Co-creation Learning… ปฐมบท

Active Classroom

แนวคิดเรื่อง Co-creation ในแวดวงธุรกิจมีมานานนับสิบปี จากความพยายามที่จะเข้าถึง Insight ของลูกค้า ด้วยการทำ Co-creation ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า และความพยายามที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ผ่านความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ จนทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมาก หันมาร่วมมือกันสร้างธุรกิจ ด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันไอเดียไปจนถึงแบ่งปันตลาดและยอดขาย

เรื่องราวการทำ Co-creation ของแบรนด์อย่าง IKEA ที่เอาจริงเอาจังกับการเปิดพื้นที่ให้เกิด Co-creation ในหลายประเทศ เพื่อร่วมมือกับแบรนด์ท้องถิ่นและผู้คน ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดชั้นเซียน ที่ทำให้แบรนด์สามารถฝัง DNA ของท้องถิ่นใส่สินค้าได้ทันที… กรณี IKEA Co-creating with Australia’s Future Designers ที่ต้อนรับนักศึกษาในออสเตรเลีย เข้าร่วมออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือกรณี IKEA x Greyhound ซึ่งแบรนด์ Greyhound หรือ เกรย์ฮาวด์ แบรนด์แฟชั่นและร้านอาหารโดยคุณภานุ อิงคะวัต ได้รับการทาบทามเข้าร่วมพัฒนาสินค้ากับ IKEA จนได้สินค้า Collection ใหม่ๆ สร้าง S-Curve ให้ธุรกิจทั้งคู่ เติบโตต่อยอดได้อีกระลอก

กรณีศึกษาเรื่อง Co-creation จากฝั่งธุรกิจ ผมมีเรื่องเล่าอีกมากที่จะเอามาเล่าแบ่งปัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จทั้งสิ้น ตัวอย่างแบรนด์เครื่องมือช่างชื่อดังอย่าง DeWalt… กรณีของเล่น LEGO… หรือกรณีเบียร์ Heineken ที่จริงจังกับ Heineken Concept Club…

แต่วันนี้เก็บเรื่อง Business Co-creation เอาไว้ก่อนเพราะไม่ใช่ของใหม่ที่จะเล่าเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่เล่าเมื่อไหร่ก็มีคนสนใจมากมายเสมอ แต่… Co-creation Learning เป็นเรื่องใหม่เอี่ยมและน่าสนใจกว่ามาก ในห้วงเวลาที่การศึกษาทั้งระบบเจอ Covid Disruption เข้าไปเต็มๆ

งานวิจัยเรื่อง Co-Creation in Higher Education: Towards a Conceptual Model พูดถึงความกระตือรือร้นของนักเรียนที่จะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับนักการศึกษา หรือ Educators ในแนวทางการมองผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนการศึกษา เพื่อรวมทรัพยากรของสถาบันการศึกษา เข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทรัพยากรและสติปัญญาของผู้เรียน เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Value Co-creation หรือคุณค่าจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน

“แนวคิดมองผู้เรียนเป็นหุ้นส่วน” อาจจะล้ำหน้าเกินสภาพความเป็นจริงในหลายๆ บริบททางการศึกษาในปัจจุบัน เพราะในการเรียนการสอน ผู้เรียนหรือนักเรียนส่วนน้อยมากๆ ที่จะกระตือรือร้นกับความรับผิดชอบการศึกษา และตระหนักได้ถึงขั้น “รับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วน”

ซึ่งทัศนคติ “ร่วมรับผิดชอบการเรียนการสอนและผลการเรียน” ของผู้เรียน ไม่ใช่เรื่องหน้าที่หรือสำนึก หรือแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยซ้ำ… แต่น่าจะเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หลอมรวมกันจนเป็น “วัฒนธรรมการเรียนรู้ หรือ Learning Culture” ซึ่งคนสอนและคนเรียนต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองไป

ประเด็นก็คือ… ฝั่งองค์กรธุรกิจล้วนตื่นตัวเรื่อง Learning Culture “เพื่อเข้าใจและได้ใช้ความรู้ใหม่ๆ” เป็นฐานไปสู่การเติบโตและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น… ด้านหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่า ภาคธุรกิจกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมต่อกันสำเร็จไปแล้ว จนหัวหน้าลูกน้องและนายจ้างลูกจ้าง ต่างหาทางศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์

ในขณะที่ภาคการศึกษาเองยังมี Learning Culture แบบตัวใครตัวมัน และหน้าที่ใครหน้าที่มันอยู่ โดยเฉพาะ “หน้าที่สอนกับหน้าที่เรียน” ที่คนต่างหน้าที่สองคนมาเจอกัน เพื่อทำภาระกิจคนละอย่าง ในสถานที่และเวลาเดียวกันเพื่อให้เสร็จๆ ไปตามกรอบเวลาเท่านั้น… สารภาพก็ได้ครับว่า สมัยเด็กๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนรอเสียงออดหมดเวลาไม่ต่างจากเพื่อนหลายๆ คนที่โตมาด้วยกัน… เรื่องคิดที่อยากจะทำอะไรสร้างสรรค์ร่วมกับครูอาจารย์ไม่มีอยู่ในหัวซักนิด และยืนยันได้ว่าในหัวเพื่อนๆ ผมก็ไม่มี

สาระสำคัญของแนวคิดเรื่อง Co-creation Learning จากงานวิจัยเรื่อง Co-Creation in Higher Education: Towards a Conceptual Model คือการสร้างโมเดลที่ชื่อว่า Value Co-creation ขึ้นจากขบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Co-creation ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประยุกต์มาจากการทำ Co-creation ของภาคธุรกิจ ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็มีคำสองคำที่สำคัญกับการศึกษาอยู่ นั่นก็คือ Knowledge Sharing หรือแบ่งปันภูมิรู้ และ Experience หรือประสบการณ์

Value Co-creation Model จากงานวิจัย Co-Creation in Higher Education: Towards a Conceptual Model

แต่ประเด็นสำคัญมากๆ ก็คือ… เมื่อนำ Knowledge Sharing กับ Experience และองค์ประกอบอื่นๆ มาผ่าน Co-creation จะได้ Knowledge, Innovation และ Relational เหมือนในภาพประกอบ Value Co-creation Model ที่หลายอย่างเกิดทันทีระหว่างกระบวนการ เช่น Innovation หรือนวัตกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นนวัตกรรมแบบเทคนิคหรือวิธีการ “ผสมผสาน หรือ Blend” จากตัวแปรเชิงบวกทั้งของผู้สอนและนักเรียน… ซึ่งการจะ Blend กันได้ย่อมเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ภายใต้ประสบการณ์ร่วมกัน

ความจริง Value Co-creation Model จากงานวิจัย Co-Creation in Higher Education: Towards a Conceptual Model ยังมีช่องว่าง หรือ Gap สำหรับต่อยอดพัฒนาโมเดลอีกมากทีเดียว ตอนหน้ามาถอดตัวแปรเพื่อทำ Pre-creation แบบ Reder ดูด้วยกันครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Customer Focused Models

Customer Focused Leadership… #ExtremeInsights

การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางจึงไม่ใช่กลยุทธ์ง่ายๆ ซึ่งเพียงแค่ “ช่วยลูกค้ารักษาผลประโยชน์จนเป็นที่พอใจของลูกค้า” ก็เรียกว่า Customer Centric ได้แล้ว… ในขณะที่กิจการกลับต้อง “สละโอกาส หรือ ผลประโยชน์คืนให้ลูกค้าพอใจฝ่ายเดียวแบบอกไหม้ไส้ขม” ซึ่งนักบริหารหรือเจ้าของกิจการทั้งหมดทุกคน ล้วนปล่อยให้โอกาสและผลประโยชน์ลอยกลับไปหาลูกค้าต่อหน้าต่อตาแบบนั้นได้ยากต่อการทำใจมาก

Circular Economy

อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #GreenEconomy

ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยร่วมกันพัฒนาชุดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Circular Exchange เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

Segmentation Targeting Positioning

STP Marketing… กลยุทธ์แรกก่อนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด #SaturdayStrategy

เมื่อได้ข้อมูลจาการวิจัยทางการตลาดแล้ว นักการตลาดจะใช้ข้อมูลที่ได้ มาแบ่งส่วนเป้าหมายโดยกำหนดคุณลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพื่อ “สร้างสาร และ ส่งสาร” ให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งแยกได้ หรือ เลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการแบ่งแยกตลาดออกมาได้… แล้วกำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งให้แบรนด์ หรือ สินค้า หรือ บริการ ให้สามารถ “เชื่อมถึงเป้าหมาย” ได้โดยตรง

Strategic Partnership

Strategic Partnership Management… หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในสายสัมพันธ์ #SaturdayStrategy

ถ้าผลประโยชน์และเป้าหมายสอดคล้องกันจนต้องร่วมมือกันดีที่สุด ก็ไม่เหลือเหตุผลอื่นใดที่จะไม่พัฒนาสายสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่สามารถแบ่งปันความสำเร็จบนเป้าหมายร่วมกัน หรือ แม้แต่เป้าหมายเดียวกัน… ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจมากมายจึงมักจะมีเครือข่ายพันธมิตร ยึดโยงช่วยเหลือจนเห็นการร่วมแรงและแบ่งปันแบบที่เรียกว่า “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Partners” ให้เห็นอย่างน่าสนใจเสมอ