Common Team Problems… ปัญหาพื้นฐานที่ถ่วงรั้งและบ่อนทำลายทีม #TeamBuilding

การนำทีมทำงานของผู้นำที่มีประสบการณ์ถึงขั้นเข้าใจแง่มุมความท้าทายของการทำงานเป็นทีม ซึ่งด้านดีก็จะได้เห็นการ “ร่วมแรงร่วมใจ” ผลักดันเรื่องยากๆ ให้เป็นไปได้… แต่ด้านแย่ๆ ห่วยๆ ก็ได้เห็นสัจจะธรรม “มากคนคือมากความ” ที่บ่อยครั้งเราได้เห็น “การร่วมทิ่ม… มากกว่าจะได้เห็น… การร่วมทีม” ซึ่งคนทำงานทีมเดียวกัน หรือ องค์กรเดียวกันรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยรากเลือด และ หนักสาหัสอยู่คนเดียวจนต้องชี้นิ้วโทษทุกคนยกเว้นตัวเองเหมือนกันหมดทุกคน… ผู้นำจึงต้องตระหนัก และ เข้าใจปัญหาการทำงานเป็นทีมให้ได้ และ ยังต้องเข้าแทรกแซงก่อนที่ปัญหาจะลุกลามถึงขั้นทำลายขวัญกำลังใจของทีม และ บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานจนเห็นผลกระทบ

ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลต่อการร่วมทีมแล้ว “หมดความสุขกายสบายใจ หรือ Unhealthy” ในการทำงานที่สุดได้แก่

  1. Unclear Goals and No Direction หรือ เป้าหมายไม่ชัด และ ไร้ทิศทาง… โดยเฉพาะเป้าหมายส่วนตัวของสมาชิกทีมที่ขัดแย้งกับเป้าหมายของทีมและองค์กร ซึ่งทำลายพลังในการ “ช่วยฝ่าฝัน” สู่เป้าหมาย และ บ่อยครั้งได้เห็นการทำงานเท่าที่จำเป็นต้องทำ
  2. Lack of Structure หรือ โครงสร้างทีมบกพร่อง… โดยเฉพาะการขาดคนมีฝีมือ และ ทักษะพอที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายได้สำเร็จ ซึ่งความสามารถ ทักษะ และ ความเฉลียวฉลาดของสมาชิกทีมในหน้าที่ และ บทบาทต่างๆ ต้องเพียงพอ
  3. Poor Communication หรือ การสื่อสารภายในทีมย่ำแย่… ซึ่งการสื่อสาร หรือ การบอกล่าวเล่าแจ้งต่อกัน ถือเป็นกุญแจสำคัญในการมองและเห็นภาพเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกันที่สุด… โดยเฉพาะภาพปัญหา ซึ่งจะทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. Toxic Team Members หรือ สมาชิกในทีมเป็นพิษ… โดยข้อมูลจาก Workplace Bullying Institute ระบุว่า… พนักงานกว่า 60 ล้านคนประสบปัญหาการกลั่นแกล้งในที่ทำงาน ซึ่งเกิดจากสมาชิกทีมบางคนที่เจตนาคุกคาม ก่อความขัดแย้ง เอาเปรียบ กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิด และ เลือกปฏิบัติ… ผู้นำและฝ่ายจัดการจำเป็นต้องแทรกแซง และ แก้ไขปัญหาทันที

บรรยากาศพื้นฐานจาก 4 ปัจจัยที่ต้องมีเป้าหมายชัด… โครงสร้างชัวส์ และ สื่อสารทั่วถึง โดยกำจัด “ปลาเน่าตัวเดียว” ออกจากทีม… ทุกคนในทีมก็จะได้บรรยากาศแบบสุขกายสบายใจ หรือ Healthy จากเพื่อนร่วมงาน และ ที่ทำงานกว่าเดิม… ซึ่งดีกับงานและชีวิตของทุกคนกว่าเดิมแน่นอน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *