดตามได้ทางเพจแปลนเนรมิตที่ลิงค์นี้ครับ 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts