Clean Energy ETFs… กองทุนพลังงานสะอาด #SustainableSociety

สงครามรัสเซีย–ยูเครนซึ่งได้ก่อวิกฤตพลังงานจนเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเป็นเลขสองหลักในหลายประเทศ และ ยังได้สร้างต้นทุนให้ระบบเศรษฐกิจทุกระดับแพงขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ต่างกันทั่วโลก… แต่วิกฤตพลังงานก็ไม่ได้กดดันกลไกเศรษฐกิจทุกตัวแปรเสมอไป โดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันนี่เอง ที่ทำให้การลงทุนในตลาดพลังงานสามารถทำกำไรกับขาขึ้นของราคาพลังงานได้ด้วย… และวันนี้มารู้จักกับกองทุน ETF ในกลุ่มพลังงานสะอาดกันที่เติบโตอย่างน่าสนใจกัน

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา… วงสนทนาเกี่ยวกับการเลือกหุ้นและกองทุนมักจะวนเวียนพูดถึง ETF หรือ Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหุ้นและหรือตลาดทุน โดยเลือกลงทุนกับหลักทรัพย์ที่ขับเคลื่อนดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่มาแรงที่สุดในระยะนี้

กล่าวเฉพาะกองทุน ETFs ที่เจาะจงลงทุนกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งเติบโตดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ทั้งจากแนวโน้มการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่เด่นชัดทั่วโลก รวมทั้งวิกฤตพลังงานที่กระทบจากสงครามรัสเซีย–ยูเครนที่ส่งผลต่อโครงสร้างการบริโภคพลังงานแบบเดิม โดยกระตุ้นให้หลายๆ ประเทศเร่งรีบกับนโยบายพลังงานสะอาด ซึ่งราคาน้ำมันและพลังงานฟอสซิลแปรรูปแบบต่างๆ ได้แพงขึ้นจนต้นทุนพลังงานสะอาดดูดีขึ้นมากในแง่ของการลงทุน

ตัวอย่างกองทุน KARS หรือ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ และ เทคโนโลยีการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก ข้อมูลจาก KraneShares ระบุว่า… มูลค่าการลงทุนในตลาดยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านั้นคาดว่าจะแตะ $2.7 ล้านล้านในปี 2040… นอกจากนั้นก็ยังคาดการณ์ว่าจะมีรถยนต์พลังงานสะอาด 55% ของยอดขายรถคันใหม่ทั่วโลก และ 33% ของรถยนต์ทั่วโลกจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2040

การเลือกลงทุนกับกองทุน ETFs ในระบบนิเวศธุรกิจพลังงานสะอาดจึงน่าสนใจอย่างยิ่งในช่วงนี้ ซึ่งการพิจารณาเลือกกองทุนก็เพียงแค่ดูสัดส่วนนโยบายการลงทุน และ พอร์ตของกองทุนเป็นหลักว่าครอบคลุมธุรกิจในกลุ่มพลังงานทางเลือก หรือ Alternative Energy… และหรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำยั่งยืน หรือ Sustainable Water… และหรือ สิ่งปลูกสร้างและอาคารประหยัดพลังงาน หรือ Green Building… และหรือ เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ หรือ Pollution Prevention Technology… และหรือ ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Energy Efficiency

สรุปว่า… การลงทุนในตลาดทุนก็สามารถช่วยโลกให้ปรับเข้าหาความยั่งยืนได้อย่างสำคัญ ซึ่งกองทุน Clean Energy ETFs หรือ กองทุนพลังงานสะอาดนี่เองที่จะกระตุ้นให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถเดินหน้ากับการพัฒนาโมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืนได้จริง… ซึ่งการบ่น หรือ วิพากษ์วิจารณ์และกล่าวโทษคนโน้นคนนี้เรื่องโลกร้อน… PM 2.5 หรือ ลมฟ้าอากาศผิดธรรมชาติไปจากที่คุ้นเคยอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรเลย

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *